Puhe Vuokatin Urheiluopiston valmistujaisjuhlassa 27.5.2016

Arvoisat valmistuvat opiskelijat, opettajat ja muu juhlaväki

Lisännyt: MariMaier 30. toukokuuta, 2016

on erittäin ilahduttavaa saada olla mukana tänä tärkeänä päivänänne.

Tänään täältä oppilaitoksesta valmistuu yhteensä 79 liikunta-alan ammattilaista. Kaikilla teistä, niin teillä liikuntaneuvojilla, -hierojilla kuin liikunnan ammattitutkinnon valmistavan koulutuksen suorittaneilla on tulevaisuudessa tärkeä tehtävä. Olette valinneet alan, jolla teillä on kansanterveydellisesti ja suomalaisten hyvinvoinnin näkökulmasta merkittävä rooli.

Te olette tehneet liikunnasta elämäntavan ja ymmärrätte sen merkityksen. Samaa ilosanomaa saatte työssänne tulevaisuudessa levittää eteenpäin.

Hyvät ystävät,

Liikunta on tutkitusti yksi parhaimmista keinoista pitää huolta hyvinvoinnista ja terveydestä. Sen myönteiset vaikutukset ulottuvat hyvin monille eri alueille. Se ei pelkästään tuo fyysistä hyvinvointia ehkäisemällä useita sairauksia vaan se myös lisää itsetuntoa, kohottaa mielialaa ja vähentää stressiä. Liikunnan merkitystä ja tärkeyttä elämässämme ei varmasti voi ikinä painottaa tarpeeksi.

Liikunnalla on tästä syystä myös iso rooli Sipilän hallitusohjelmassa. Hyvinvoinnin ja terveyden painopistealue pitää sisällään viisi kärkihanketta, joista yksi liittyy kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä eriarvoisuuden vähentämiseen. Kärkihankkeen tavoitteena on lisätä muun muassa terveitä elintapoja liikunnan avulla. Kärkihankkeessa on aktiivinen elämäntapa arkipäiväistetään yhdessä ihmisten ja järjestöjen kanssa, ja tässä olette juuri te liikunta-alan ammattilaisena keskeisessä asemassa.

Kärkihanke luo myös uusia työpaikkoja alalle eri puolilla Suomea, kun järjestöille pyritään luomaan riittävät taloudelliset edellytykset hankkeiden järjestämiseksi myös paikallisella tasolla.

Hyvät ystävät,

jotta liikunnasta tulee elämäntapa, on työ aloitettava mahdollisimman ajoissa. Tutkimusten mukaan lapsuudessa opittu liikkuminen tai vastaavasti myös liikkumattomuus jatkuu aikuisiälle asti. Uusimmat tutkimukset valitettavasti osoittavat, meidän lastemme sukupolvi on ensimmäinen, jonka odotettu elinikä on lyhyempi kuin vanhemmillaan, johtuen liikkumattomuudesta. Siksi jokainen liikkuvaan lapseen sijoitettu euro on tuottava sijoitus tulevaisuuteen ja kansalaisten hyvinvointiin.

Tästä syystä hallitusohjelmassa on sovittu Liikkuva koulu -hankkeen laajentamisesta valtakunnalliseksi. Tavoitteena on saada kaikki Suomen koulut mukaan toteuttamaan aktiivisempaa koulupäivää ja lisätä liikkumista niin, että jokainen oppilas liikkuisi tunnin päivässä.

Tutkimusten mukaan päivittäin riittävästi esim. yhdeksäsluokkalaisista liikkuu ainoastaan joka kymmenes. Liikkuva koulu - ohjelma laajennetaan hallituksen kärkihankkeella valtakunnalliseksi kaikkiin peruskouluihin ja erillisrahoitusta ohjelmaan on varattu 21 miljoonaa euroa. Tunti liikuntaa päivässä voi tarkoittaa esimerkiksi oppituntien liikunnallistamista, liikuntahetkiä koulupäivän aikana pitkillä välitunneilla tai liikuntakerhoja koulujen iltapäiviin yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Toteutustapa on koulujen päätettävissä.

Hyvä yleisö,

Liikkeen lisäämisellä kaikilla ikätasoilla on kiistatta valtavat taloudelliset ja hyvinvointia lisäävät vaikutukset. Terve ja hyvinvoiva väestö on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kivijalka ja tulevaisuudessa alan palveluja tarvitaan entistä laajemmille väestöryhmille.

Työ- ja elinkeinoministeriön selvityksen mukaan Suomessa liikuntaan liittyvä liiketoiminta on suuruudeltaan tällä hetkellä jo noin 5,5 miljardia euroa. Liikuntabisnes on osa laajempaa Suomessa ja maailmanlaajuisesti nopeasti kasvavaa hyvinvointialaa. Maassamme on erinomaiset mahdollisuudet kasvattaa alan yrityksistä kansainvälisiä menestystarinoita, koska meiltä löytyy sekä maailmanluokan teknologia- että liikuntaosaamista.

Suomi on maailman johtavia maita esimerkiksi sykemittareiden- ja urheilutietokoneiden valmistamisessa. Kyseistä osaamista on vaalittava ja kehitettävä entisestään laajenemaan myös muille hyvinvointiliiketoiminnan osa-alueille. Tavoitteena on oltava, että liikuntasektorille syntyy kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja.
Te voitte olla mukana luomassa näitä työpaikkoja!

Suomessa on erityisiä mahdollisuuksia rakentaa liiketoimintaa varsinkin luontoliikunnan alalle, jossa voidaan hyödyntää laajan maamme ja etenkin maaseutumme – ja myös oman maakuntamme vetovoimaa. Liikunta- ja urheilumatkailun määrä voidaankin tulevaisuudessa moninkertaistaa.

Työelämän muuttuessa kiihtyvällä tahdilla suuriin yritykseen työllistymisen sijaan tulevaisuudessa uusien työpaikkojen luomisesta vastaavat pienyrittäjät. Myös itsensä työllistäminen sekä palkkatyön ja yrittäjyyden yhdistäminen on tulevaisuudessa yhä tavallisempaa ja edessä myös monella teistä.

Hallitus tekee parhaillaan uudistuksia helpottaakseen tätä työllisyyspolkua. Itsensätyöllistäminen helpottuu, kun yrittäjäksi ryhtyvälle työttömälle voidaan jatkossa myöntää vuodeksi peruspäivärahan suuruinen starttiraha. Myös työttömyysturvajärjestelmään valmistellaan parhaillaan muutoksia, joilla kannustetaan itsensä työllistämiseen. Tavoitteena on tehdä esimerkiksi sivutoiminen yritystoiminnan aloittaminen työttömänä nykyistä sujuvammaksi.

Hyvät valmistuvat opiskelijat,

onnitteluni vielä kerran valmistumisenne johdosta! Toivon, että mahdollisimman moni teistä jää rikastuttamaan osaamisellanne maakuntaamme ja luomaan hyvinvointia liikunnasta kainuulaisille.


Aurinkoista ja liikunnallista kesää ja kaikkea hyvää tulevalle polullenne! 

Jaa tämä sivu: