Partio Kainuussa 100v /Yrjönpäivän juhla Kajaanissa 23.4.2017

Hyvät partiolaiset ja muu juhlaväki

Lisännyt: MariMaier 24. huhtikuuta, 2017

Hyvät partiolaiset ja muu juhlaväki,

kiitos kutsusta tulla puhumaan tähän Yrjönpäivän viettoon ja juhlistamaan yhdessä tänä vuonna partion 100-vuotista taivalta Kainuussa!

Tätä puhetta valmistellessa on ollut hienoa muistella omaa aikaani partiolaisena. Esimerkiksi sitä, kuinka jännitin lupauksenantoa, kävimme partiokämpällämme, suurleireillä, partiotaitokisoissa ja miten ylpeä olin saadessani partiopaidan ja ensimmäiset taitomerkit. Partio oli ensimmäisestä koululuokasta lähtien ensimmäinen "oikea" harrastukseni ja niistä ainoa, joka on kestänyt koko lapsuuden ja nuoruuteni. Erityisesti kainuulaisena on ollut tärkeää oppia partiossa erätaitoja sekä välillä hiljentyä yhdessä ja luonnon ääressä. 

Tällä hetkellä käytännön partiotoimintani kotiseudulla on käytännön syistä aika rajattua. Eduskunnassa olen saanut kuitenkin liittyä Partioparlamenttiin, jossa on mukana entisiä, nykyisiä ja tulevia partiolaisia. Eri puolilta Suomea tulleita edustajia yhdistää sama tuttu harrastus.

Hyvät ystävät,

lapsena ei tullut ajateltua sitä, miten valtava ja laajempi merkitys yksittäisillä partiokokemuksilla oikeastaan onkaan. Olen saanut partiosta paljon mielenkiintoisia sekä tarpeellisia tietoja ja taitoja, jotka olisivat todennäköisesti jääneet muutoin saamatta.

Partiotoiminnan yhtenä ydinajatuksena on tukea yksilön kasvua toimimaan aktiivisesti ja vastuuntuntoisesti suhteessa itseen, toisiin ihmisiin sekä luontoon ja ympäristöön, kuten linjataan Partiojohtajan käsikirjassa. Jos ottaa huomioon, että partio on Suomen suurin nuorisojärjestö, jonka toiminnassa on vuosittain mukana noin 65 000 jäsentä, ei voi olla miettimättä, miten suuri rooli partiolla on kasvattajana ja miten valtava merkitys partiossa tehdyllä vapaaehtoistyöllä on yhteiskunnassamme.

Partiossa olet aina osa ryhmää. Partio tarjoaa porukan, johon kuulua ja jonka kanssa voi kokeilla erilaisia juttuja. Kenenkään ei tarvitse olla erinomainen tai erityisen lahjakas jossain, vaan jokainen kelpaa. Yhteiset kokemukset kuten partiotaitokilpailut tai leirit hiovat ryhmistä tiiviitä porukoita, joissa jokaisella jäsenellä on merkityksensä. Yksi osaa kasata parhaiten trangian, toinen tietää miten päin karttaa pidetään, kolmas oivaltaa ratkaisun kinkkiseen kysymykseen.

Hyvä juhlaväki,

partiossa johtaminen kuuluu kaikille ikäkausille, ja vastuuta saa pienestä saakka. Vastuuta ja mahdollisuuksia kerrytetään iän karttuessa. Alussa se on oma kipinävuoro, myöhemmin ehkä leirimenun suunnittelu ja sitten oman ryhmän vetäminen. Jos innostusta riittää ja oman ryhmän vetäminen on jo rutiinia, seuraavaksi huomaatkin sinulle tarjottavan leirin johtajuutta tai paikkaa lippukunnan johtokunnassa.

Vuosien saatossa partiossa kasvaa ja kehittyy aktiivisia toimijoita, vastuuntuntoisia ihmisiä, joilla on toimeen tarttumisen taito. Juuri sellaisia ihmisiä, joita suomalainen yhteiskunta tarvitsee. Partiossa opitut tiedot ja taidot eivät ole vain partiotaitoja, vaan niistä on hyötyä myös muilla elämän aloilla. Harrastustaipaleellaan partiolainen on kuin vahingossa oppinut erilaisia elämänhallintataitoja, kuten kommunikointia, asioiden suunnittelua, yhteistä haasteiden ratkomista sekä itsensä ja muiden johtamista.

Nyt aikuisella iällä olen itsekin havahtunut siihen, että moni omista vahvuuksistani nykyisessä työssäni kumpuaa partiovuosistani. Partiotausta antaa hyvää pohjaa työelämässä toimimiseen ja siitä kannattaakin aina kertoa työhaastatteluissa. Tai vaalikampanjoissa.

Hyvä partioystävät,

parhaimmillaan harrastus tuo mukanaan yhteisön, jossa kasvaa aikuiseksi ja josta löytää elinikäisiä ystäviä. Partio tarjoaakin syrjäytymisen estämiseksi yhden parhaista keinoista. Partio korostaa vastuun ottamista itsestä, toisista ihmisistä, yhteiskunnasta ja ympäristöstä. Ne ovat arvoja ja tavoitteita, jotka sopivat kaikille ja kaikkialle, aikaan ja paikkaan katsomatta. Kaikki ovat tervetulleita partioon.

Partio harrastuksena kasvattaakin koko ajan suosiotaan. Jäsenmäärän kasvu on merkki siitä, että partiotoiminnalla on tilausta nyky-yhteiskunnassa. Partio tulee pysymään jatkossakin merkittävänä kasvattajana ja toivon mukaan edelleen Suomen suurimpana lapsi- ja nuorisojärjestönä.

Samalla kun Suomi juhlii tänä vuonna 100- vuotista itsenäisyyttään, myös partio Kainuussa viettää sadatta vuosipäiväänsä. Näiden vuosien aikana partio on tarjonnut ja tarjoaa yhä monelle kainuulaiselle lapselle ja nuorelle mielekästä tekemistä, turvallisen kasvun paikan ja osallisuuden partioperheessä. Näin voin toivoa myös omien lasteni osalta, kun he kasvavat isommiksi. Jatketaan siis samaan malliin. Onnitteluni meille kaikille juhlavuoden kunniaksi! 

 

Jaa tämä sivu: