Suomenmaan 3-sivun kolumni 8.1.2016

Hyvä säilyttäen uutta kohti

Lisännyt: MariMaier 13. tammikuuta, 2016

Politiikan vuosi on ollut vaiheikas ja vaikeakin. Suomi on vakavimmassa jamassa sotiemme jälkeen. Kaiken vastustamisella voisi saada kannatusta, mutta olisi vastuutonta jättää korjausliikkeitä enää tekemättä.

Vaikeassa tilanteessa tehtävät päätökset eivät ole kenestäkään helppoja. Säästöt on kuitenkin tehtävä niin, että ne eivät ole kenellekään kohtuuttomia. Myös uutisointi vaikuttaa siihen, miten kansalaiset kokevat päätökset: asiat kuulostavat vain huonoilta ja uutisten oikomiseen kuluu aikaa, kun päätöksistä kerrotaan yksipuolisesti tai jopa virheellisesti. Esimerkkejä on lukuisia.

Suomeen ei ole jäämässä vain 12 päivystyssairaalaa, vaan suurempien yksiköiden ohella kaikissa maakunnissa tarvitaan edelleen päivystäviä sairaaloita. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja ei tuplata lailla, vaan kunnat päättävät itse niiden suuruudesta. Subjektiivista päivähoito-oikeutta ei viedä keneltäkään, vaan kokopäivähoito turvataan edelleen kaikille lapsille, joilla on siihen tarvetta. Itsensä työllistäviltä ei viedä työttömyysturvaa, vaan se paranee pienyrittäjillä.

Varjoon ovat jääneet myös monet positiiviset päätökset. Pieni- ja keskituloisten verotus kevenee, takuueläkettä korotetaan ja Yle-vero poistuu kaikkein pienituloisimpien kohdalta. Toimeentulotuen perusosa, opintotuki ja lapsilisä pysyvät samalla tasolla kuin kuluneena vuonna.

Myös suurituloiset osallistuvat talkoisiin. Kansanedustajat luopuvat viikon palkastaan. Isompia tuloja verotetaan jo muita maita kireämmin ja solidaarisuusvero laajenee. Hyväosaisiin kohdistuvat etenkin tulosidonnaisten maksujen korotukset ja moottoroitujen vapaa-ajan ajovälineiden uusi vero.
Suomi on nostettava kestävälle pohjalle työtä tekemällä ja uutta luomalla. Me voimme tehdä sen vain yhdessä. Olkoon vuosi 2016 sopimisen Suomen uusi alku.

Marisanna Jarva
Kansanedustaja (kesk.)
Puoluevaltuuston varapuheenjohtaja

Jk. Suomenmaa on hektisessä uutismaailmassa tarjonnut tilaa päätöksien taustoille ja toiminut otsikkokilpailussa sivistyksen airueena printtinä ja verkossa. Kenttäväen evästykset, tavalliset suomalaiset ja ilmiöt ympäri maan ovat oman lehtemme rikkaus ja kansanliikkeen ydintä. Uskon ja toivon, että sama linja kestää vanhasta formaatista aikakausilehteen siirtyessä. Pitäkäämme kiinni siitä mikä on hyvää ja muutoin rohkeasti uutta kohti!

Jaa tämä sivu: