Tervehdyssanat Eläkeliiton Paltamon yhdistyksen 40-vuotisjuhlassa 5.10.2014

Arvoisa juhlaväki

Lisännyt: MarisannaJarva 05. lokakuuta, 2014

hyvät naiset ja miehet,

lämmin kiitos kutsusta ja mahdollisuudesta esittää Paltamon kunnan tervehdys 40-vuotisjuhlassanne! Järjestönne on saavuttanut kunnioitettavan iän. Edustajanneovat myös toimineet ja vaikuttavatedelleen aktiivisesti niin Eläkeliitossa, Paltamon kunnan eri toimielimissä kuin muissakin tehtävissä. Olettekin hyvä esimerkki meille nuoremmille järjestöissä ja luottamustehtävissä toimiville. On hienoa saada olla mukana juhlassanne!

Hyvä juhlayleisö,
suomalainen yhteiskunta elää keskellä suurta murrosvaihetta. Menossa on monia suuria uudistuksia, jotka koskettavat jokaista ikäluokkaa ja suomalaista jossakin vaiheessa elämää. Yksi tuoreimmista näistä on eläkeuudistus, joka koskee eniten meitä ensimmäisiä vuosikymmeniä työelämässä olevia.

Seuraavana maaliin saadaan mahdollisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistus, jolla on iso merkitys peruspalveluiden, päätöksenteon ja muiden toimintojen kehittymiselle kaikissa Suomen kunnissa. Kainuussa ollaan jo pitkällä siinä, mitä muualla vasta tehdään. Kainuun sotemallilla on voitu säilyttää hyvin pitkälti palvelumme, vaikka aina toiminnassa on myös parannettavaa. Olemme halunneet turvata palvelut etenkin lähellä ikäihmisiä ja lapsiperheitä paikallisella tasolla pienissäkin kunnissa.

Ikävä kyllä samaa ei voi sanoa valtakunnallisesta kehityksestä ja päätöksenteosta viime aikoina. Tutkijatkin varoittavat epäterveestä kehityksestä, jossa kaikista maakunnista ja suomalaisista veronmaksajista tulee häviäjiä toisien alueiden ruuhkautuessa ja toisia tyhjennettäessä. Nykymeno muuttuukin vain koko Suomea kehittävällä johtamisella ja myös maaseudun vahvuuksiin uskoen.

Onneksi myös Suomen nuoret sukupolvet uskovat ja tahtovat näin. Tuoreen tutkimuksen mukaan 18- 30-vuotiaista nuorista suurin osa haaveilee maalla asumisesta. Nuorten unelmissa nousevat esiin etenkin oma iso piha, yksityisyys ja oma rauha, iso asunto, luonnonläheisyys sekä hyvät palvelut. Kun pieniin ja isoihin kuntiin niin maalle kuin kaupunkeihin on jatkossa tasaisemmin tulijoita, on suomalaisten palveluilla myös riittävästi tekijöitä kaikille tarvitseville vauvasta vaariin. Etenkin sosiaali- ja terveyspalveluissa tarvitaan ennen kaikkea tekeviä käsiä. Jatkossa onkin hallinnon sijaan keskityttävä sen varmistamiseen, miten meistäpidetään huolta ihan käytännön tasolla.  Osaajia on silloin oltava nykyistä tasaisemmin ympäri maata varmistamassa palvelut ja turvallisuuden tunteen niin ikäihmisille kuin nuorille perheille.

On selvää, että kaikkien kansalaisten ja alueiden hyvinvoinnin turvaamiseksi on tapahduttava Suomessa suunnanmuutos nykyiseen keskittämisen tasatahtiin. Vain vaihtamalla johtavat voimat voimme vastata jatkossa niin vanhempien kuin nuortenkin suomalaisten toiveeseen hyvästä elämästä maaseutumaisessa ympäristössä ihmisen kokoisissa ympyröissä.

Hyvät kuulijat,
Paltamon kunnan puolesta haluan esittää lämpimät onnittelut 40-vuotiaalle Eläkeliiton Paltamon yhdistykselle. Samalla kiitämme panoksesta, jolla olette olleet ja olette varmasti tulevaisuudessakin mukana kehittämässä positiivista, aktiivista ja yhteisöllistä Paltamon pitäjää.Toivotan menestystä tuleville vuosille niin yhdistyksellenne, sen luottamushenkilöille kuin kaikille jäsenillekin!

Jaa tämä sivu: