Kannanotto 22.6.2017

Ammatillinen koulutus lähemmäksi työelämää

Lisännyt: MariMaier 22. kesäkuuta, 2017

Keskustan kainuulainen kansanedustaja Marisanna Jarva on tyytyväinen, että ammatillisen koulutuksen uudistus toteutuu vihdoin. Sivistysvaliokunta on käynyt pitkään odotettua ja kentältä toivottua lakiesitystä koko kevään läpi. Lain hyväksymisestä päätetään eduskunnassa juhannuksen jälkeen ja sen etenemistä tullaan seuraamaan tarkoin. Keskustan valiokuntavastaavana toimivan Jarvan mukaan uudistus vastaa ennen kaikkea työelämän murrokseen ja antaa opiskelijoille paremmat valmiudet työuralle.  

-          Työpaikoilla oppimisen lisäämisen myötä työelämä ja koulutus saadaan kohtaamaan paremmin ja sillä vastataan monilla aloilla vallitsevaan osaajapulaan, joka näkyy myös esimerkiksi Kainuussa. Monissa maakunnissa oppilaitosverkko on jo aiemmin harventunut ja uudistus lisää mahdollisuuksia tuoda koulutusta ja opiskelijoita alueille lähemmäs työelämää, Jarva toteaa.  

Reformin yksi kantavista ajatuksista on jokaiselle opiskelijalle rakennettava yksilöllinen opintopolku. Henkilökohtaistamisella jokaisen opiskelijan kohdalla voidaan katsoa, mikä on hänelle paras ratkaisu koota riittävä osaaminen tutkintoon. 

-          Siinä missä yksi oppii parhaiten työpaikalla käytännön työelämässä, toinen tarvitsee enemmän lähiopetusta. Kun osa opiskelijoista keskittyy nykyistä enemmän opiskeluun työpaikoilla, voidaan osalle tarjota enemmän kontaktiopetusta oppilaitoksissa. Resursseja voidaan täten suunnata tehokkaammalla tavalla, Jarva painottaa.

Keskusta on ryhmänä edellyttänyt erityisesti, että uudistuksessa on seurattava tarkasti koulutuksen alueellista saavutettavuutta ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyä.  Lisäksi on tärkeää, että työnantajien ja opiskelijoiden odotukset sekä tavoitteet ammatillisen koulutuksen määrän ja laadun suhteen aidosti toteutuvat.   

-          Eduskunta tulee velvoittamaan ministeriön tekemään vuosittaista seurantaa uudistuksen vaikutuksista. Seurannan pohjalta on oltava herkkyyttä reagoida ja tehdä tarvittavia muutoksia lainsäädäntöön ja perusrahoituksen nostamiseksi, jos siihen nähdään tarvetta, Jarva linjaa.

Jaa tämä sivu: