Kolumni Kainuun Sanomissa 29.3.2018

Eriarvoistumiseen puututaan nyt

Lisännyt: MarisannaJarva 30. maaliskuuta, 2018

Suomi on tilastojen mukaan maailman onnellisin maa. Meillä on silti liikaa köyhyyttä, osattomuutta ja syrjäytymistä. Näihin tärkein apu on työllisyyden lisääntyminen koko maassa. Olikin tärkeää todeta tuoreesta tutkimuksesta, että eriarvoistuminen on pysähtynyt tällä hallituskaudella. Työllisyyden parantamiseksi tehdyillä toimilla on pystytty kumoamaan tulonjakoon tulleet vaikutukset muista vaikeista päätöksistä. Työllisyyttä on tukenut etenkin pieni- ja keskituloisille suunnatut verokevennykset. Kehityksen suunta on siis ollut oikea.

Enemmän täsmätoimia silti tarvitaan riittävän ja nopeamman avun tarjoamiseksi. Tämän vuoksi pääministeri Sipilä asetti työryhmän, joka professori Juho Saaren johtamana luovutti raportin sisältäen keinoja vahvistamaan kansalaisten yhteiskunnassa pärjäämistä. Monet raportin keinoista on jo laitettu valmisteluun ja käydään läpi, mitä toimenpiteitä voimme käynnistää jo tällä hallituskaudella. Myös seuraavan hallituksen on sitouduttava tähän sote-uudistuksen kokoiseen työhön, jotta vuosikymmeniä vallinnut eriarvoistuminen saadaan lopultakin vähenemään.

Tukiviidakosta on saatava yksinkertaisempi ja tuloloukut pois. Perusturvaa on parannettava ja työn kannustavuutta lisättävä. Mielenterveys- ja päihdepalveluille sekä omaishoidon tuelle on luotava maahan samat kriteerit sekä mahdollistettava omaishoidon ja työn yhteensovittaminen. Erilaisten perhemallien etuudet ja palvelut on päivitettävä. Aikuiskoulutusta ja työttömyysuhan alla olevien koulutusta on vahvistettava. Kansalaisjärjestöjen roolia tulee tukea sekä sosiaalista kuntoutusta vahvistaa. Asunnottomien määrää on saatava vähemmäksi, kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja lisättävä ja asumiskustannuksia hillittävä.

Sote- ja maakuntauudistus tehdään palveluiden turvaamista ja hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista varten. Samalla estetään perusterveydenhuollon rapistuminen, sosiaalipuolen ongelmien kärjistyminen ja palvelujen hallitsematon yksityistäminen. Työttömyysturvan aktiivimalli on tukenut työttömien pääsyä työmarkkinoille, ja aktiivisuutta on pystyttävä osoittamaan myös keikkatyön ja opiskelun yhdistämisellä, kuntouttavalla työtoiminnalla ja muilla lisäkriteereillä. Kokeilemme parhaillaan perustuloa ja ensi kauden yksi isoja uudistuksia on perusturvan ja työn yhteensovittaminen. Tavoitteena tulee olla, että jokainen voi saada tarvittaessa riittävää turvaa elämän polulla.

Jaa tämä sivu: