Avauspuhe marjastuksen mm-kisoissa Suomussalmella 5.9.2015

Hyvät mm-kisojen järjestäjät ja osanottajat, hyvä kisayleisö

Lisännyt: MarisannaJarva 05. syyskuuta, 2015

On ilo saada tuoda tervehdys näihin jo kahdeksattatoista kertaa järjestettäviin marjastuksen mm-kisoihin!

Suomalaisesta työikäisestä väestöstä noin kaksi kolmasosaa marjastaa, ja meillä täällä Kainuussa marjastusaktiivisuus on vieläkin korkeampaa.  Marjastus on maassamme ja maakunnassamme arvokasta kansanperinnettä – jokaisella meistä on varmasti muistoja jo lapsuudesta marjametsällä olosta. Marjastus kuuluu kulttuuriimme, mutta sillä on tärkeä merkitys myös kansanterveyden ja työssäjaksamisen kannalta – osoittavathan monet tutkimukset luonnossa liikkumisen vaikuttavan edullisesti myös henkiseen vireystilaan.

Marjojen ja muiden luonnon keruutuotteisiin liittyvällä toiminnalla on kuitenkin myös suuri kansantaloudellinen merkitys. Jo pelkästään marjojen markkinaketjun on arvioitu työllistävän 2200 henkilöä ympärivuotisesti. Suomen metsät tuottavat syötäviä marjoja vuodessa keskimäärin 500–1000 miljoonaa kiloa, mutta tästä määrästä otetaan nykyisellään talteen vain viitisen prosenttia ja ruokasienisadosta jopa vähemmän. Raaka-ainevaramme ovat suuret, mutta vajaasti hyödynnetyt.

Luonnontuotealalla onkin potentiaalia kehittyä biotalouden merkittäväksi kasvualaksi täällä Kainuussa. Maailmalla trendiksi noussut terveystietoisuus kasvattaa luonnontuotteiden kysyntää ja sitä myötä myös vientimahdollisuuksia. Nykypäivän kuluttajat ovat ympäristötietoisia sekä kiinnostuneita terveydestään ja hyvinvoinnistaan, mikä luo hyvät kasvunäkymät alan yrittäjyydelle. Puhtaus, terveellisyys ja ympäristöystävällisyys ovat luonnontuotteidemme vahvuutena. Koska ala kytkeytyy tiiviisti elintarvikealan lisäksi myös matkailuun, kosmetiikka- ja ravintolisätuotteisiin sekä luonnonantimien ympärille koottuihin hyvinvointipalveluihin, kasvupotentiaali on lähes rajaton.

Hallitus on linjannut biotalouden ja puhtaat ratkaisut yhdeksi kärkihankkeekseen ja varannut sen kehittämiseen 300 miljoonaa euroa. Hallitus on linjannut tavoitteeksi juurikin kestävän luonnonvarojen käytön lisäämisen ja maaseudun monialaisen yrittäjyyden.  Luonnontuoteala perustuu Kainuun luontaisiin vahvuuksiin ja se mahdollistaa maakunnassamme elinkeinotoiminnan monipuolistamisen. Meidän tuleekin olla ehdottomasti aktiivisia ja pyrkiä saamaan osamme tästä hallituksen kärkihankkeesta.

Hyvät kisailijat, hyvä yleisö,

Vaikka ulkomaalaiset poimijat kuumentavatkin tunteita marjametsissä, on tosiasia, että tällä hetkellä marja-alan yritysten raaka-aineen saanti on pitkälti ulkomaisten poimijoiden varassa. Ulkomaiset poimijat keräävät yritysten marjasadosta jo noin 80%. On erittäin harmillista, että joukkoon on tullut ns. villejä poimijoita, joista suuri osa ei kunnioita riittävästi paikallisia olosuhteita, luontoa tai kotirauhaa. Valitettavan usein näitä poimijoita itseään myös rahastetaan Suomeen tulosta ja huijataan väärillä tiedoilla työstä. Jotta pystyisimme turvaamaan marjanpoimintatyövoiman sekä marjasadon hyödyntämisen jalostuksessa, on ulkomaalaisten poimijoiden ja paikallisten asukkaiden vastakkainasetteluun johtavat syyt poistettava.

Maatalous- ja ympäristöministeri Tiilikainen on luvannut kutsua ennen seuraavaa marjakautta marjayritykset ja heidän järjestönsä neuvotteluun, jossa tämän kuluvan kesän kokemukset käydään läpi. Ministeri on linjannut, että sopimusta ensi vuoden pelisäännöistä on tarkennettava.

Tämän kilpailun koollekutsujalla ja järjestäjällä Arktiset Aromit ry:llä on ollut merkittävä rooli marjanpoimintaan liittyvien käytännön seikkojen ja säädöksien tiedottamisesta. Yhdistys on myös toiminut neutraalina asiantuntijaorganisaationa, johon kentällä toimivat yritykset ovat voineet luottaa mm. ongelmatilanteiden ratkaisussa. Toiminnan kannalta onkin harmillista, että tämän vuoden budjetista ei ole löytynyt Arktiset Aromit ry:lle enää rahoitusta yleistukena, vaan se on ohjattu yliopistojen yhteydessä oleville toimijoille, jotka eivät panosta suoraan yritysten kehittymiseen ja markkinointiin. Tähän pyrimme saamaan ensi vuoden talousarviossa muutoksen.

Hyvät ystävät,

Minunkin syksyyni ovat aina kuuluneet aiemmin ainakin mustikka, vattu- ja lakkaretket, mutta tänä vuonna omin käsin poiminta jää töiden vuoksi harmi kyllä vähemmälle. Oman kodin pihalta ja vieressä olevasta lähimetsästä taajaman reunassa olen saanut kuitenkin hakea päivittäiset marjat lasten kanssa ja ne hetket ovat tärkeitä jo pienille pojillenikin ja parasta laatuaikaa yhdessäololle.

Kunhan pelisäännöt ja hyvät marjastustavat ovat kaikille selviä, marjoja metsissämme kyllä riittää. Nauttikaa metsiemme antimista ja niiden tuomasta hyvinvoinnista. Toivotan teille oikein mukavaa kisapäivää marjastuksen parissa!

Jaa tämä sivu: