Juhlapuhe Vaala-päivillä Kassu Halonen -taidetalossa Manamansalossa 30.8.2015

Arvoisat vaalalaiset, hyvä juhlaväki

Lisännyt: MariMaier 30. elokuuta, 2015

Arvoisat vaalalaiset, hyvä juhlaväki,

Naapuriin on mukava tulla kylään, niin myös tänään. Vaikka me kainuulaiset olemmekin pahoillamme Vaalan kunnan siirtymisestä Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan, on siirtyminen ymmärrettävää. Onhan kunnan asiointi- ja palveluyhteydet sekä työssäkäyntiliikenne

suuntautuneet suurelta osin Pohjois-Pohjanmaalle. Teidän vaalalaisten arkea maakunnan vaihtuminen ei tule paljonkaan muuttamaan. Olettehan jo nyt hakeneet sote-palvelunne Pohjois-Pohjanmaan puolelta. Yhteistyö Oulunkaaren kuntayhtymän kanssa on  tarkoittanut sitä, että asiointi on suuntautunut tässäkin vaiheessa jo Ouluun päin. 

Siitäkin huolimatta, että Vaala siirtyy naapurimaakuntaan, yhteistyö Kainuun kanssa ei toivottavasti tule loppumaan. Kuten kunnanjohtaja Määttä on todennut, kunnan kehittäminen kaipaa yhteistyötä yli maakuntarajojen. Sekä Vaalan että koko lähialueen  näkökulmasta on tärkeää, että yhteistyö Kainuun kanssa jatkuu. Eteenpäin meneminen kaikissa ympäryskunnissa säteilevät yhteistä hyvää. Varsinkin Paltamo-Vaala on kuntapari, jonka yhteistyön toivon tulevaisuudessa jopa tiivistyvän etenkin Oulujärven ympäristön ja matkailun kehittämisessä. Olemme Kainuussa nyt tarpeeksi harmitelleet sitä, että menetämme Vaalan ja nyt meidän onkin tärkeää nähdä maakunnanvaihdosta seuraavat mahdollisuudet. Tulevaisuudessa alueemme on mahdollista esimerkiksi hakea rahoitusta ylimaakunnallisiin hankkeisiin, joilla tuetaan koko seudun kehittymistä.

Myös poliittisissa tavoitteissa on syytä vetää yhtä köyttä. Kuluvalla hallituskaudella yksi konkreettisista tavoitteista myös vaalalaisten näkökulmasta on valtatie 22:n peruskorjaus. On karua, että edellisen hallituksen tekemien säästöjen vuoksi alueeltamme otettiin viime hallituskaudella pois varoja, jotka oli valtatien korjaukseen kokonaisuudessaan tarkoitettu. 30 miljoonan euron leikkauksen myötä jäljelle jääneet 15 miljoonaa riittivät enää vain tien päähän Oulun kaupungin alueelle.Vt22:n poistaminen pääosaltaan korjauslistalta

olikin selvä poliittinen valinta. Nyt on huolehdittava, että peruskorjaukseen palautetaan riittävästi varoja ja kunnostaminen saadaan käyntiin seuraavaksi Oulu-Kajaani-välin osalta. Hyvillä kulkuyhteyksillä on suuri merkitys alueemme vetovoimaan niin asumisen, matkailun kuin myös elinkeinoelämän kehittämisen kannalta.

Hyvät ystävät,

Vaikka maakunnan vaihto ei vaalalaisten arjessa tule varmaankaan olemaan näkyvästi esillä, sillä on varmasti henkistä merkitystä. Toisaalta maakuntarajat ovat vain rajoja paperilla, ja toisaalta ne kertovat paljon kunkin juurista, taustoista ja elinympäristöstä, Joku teistä tulee tuntemaan itsensä jatkossakin kainuulaiseksi vaikka maakunta muuttuukin. Osa teistä on puolestaan tuntenut itsensä pohjoispohjalaiseksi jo ennen siirtymistä Pohjois-Pohjanmaalle ja kokee nyt siirtyvänsä henkiseen kotiinsa. Tästä on varmastikin turha kiistellä.

 Kuntalaisten identiteettiin tulevat jatkossa vaikuttamaan myös monet muut asiat kuin maakuntarajan siirtyminen. Kunnat ovat luoneet profiilinsa ja perustaneet toimintansa niiden tarjoamien palvelujen kautta. Sipilän ensimmäinen hallitus on linjannut  kuitenkin useita toimenpiteitä, joilla tulee olemaan suuria vaikutuksia kuntiin ja kuntien toimintaan. Sote-uudistus etenee itsehallintoalueiden pohjalta, jolloin sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja tuotanto siirretään kunnilta aluetasolle. Kun samanaikaisesti myös muita kuntien tehtäviä tullaan vähentämään, herää luonnollisesti kysymys,mikä merkitys itsenäisellä kunnalla on tulevaisuudessa.

Hyvä juhlaväki,

koska kunnat eivät jatkossa tuota enää kaikkia palveluita, identiteetti ja profiili pitääkin löytää muualta. Kuntien tehtävien vähentämisen myötä lisätään niiden omaa ohjausvaltaa erityisesti elinvoimaan liittyvissä asioissa. Kunnat voivat paremmin sovittaa

tehtävänsä omaan alueensa paikallisten tarpeiden ja taloustilanteensa mukaisesti. Kunnille annetaan mahdollisuuksia miettiä itse, miten lakisääteiset palvelut voitaisiin toteuttaa järkevämmin ja kustannustehokkaammin. Tämä vahvistaa eritoten paikallista vastuunottoa ja harkintaa. 

Kunnan rooli voidaankin tulevaisuudessa nähdä paljon monipuolisempana kuin vain palveluiden tuottajana. Kunnan perusidea muuttuu sote-palvelujen tuottajasta ihmisiä ja yrityksiä puoleensa vetävän elinvoiman tuottajaksi ja alueensa kehittäjäksi.  Uusi imago ja identiteetti pitää jokaisessa kunnassa tunnistaa ja luoda niiden pohjalta ns. uusi kunta. Hallitusohjelman mukaiset muutokset antavat kunnissa ja alueilla tilaa luovuudelle ja innovatiivisille kokeiluille. Tähän myös Vaalan kannattaa tarttua. Ajatuksia tehokkaammasta tai yksinkertaisemmasta tavasta tehdä asioita paikallisella tasolla on varmasti syntynyt aikojen saatossa ja nyt on paras aika lähteä niitä kokeilemaan. 

Tulevaisuudessa kuntien tekemä paikallinen työ elinvoimaisuuden kehittämiseksi korostuu ja vastuu siitä kasvaa. Jotta jokainen kunta voi tehdä alueestaan omannäköisensä, on kehitystyöhön tärkeää ottaa kansalaiset, kylät ja muut yhteisöt mukaan. Kun kuntalaiset ovat vahvasti mukana oman alueensa kehittämisessä, he myös sitoutuvat palveluiden ylläpitämiseen ja käyttämiseen ja yhteisen tekemisen myötä päätöksenteosta muodostuu kuntalaisille konkreettisia ja yhteisiä asioita. 

Arvoisat vieraat,

maakuntarajat muuttuvat ja niin myös kunnat tulevaisuudessa. Se Vaala, mitä Vaala on tänään, ei ehkä ole sitä muutaman vuoden kuluttua. Miltä uusi Vaala teidän asukkaiden silmissä näyttää ja millaiseksi Vaalan koette, on paljolti kuntalaisten ja kuntapäättäjien käsissä. Voitte vaikuttaa siihen, tuleeko kunnasta hyvinvoinnin luoja, elinkeinoelämän kehittäjä, yhteisöjen alusta tai (hyvien) perinteiden ylläpitäjä. Tehkää oman kuntanne identiteetti itsenne näköiseksi ja tulevaisuuteen tähtääväksi. 

Toivotan hyvää Vaala-päivien juhlaa ja kaikkea hyvää vaalalaisten elämään tulevaisuudessa. Pitäkäämme hyvät naapurisuhteet jatkossakin!

Jaa tämä sivu: