Juhlapuhe Kainuun maakuntajuhlassa 14.8.2015

Arvoisa juhlaväki

Lisännyt: MarisannaJarva 14. elokuuta, 2015

Arvoisa juhlaväki,

Kainuun maakuntasuunnitelmassa on asetettu erittäin kunnianhimoinen väestötavoite. Vuoteen 2035 mennessä tavoitellaan Kainuun väestön vähenemisen pysäyttämistä ja väestömäärän kasvattamista yli 80 000 asukkaaseen.

Tilastot puhuvat kuitenkin puolestaan. Viime vuosina maakuntamme on menettänyt eniten nuoria asukkaitaan. Nuoret lähtevät maakunnastamme pois, ellemme pidä heistä kiinni. Väestön ikääntyminen on ollut jo liian pitkään maakunnallemme uhka, joka meidän pitää osata kääntää mahdollisuudeksi. On uskallettava kehittyä ja tarvittaessa tehdä rohkeitakin muutoksia. Maakuntamme elinvoimaisuuden turvaamiseksi meidän on tärkeää löytää alueemme omat voimavarat ja hyödyntää niitä parhaalla mahdollisella tavalla.

Mikä siis pitää nuoret Kainuussa, tuo omat nuoremme maailmalta takaisin ja saa myös uuskainuulaisia muuttamaan maakuntaamme?

Potentiaalia maakunnassamme on yllin kyllin. Eri tutkimukset osoittavat, että huomattava osa suomalaisista nuorista toivoisi asuvansa tulevaisuudessa lähellä nykyistä kotipaikkaansa tai lähellä lapsuutensa kotiseutua. Viime syksynä julkistetun selvityksen mukaan noin puolet suomalaisista nuorista haluaisi tulevaisuudessa asua kaupunkien läheisellä maaseudulla ja neljäsosa kaipasi elämää pienissä kylissä tai jopa vielä syvemmällä maaseudulla omassa rauhassa. Vain neljäsosa haaveili kaupunkiasumisesta.

Turun yliopistossa on viime vuonna myös selvitetty, millaiset toimeentulon tavat ja elämäntapareseptit maaseudulla puhuttelevat tämän päivän nuoria. Tutkimuksessa etsittiin suoraan nuorilta itseltään vastauksia siihen, mikä houkuttelisi heitä maaseudulle ja millaisena nuoret kenties näkisivät elämänsä maaseudulla tulevaisuudessa.

Sen lisäksi, että nuoret arvostivat maaseudulla vapautta ja luonnonläheisyyttä, he vastasivat kaipaavansa elämäänsä pienimuotoisuutta ja yhteisöllisyyttä, jonkinlaista läheisyyden ekologiaa. Uskon, että meidän maakuntamme vahvuudet ovat ennen kaikkea juurikin näissä pienissä yksiköissä, tutuissa ihmisissä, turvallisuudentunteessa ja ihmisten vaikutusmahdollisuuksissa omissa yhteisöissään.

Hyvät ystävät,

maaseudun toimeentuloresepteissä nuoret mainitsivat usein etätyön sekä luonnonvaroihin, ympäristöön ja hyvinvointiin liittyvän liiketoiminnan ja pienyrittäjyyden.

Tutkimuksesta poimin seuraavan vastauksen:

”Tekisin joustavaa asiantuntijatyötä, jota voisi tehdä myös kotoa käsin. Työpaikalle voisi olla matkaa toistakin tuntia, kun sinne ei tarvitsisi ajaa joka päivä. Lisäansioita voisin hankkia käsitöillä. Voisin myös ryhtyä tekemään pienimuotoisesti myyntiin esim. juustoja”

Vanhemmat sukupolvet ovat tottuneet vakityöhön ja siihen, että työtä tehdään yhdessä paikassa ja yhdellä työnantajalla. Nuoret polvet sen sijaan kokevat unelmatulevaisuudessaan toimeentulonsa perustuvan useaan paikkaan, useaan työhön tai etätyöhön. Usean toimeentulolähteen kombinaatio tuntuu nuorista miellyttävältä ja luonnolliselta ja myös yrittäjyyden ja palkkatyön yhdistäminen on nuorille varsin varteenotettava vaihtoehto.

Runsas neljännes nuorista kokikin tulevaisuuden toimeentuloreseptinä maaseudulla yrittäjyyden. Tämä on huomattavasti suurempi osuus kuin esimerkiksi yrittäjien osuus koko väestöstä tai ikäluokasta. Tämä kertoo myös siitä, että nuoret näkevät tulevaisuutensa erilaisena kuin mihin aiemmat sukupolvet ovat tottuneet.

Arvoisa juhlaväki,

Nykyajan nuorilla on unelmia ja määrätietoisuutta. Nuorten tulevaisuuden asumisen ja elämisen unelmat maalaisseudulla eivät kuitenkaan toteudu, ellemme anna nuorille siihen täällä mahdollisuutta.

Eritoten meidän on pidettävä huoli siitä, että lukion, ammatillisen ja myös korkea-asteen koulutusta on tarjolla myös jatkossa kattavasti täällä Kainuussa mahdollisimman lähellä nuoria. Mitä aiemmin nuoret lähtevät kauaksi kotoaan, sitä pienemmällä todennäköisyydellä he palaavat takaisin.

Meidän on myös otettava huomioon nuorten erilaisuus. Kaikki eivät ole peruskoulun jälkeen valmiita muuttamaan pois kotoa ja jos lähiseudulta ei löydy mahdollisuuksia toisen asteen koulutukseen, nuori voi jäädä vaille koulutusta. Koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jääminen on
vakava asia sekä nuoren itsensä että yhteiskunnan kannalta. Syrjäytymisen vaikutukset ovat pitkäkestoisia.

Ammatillisessa koulutuksessa tulee opiskellessa myös saada enemmän käytännön osaamista ja yhteys työnantajiin luontevasti. Ihminen oppii parhaiten tekemällä. Oppisopimuskoulutuksessa tietotaito siirtyy tehokkaasti, mutta yrittäjille on nuoren oppiin otto tähän asti ollut liian kallista ja aikaa vievää. Kuluvalla hallituskaudella on helpotettava koulutuksen ja työnantajien yhteistyötä, jotta nuoret työllistyvät paremmin ja yritykset saavat osaavampia uusia työntekijöitä.

Epävarmasta taloustilanteesta huolimatta yritysten kannattaa panostaa nuoriin. On tärkeää, että nuoret saavat hyviä kokemuksia työelämästä, koska yrityksiä uhkaa jo lähivuosina osaajapula. Silloin jokainen nuori, jolla osaaminen on kunnossa ja asenne kohdallaan, on yritykselle kultaakin kalliimpi. Tämä painottuu erityisesti yritysten sukupolven- ja omistajanvaihdoksissa, joissa tarvitaan uusia jatkajia tuhansittain lähivuosina niin Kainuussa kuin koko Suomessa.

Hyvät kuulijat,

Koulutuksen lisäksi tarvitsemme työpaikkoja, valmiita ja itse tehtyjä. Maakunnassamme on vähemmän työpaikkoja kuin kasvukeskuksissa, joten tulevaisuudessa yrittäjyys ja itsensä työllistäminen tulevat olemaan avainsanoja.

Sipilän hallitus tulee helpottamaan yrittäjäksi ryhtymistä ja työllistämistä purkamalla normeja ja vähentämällä byrokratiaa. Työnteosta on tärkeää saada myös taloudellisesti kannattavaa itselle ja työnantajalle. Samalla meidän pitää itse huolehtia maakuntamme kannustavasta ilmapiiristä yritystoiminnan aloittamiseen sekä nuorten yrittäjyyskasvatuksesta. Kainuun liitto onkin tuonut esille ajatuksen yrittäjyysmaakunnasta ja erilaiset kokeilut liittyen yrittäjyyteen ja yrittäjyyskasvatukseen. Kainuusta löytyy yrittäjyyskasvatuksesta pitkä historia ja vahvaa osaamista, joka tunnetaan myös muualla Suomessa.  Käytännönläheinen tekemällä ja yhdessä oppimisen malli on tärkeää laajentaa koko maakuntaan nuorten käyttöön. Nuori Yrittäjyys-projektit, joissa nuoret vuoden ajan kokeilevat oman todellisen yrityksen pyörittämistä, on yksi hyvä malli.

Yrittäjyyskasvatuksen merkitys on suurempi kuin siihen käytetty aika: jokainen hetki, ajatus tai tunti enemmän yrittäjämäistä oppimista kannustaa nuoria oma-aloitteisuuteen ja avaa uusia ovia lapsille ja nuorille löytää oma tulevaisuuden paikka työelämässä. Käytännön tekeminen ja yhdessä kokeminen lähiympäristön kanssa auttaa nuoren näkemään uusin silmin alueen mahdollisuuksia. Ne jäävät mieleen elämään, kun nuori lähtee opiskelemaan ja miettii omaa tulevaisuuttaan: olisiko minun paikkani olla toteuttamassa kotiseudulla kerran syntynyttä ja maailmalla jalostunutta ideaa?

Hyvä juhlaväki,

maakuntamme tulevaisuus on meidän kaikkien omissa käsissä. Haluan painottaa sitä, että maakuntamme imagon ja mielikuvat muiden silmissä luomme me itse. Mielikuvat syntyvät muistoista, kokemuksista, tarinoista ja havainnoista ja siksi onkin äärimmäisen tärkeää, millä tapaa ja miten kerromme maakunnastamme niin täällä maakunnan sisällä kuin myös muualla vieraillessamme.

Kun puhumme maalla asumisesta, puhumme usein taantumisesta ja menneisyydestä vaikka tämän päivän tietoliikenne kytkee maaseudun kaikkialle, kun yhteydet ovat kunnossa. Meillä on maakunnassamme paljon uusiutuvia luonnonvaroja. Emme saa unohtaa puhua nuorille maaseudun menestymisestä ja varsinkin täällä maakunnassamme menestymisestä. 

Emme saa myöskään pimittää tietoa ja esimerkkejä nuoria kiinnostavan etätyön eduista tai varsinkin biotalouden ja matkailun luomista mahdollisuuksista Kainuussa. Luonnonvaramme ja kainuulainen luonto ovat valtteja, joiden ympärille on tulevaisuudessa mahdollista luoda merkittävästi lisää työpaikkoja.

 Täällä Hyrynsalmella onkin hienosti onnistuttu hyödyntämään alueen potentiaali ja luomaan Ukkohallasta monipuolinen ja ympärivuoden toimiva matkailukylä, josta hyrynsalmelaiset voivat olla aidosti ja suuresti ylpeitä. Samanlaista potentiaalia löytyy muualtakin maakunnastamme, meidän pitää vain rohkeasti etsiä kumppaneita, tuoda vahvuudet esille ja uskaltaa ottaa ne käyttöön.

Hyvä juhlaväki,

Mahdollisuuksia syntyy, kun unelmien tiellä olevia esteitä poistetaan, yksi kerrallaan. Tulevaisuuden tekemiseksi vaaditaan rohkeutta tarttua toimeen ja tehdä yhteistyötä. Ja tähän tarvitsemme varsinkin itse nuoria jo nyt!

 

Jaa tämä sivu: