Puhe Kainuun biotalouden tulevaisuusfoorumissa Kajaanin Kaukametsässä 25.4.2016

Biotaloudesta Kainuun uusvahva osaamisalue

Lisännyt: MariMaier 25. huhtikuuta, 2016

Hyvä biotalousfoorumin yleisö,

Kiitos järjestäjille kutsusta tulla puhumaan tilaisuuteen ja kiitos Jukka Kantolalle biotuotetehdaskonseptin esittelystä. Tuon itse kommenttipuheenvuorossani muutamia ajatuksia yleisesti koko ajan vauhdilla kehittyvään biotalousalaan sekä Kainuun biotuotetehdashankkeeseen.

Vielä muutama vuosi sitten ennustettiin, että puun käyttö vähentyy Suomessa jyrkästi.  Onkin ollut hienoa huomata, että tilanne on yhtäkkiä päinvastoin ja metsämme ovat pitkän tauon jälkeen suuren kiinnostuksen kohteena.

Äänekoskelle on rakenteilla suuri biotuotetehdas ja samankaltaisia on suunnitteilla niin Kuopioon, Kemijärvelle kuin tänne Kainuuseenkin. Lisäksi vuoden alussa kiinalainen Kaidi ilmoitti valmistelevansa Kemiin biodieseljalostamoa, jonka kokonaisinvestoinnin arvo olisi jopa miljardi euroa. Kiinan investointipanos EU:ssa on erittäin suuri. Kemin myötä Suomikin pääsisi mittavasti siitä osalliseksi. Suomeen Kaidin houkuttelivat edistyksellinen ja kunnianhimoinen biotalouspolitiikka, suuret biomassaresurssit sekä metsä- ja biotalousalan osaaminen.

Kaidin kaltaista investoijaa haetaan myös tänne Kainuuseen, joka on Euroopan pienalueiden vertailussa todettu kärkipään sijoituskohteeksi mm. Financial Timesin kustantaman lehden vertailussa. 

Hyvä yleisö,

Kainuun biotuotetehdashanketta on kritisoitu usealta suunnalta syystä, että sen pelätään kilpailevan muiden rakenteilla tai suunnitteilla olevien hankkeiden kanssa. Huoli on kuitenkin turhaa. Kemin biodieseljalostamo ei kilpaile Kainuuseen suunnitellun biotuotetehtaan kanssa, sillä sen pääraaka-aineena toimisi energiapuu. Kilpailua ei myöskään tulisi Kemijärven tai eteläisemmän Suomen hankkeiden kanssa sillä kotimaisen puun käyttöä voidaan tutkitusti lisätä vielä runsaasti.

Tällä hetkellä kotimaista puuta käytetään alle 60Mm3 vuodessa. Kestävästi puuta voitaisiin tutkimusten mukaan hakata kuitenkin reilusti 20Mm3 enemmän. Puuta riittää varmasti näille kaikille toimijoille ja osin päällekkäiset puun hankinta-alueet tuovat myös tervettä kilpailua puunmyyntiin.

Hyvät kuulijat,

Biotalous on yksi hallituksen kärkihankkeista ja hallitus on linjannut edistävänsä alan investointeja. Tavoitteena on saada puu liikkumaan ja uusia tuotteita metsästä.

Puusta on moneksi liiketoiminnaksi ja perinteisten käyttötapojen rinnalle on tullut paljon uusia. Puusta ei ole enää kiinnostunut vain perinteinen metsäteollisuus, vaan raaka-aineen hienous on hoksattu myös niin kemian-, lääke-, kuin energiateollisuudessakin. Puukuitua voidaan käyttää niin lääkkeissä, vaatteissa puuvillan korvaajana kuin autojen sisäverhoiluissakin. Löytääpä puukuidusta jalostettua ainetta  jopa jäätelöstä ja makkarankuorista.

Aika on biotuotetehdashankkeille otollinen. On todella hienoa, että maakunnassa on oltu oma-aloitteisia ja aktiivisia. Kuten edellä jo totesin, se, että vastaavia hankkeita on rakentumassa maassamme jo useampia, ei todellakaan tarkoita, etteikö maakuntamme tarvitsisi omaansa.

Kainuussa on taloudellisesti järkevältä kuljetusetäisyydeltä saatavissa havukuitupuuta ja muuta puuraaka-ainetta riittävästi noin 2,5 miljoonan m3:n mittaluokan jalostuslaitokselle. Myös Kainuun metsien kestävä hakkuusuunnitelma tulee koko ajan kasvamaan ja jo nyt metsiin on kertynyt runsaasti hakkuureserviä. Paikalliset sahat käyttävät tällä hetkellä jo varsin hyvin tukkipuutarjontaa, mutta muilta osin puu joko jää metsiin tai viedään pyöreänä Kainuun ulkopuolelle.

On myös erittäin tärkeää saada puu mahdollisimman nopeasti metsästä tehtaalle, jotta puun kaikki ominaisuudet voidaan hyödyntää. Metsänomistajakin hyötyy, kun kantohinta nousee jalostuspaikan ollessa lähellä puun hankinta-alueita. Hankkeen myötä Kainuussa vajaakäytöllä oleva kuitupuu saataisiin vihdoin liikkeelle ja vääjäämättä myös sahateollisuus saisi oman panoksensa tehtaasta.

Kainuun mahdollisesta biotuotetehtaasta puhuttaessa on usein puhuttu vääristyneesti sellutehtaasta. Todellisuudessa biotuoteala käsittää paljon enemmän kuin paperiteollisuuden, joihin Suomessa on perinteisesti totuttu.  

Tehtaan tuotepaletti tulee riippumaan pitkälti sijoittajan toiveista. Onkin erittäin hyvä, että hankkeessa on aktiivisesti haettu uusia tuotesuuntia eikä jämähdytty vanhaan, mikä varmasti helpottaa sijoittajien löytymistä.

Hyvät kuulijat,

Jatkojalostamalla puu mahdollisimman pitkälle maakunnassa luodaan monipuolisesti työpaikkoja. Toteutuessaan tehtaan aluetaloudelliset hyödyt olisivat valtavat.  Tehtaan rakentamisessa investointien kotimaisuusaste olisi noin 80 %. Toimiessaan tehdas työllistäisi suoraan noin 300 henkilöä ja välillisesti erilaissa korjuu-, ja kuljetustehtävissä noin 1500 henkilöä. Tämän lisäksi tehdas toisi elämää ja elinvoimaa myös muille aloille. Maakunnan ulkopuolelle se antaisi signaalin, että Kainuuseen kannattaa investoida ja pitää myös liikenneyhteydet hyvässä kunnossa.

Myös oppilaitokset saisivat merkittävästi uusia oppilaita. Esim. viime vuonna uutinen Äänekosken biotuotetehtaasta tuplasi hakijamäärät pohjoisen Keski-Suomen ammattioppilaitoksen logistiikkalinjalla ja metsäalan perustutkintoon. Myös prosessiteollisuuden perustutkinto päätettiin aloittaa muutaman vuoden tauon jälkeen ja suunnitteilla on myös täysin uusien alojen ottaminen valikoimaan.

Samanlaista pöhinää toivomme tietysti Kainuuseenkin. Alan koulutusta on lisättävä, samoin yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä – varsinkin tutkimuksen ja kehityksen osalta – ja sitä kautta biotuotealan yritystoimintaa.  Hyvän mahdollisuuden tähän tuo myös hallituksen yrittäjyyspaketissa esittelemä innovaatioseteli, jolla yritykset voivat hankkia omiin tarpeisiinsa ulkopuolista asiantuntemusta ja tukea. Seteliä voi käyttää esimerkiksi yhteistyöprojektiin korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen kanssa.

Tavoitteena tulee joka tapauksessa Kainuussa olla, että biotuotealan yritystoimintaa syntyy, toteutuipa tehdashanke tai ei. Tarvitsemme pieniäkin toimijoita, joilla on mahdollisuus tehdä korkean jalostusasteen tuotteita. ja tällä tavoin synnyttää alueellemme uusvahva osaamisalue, joka houkuttelee uusia, varsinkin nuoren polven toimijoita.

Sen, minne itse biotuotetehdas lopullisesti sijoittuisi, tulee määrittelemään sijoittajan tuotekonsepti.  Sijoittamisessa pitää kuitenkin huomioida monipuolisesti taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset seikat. Esiselvitysten faktat ovat osoittaneet, että Kainuusta löytyy useita hyviä paikkoja puuraaka-ainevarannon keskellä. Tärkeintä on, että puun kuljetusmatkat pysyvät kohtuullisina, perusinfra on tehtaalle valmiina ja Oulun vientisatama mahdollisimman lähellä ja hyvin saavutettavissa. Lisäksi tehdaspaikalla on oltava tilaa jatkoinvestoinneille.

Osaamisen ja työntekijäpotentiaalin kannalta sijoituspaikalla Kainuun sisällä ei ole suurta merkitystä. Yhtenäisenä työssäkäyntialueena tehdas toisi työtä koko Kainuun alueelle.

Hyvä yleisö,

Lähtökohdat biotuotetehtaalle ja biotalouden monipuoliselle hyödyntämiselle ovat Kainuussa erittäin hyvät. Rahan tai sijaintipaikan lisäksi ensiarvoisen tärkeää on kaikkien maakunnan toimijoiden yhteispeli. On ehdottomasti muistettava, että näin ison investoinnin hakeminen ja saaminen ei ole keneltäkään pois, vaan tuo toteutuessaan historiallisella tavalla työpaikkoja ja hyvinvointia koko alueellemme. 

Jaa tämä sivu: