Puhe Vuolijoen MTK:n 70-vuotisjuhlassa 29.11.2015

Hyvä juhliva yhdistys, arvoisa juhlaväki

Lisännyt: MariMaier 29. marraskuuta, 2015

Hyvä juhliva yhdistys, arvoisa juhlayleisö,

on ilo saada tuoda valtiovallan tervehdys ja onnittelut juhlapäiväänne. Olette tehneet jo 70 vuoden ajan täällä Vuolijoella erittäin tärkeää työtä maatalouden ja maaseudun kehittämisen eteen. MTK:n rooli edunvalvojana ja maaseudulla yrittämisen edistäjänä on valtavan suuri. Järjestönä MTK vaikuttaa asiantuntijuudellaan ja tuo oman näkemyksensä suomalaiseen maatalous-, metsä- ja maaseutuyrittäjyyspolitiikkaa. Olette myös merkittävä sosiaalinen yhteisö jäsenille. Maaseudun ammattiosaajina roolinne suomalaisessa alkutuotannossa on tärkeä koko yhteiskunnan kannalta. 

Hyvä juhlaväki,

maatiloilla käydään läpi erityisen tiukkoja aikoja. Kevään ja kesän huonot viljelysäät, Venäjän vastapakotteet sekä EU:n päätös poistaa maitokiintiöt ajoivat useiden maatilojen talouden heikoille. EU:n ohjelmakauden muutos ja siitä seurannut maataloustukien myöhäinen maksuaika toi lisäksi useille tiloille maksuvaikeuksia. Helpotusta tilanteeseen toivat hieman luonnonhaittakorvausten määrän nosto ja ennakoiden maksu lokakuun alussa ensimmäisenä EU-maana. Lisäksi hallitus hyväksyi 20 miljoonan euron lisäbudjetin maatalouden vaikean tilanteen hoitoon. Keskustelut rahan kohdentamisesta ovat parhaillaan käynnissä.  

Hallitus hyväksyi myös juuri torstaina väliaikaisen kriisituen perusteet, joiden ansiosta maito- ja sikatilat voivat hakea erillistä kriisitukea ensi tiistaista lähtien. Erityisesti sikataloudelle maksettavan kriisituen määrä kaksinkertaistui aiemmin ilmoitetusta määrästä.

Arvoisa juhlayleisö,

Sipilän hallitus on siis ottanut viljelijöiden huolen tosissaan ja tekee kaikkensa helpottaakseen tilannetta.  Maatalouden kannattava kasvu on otettu keskeiseen rooliin hallitusohjelmassa ja sen useissa kohdissa on huomioitu suomalaisen tuottajan ja maaseudun muiden elinkeinojen tarpeet. Maatalouteen kohdistuu suhteessa pienemmät leikkaukset kuin monille muille aloille ja alemman asteisen tieverkon korjaamiseen panostetaan vihdoinkin koko maassa. 

Hallituksen kärkihankkeisiin kuuluu myös biotalouden, ruoantuotannon ja maatalouden kilpailukyvyn vahvistaminen. Maatilatalouden kehittämisrahastoa MAKERAa pääomitetaan lähes sadalla miljoonalla eurolla. Rahalla tuetaan alkutuotantojen investointeja ja tällä luodaan merkittävästi mahdollisuuksia niin maatalouden kuin myös elintarviketalouden kasvulle. Uudet investoinnit tekevät tuotantorakenteesta järkevämmän, kustannustehokkaamman ja mahdollistavat myös uusien teknologioiden käyttöönoton. Samanaikaisesti investoinnit edistävät osaltaan monialaista yrittäjyyttä ja niillä on laajasti vaikutusta maaseudun elinvoimaisuuteen. 

Hyvä juhlaväki,

maaseutuyrittäjä joutuu arjessaan kamppailemaan taloudellisten ongelmien lisäksi myös lähes äärettömyyksiin viedyn byrokratian ja normiviidakon kanssa. On harmillista, että suuri osa maanviljelijän työajasta menee erilaisten valvonta- tai tukilomakkeiden täyttämiseen. Sen lisäksi, että byrokratian kanssa kamppailu vie aikaa, se myös heikentää jaksamista ja ennen kaikkea turhauttaa.

Hallitusohjelman mukaisesti normiviidakkoa lähdetäänkin raivaamaan urakalla. Lupamenettelyjä sujuvoitetaan ja maatalouden normeja sekä hallinnollista taakkaa vähennetään. Myös erilaisten toimintojen sähköistäminen tulee helpottamaan maaseutuyrittäjän arkea. Päällekkäistä tiedonkeruuta vähennetään ja tulevaisuudessa julkinen hallinto kysyy samaa tietoa vain kerran.

Ohjelmansa ja lupauksiensa mukaisesti hallitus onkin jo käynyt toimiin tarpeettoman sääntelyn purkamiseksi. Ehdotuksia kerättiin kesän ja syksyn aikana kentältä, sieltä missä ongelmat parhaiten tunnetaan.  Keskustan riveissä on purkutyötä varten jakauduttu viiteen eri valmisteluryhmään, joista yksi keskittyy pelkästään maatalouden sääntelyn helpottamiseen. Myös omassa työryhmässäni, jossa käsittelemme yritystoiminnan ja investointien helpottamista, olemme työstäneet eteenpäin monia ehdotuksia, jotka toteutuessaan tulevat helpottamaan maaseutuyrittäjänä toimimista.

Konkreettista normienpurkua on myös jo tehty. Muutama viikko sitten valtioneuvostossa hyväksyttiin nitraattiasetuksen muutos. Asetusta järkeistettiin siten, että tavoitellut ympäristöhyödyt saavutetaan ilman terveen järjen vastaisia vaatimuksia. Asfaltoitua alustaa ei jatkossakaan tarvita kuormatessa lantaa ja sen levittämistä kaltevilla pelloilla helpotetaan. Kotieläimet saavat vastaisuudessakin myös laiduntaa rantapelloilla.

Hyvä juhlaväki,

maatalousyrittäjän työ on kuormittavaa niin fyysisesti kuin henkisesti ja kotieläintuotanto sitoo yrittäjän työhönsä miltei kellon ympäri. Tämän vuoksi maaseutuyrittäjän jaksamisesta on pidettävä huolta myös toimivalla lomitusjärjestelmällä, joka tarjoaa yrittäjälle mahdollisuuden työstä irrottautumiseen ja lepoon.  

Lomitusjärjestelmä luo hyvinvointia ja se myös tukee hallituksen tavoitteita pidemmistä työurista. Suomen vakavan taloustilanteen vuoksi valitettavasti myös lomitusjärjestelmään kohdistuu kuitenkin säästövaateita. Nykyisen lomituspalvelujärjestelmään virkamiesryhmän tekemä raju muutosesitys olisikin heikentänyt maanviljelijän hyvinvointia.  Keskustan eduskuntaryhmä ministeri Rehulan johdolla piti kuitenkin ehdottoman tärkeänä, että säästöjen vaikutukset kohtuullistetaan.

Suurin osa noin 20 miljoonan euron tavoitelluista säästöistä syntyvät jo tilojen ja siten myös lomituksen tarpeen vähenemisen kautta. Maatalousyrittäjä saa jatkossakin sijaisapua samoilla syyperusteilla ja myös lomapäivien määrä pysyy samana.

Hyvät Vuolijoen MTK:n edustajat ja jäsenet,

järjestönne juhlii tänään 70-vuotista taivaltaan. Ikä on vain numeroita, sillä kurkkasin facebook-sivujenne toimintakalenteria ja huomasin sieltäkin, että yhdistyksenne on toiminnassaan aktiivinen. Tällaisella yhteisöllä ja vertaistuella jota jäsenenne saavat, on suuri merkitys maaseutuyrittäjän jaksamiseen ja hyvinvointiin. Toivotankin teille edelleen innostusta ja voimia toimia jäsenkuntanne hyväksi sekä maaseudun ja elinympäristönne myönteisen kehityksen edistämiseksi.

On hienoa olla kanssanne juhlimassa tänään pitkää historiaanne.  Kiitos arvokkaasta työstänne ja vielä kerran onnea!

Jaa tämä sivu: