Kolumni Paltamon paikallislehdessä Väylässä 5.7.2017

Hallitus kestävyyskokeessa

Lisännyt: MariMaier 06. heinäkuuta, 2017

Eduskunnassa elettiin kesäkuun alussa poikkeuksellisia aikoja. Perussuomalaisten johdon ja linjan muututtua kävi varsin pian ilmi, että edellytyksiä jatkaa yhteistyötä hallituksessa ei ole. Johtopäätöksen taustalla oli ennen muuta arvoeroja ja hallituksen päätöksentekokykyyn liittyviä kysymyksiä. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän hajoaminen muutti tilanteen ja hallitustyö pystyi jatkumaan Uusi Vaihtoehto -ryhmän avulla perussuomalaisten eduskuntaryhmän siirtyessä oppositioon. Kukin kansanedustaja toimii vaaleissa saamallaan mandaatilla ja itse valitsemassaan ryhmässä tai ilman ryhmää. Hallituksen olemassaololle tärkeintä on eduskunnan enemmistön tuki, jonka nykyinen hallitus sai jatkolleen.

Ratkaisulla purettiin poliittinen kriisi ja sillä varmistettiin Suomen myönteisen kehityksen jatkuminen. Samalla taattiin myös edellytykset viedä keskeneräiset uudistukset, ennen kaikkea historiallisen suuret sote- ja maakuntauudistukset maaliin. Niillä on merkittävä rooli palveluiden turvaamisessa, eriarvoistumisen torjumisessa ja julkisten menojen kasvun hillinnässä. Myös byrokratia vähenee, kun sadoista toimijoista siirrytään 18 maakuntaan. Samalla siirrymme kansanvaltaiseen aluehallintomalliin kuten muuallakin Länsi-Euroopassa. 

Maakuntauudistuksella annetaan keinoja vastata ihmisten perimmäisiin toiveisiin kotiseutunsa kehittämisessä, alueellisessa tasa-arvossa ja omissa valinnoissaan. Uudistus rakentaa omatoimisten ihmisten Suomea. Maakuntien valtuustot valitaan suorilla vaaleilla ja toimivaltaa siirretään etenkin valtiolta alueille. Ihmiset saavat päätösvaltaa kotiseutunsa asioihin sen sijaan, että asiat saneltaisiin ylhäältäpäin.

Perustuslakivaliokunta antoi viime viikolla lausuntonsa koskien maakunta- ja soteuudistusta. Valiokunta piti yksimielisesti tärkeänä, että uudistus saadaan lausunnossa esitetyin muutoksin toteutettua. Pohjaratkaisu eli maakuntamalli sai puhtaat paperit. Perus­tus­la­ki­va­li­o­kunnan mielestä soten suurimmat ongelmat ovat valin­nan­va­paus­laissa, julkisten palveluiden yhti­öit­tä­mi­sessä ja alueellisessa yhden­ver­tai­suu­dessa ja se esittääkin luopumista maakuntien sote-palveluiden yhti­öit­tä­mi­sestä perustuslain vastaisena.  Valinnanvapaus on hyvä tavoite, jotta kaikki suomalaiset saavat tulotasosta riippumatta itse valita terveydenhuollon tarjoajansa ja saavat tasavertaisia palveluita. Keskustalle yhtiöittämisvelvoitteista luopuminen sopii hyvin ja valinnanvapaus tulee turvata muilla keinoin.

Nyt siis on käsissä vihdoinkin malli, jolla Sote-uudistus ja maakuntien itsehallinto voidaan toteuttaa. Eduskuntakäsittely osoitti, että demokratia toimii ja että uudistus toteutuu ja tehdään huolella.

Sipilän hallitus on joutunut tekemään vaikeita kompromisseja mutta kurinalainen talouspolitiikka, kilpailukykysopimus, norminpurku ja muut yrittäjyyden ja työllistymisen helpottamiseksi tehdyt toimet ovat johtaneet kasvu-uralle. Suunta on nyt oikea, ja Suomi on monen vuoden jälkeen saatu nousun, kasvun ja paremman työllisyyden tielle.

Alkuvuoden aikana Suomen talous on pitkästä aikaa kasvanut jopa Ruotsia nopeammin ja ennusteiden mukaan kasvu jatkuu kohisten myös loppuvuoden. Myönteisintä on, että myös pitkäaikaistyöttömyys ja nuorten työttömyys vihdoin alenevat. Erityisen tärkeää on nyt panostaa vuosikymmeniä kasvaneen eriarvoistumisen vähentämiseksi. Tässä auttavat esim. juuri päätetty yle-veron poistaminen yhä suuremmalta joukolta pienituloisia sekä puoliväliriihessä tehdyt päätökset mutta lisää toimia tarvitaan tuloerojen pienentämiseksi. Kaikkien pitää päästä hyötymään Suomen talouden tilan parantumisesta.

Näiden terveisten myötä siirryn muutamiksi viikoiksi kesälaitumille. Toivon, että tapaamme erinäisissä kesätapahtumissa, joita myös Paltamon kesä on pullollaan!

Jaa tämä sivu: