Puheenvuoro eduskunnan täysistunnossa 29.6.2015

Arvoisa puhemies

Lisännyt: MariMaier 30. kesäkuuta, 2015

Ottaakseni kantaa tähän lisätalousarvioon, niin on todella hieno asia, että hallitus kantaa vastuunsa tässä Talvivaara-asiassa ja tukee sitä, että voidaan kannattavia yritystoimia löytää alueelle ja myös otetaan vastuu näistä ympäristöasioista, joista on kannettu huolta. Toivottavasti asiat saadaan — ja uskon, että saadaan — järjestykseen jatkossa. 

Mutta sitten toiseen asiaan, mikä tänään on puhuttanut, eli nämä työllisyysmäärärahat erityisesti. Tärkeää on puhua siitä, että ei puhuttaisi pelkästään määrästä elikkä budjetoidusta rahasummasta vaan siitä, miten myönnetään ja miten käytetään näitä työllisyysmäärärahoja, palkkatukea ja starttirahaa. Ennen kaikkea tässä myöntämisessä on ollut ongelmia. Yrityksillä, kunnilla ja järjestöillä on ollut vakavia vaikeuksia käyttää palkkatukimäärärahoja, koska niiden ehdot ovat viime hallituskaudella ohjanneet työllistämistä niin, että työttömyys on pitkittynyt ja etenkin järjestöille asetetut kriteerit ovat tiukentuneet. Tämä on erityisesti aiheuttanut ongelmia työllistämisessä. On ollut tarpeita työllistää, on ollut ihmisiä, jotka olisivat halunneet työllistyä, mutta nämä kriteerit ovat aiheuttaneet vaikeuksia. 

Sitten ennen kaikkea vasta aloittaneiden ja aloittavien yrittäjien osalta starttirahan jatkuminen on tuonut erityisiä vaikeuksia. Esimerkiksi meidän alueellamme starttirahasta ainoan toimeentulonsa saaville nuorille on kerrottu, että sitä voivat saada enää vain uudet yrittäjät ja kolmen kuukauden ajan. Tämä aiheuttaa ongelmia jo yritystoimintansa aloittaneille, jotka ovat tukeutuneet suunnitelmissaan virkamiesten lausumaan siitä, että jatkoa on mahdollista saada samassa tilanteessa olevien tavoin. Olisikin tärkeää, että nämä yritystoimintansa jo aloittaneet voivat saada jatkoa tälle heidän saamallensa starttirahalle, että he voivat jatkaa sitä toimintaa ja viedä sitä eteenpäin vakaammalle pohjalle ja työllistää itsensä ja muita työntekijöitä. Tätä nimenomaan meidän maamme nyt tarvitsee. 

Mutta se, mikä olisi tietysti tärkeintä, on se, että kun raha on tiukilla, niin on tärkeää miettiä uusia, kustannusneutraaleja tapoja toimia, ja tärkeää on pikaisesti miettiä ja mahdollistaa tämä ansiosidonnaisen päivärahan käyttäminen yritystoiminnan alussa starttirahanomaisesti. — Kiitos. 

Jaa tämä sivu: