Puhe Yrittäjien messuilla Paltamossa 2.7.2016

Hyvät yrittäjät ja messuvieraat

Lisännyt: MariMaier 04. heinäkuuta, 2016

Hyvät yrittäjät ja messuvieraat,

on erityisen mukavaa tänä kesänä tulla puhumaan Paltamon yrittäjien messuille, jotka ovat palanneet kesäohjelmaan kahdeksan vuoden tauon jälkeen. Niin paikallisena pienyrittäjänä kuin päättäjänä on ollut hienoa myös saada pitäjällemme mieltä nostattava ja tekemiseen kannustava tunnustus.

Suomen yrittäjien valtakunnallisessa kyselyssä Paltamo valittiin aivan äskettäin pienistä alle 10000 asukkaan kunnista kaikkein yrittäjämyönteisimmäksi kunnaksi Pohjois-Suomessa ja valtakunnallisessa vertailussakin olimme kymmenen parhaan joukossa. Tästä arvosanasta kiitos teille, paltamolaiset yrittäjät! On mahtava nähdä, että yritykset arvostavat kuntaamme ja kokevat Paltamon pyrkivän tukemaan ja auttamaan yrittäjyyttä. Me kuntapäättäjät teemme parhaamme, että näin on jatkossakin entistä vahvemmin.

Kuntien elinvoimaisuus perustuu suuresti yritysten toimintaan. Yritykset luovat työpaikat ja tuottavat siten pääosan kunnallisverosta. Yrittäjät myös tuottavat monipuolisia palveluita kuntalaisille. Jokainen kunta tarvitsee menestyviä yrityksiä, ja ilman niitä ei Paltamo olisi sellainen kuin se nyt on.

Hyvät kuulijat,

jo yli kymmenen vuoden ajan uudet työpaikat Suomessa ovat syntyneet pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Työelämän muuttuessa kiihtyvällä tahdilla, suuriin yritykseen työllistymisen sijaan uusien työpaikkojen luomisesta tulevaisuudessa vastaavat erityisesti pienyrittäjät. Myös itsensä työllistäminen sekä palkkatyön ja yrittäjyyden yhdistäminen tulee olemaan entistä tavallisempaa.

Sipilän ensimmäinen hallitus onkin ottanut yhdeksi päätavoitteekseen parantaa yrittämisen edellytyksiä. Keväällä julkaistu yrittäjyyspaketti tukee eri kehitysvaiheessa olevia yrityksiä, parantaa niiden toimintamahdollisuuksia ja poistaa yrittämisen esteitä. Yksinyrittäjän tukipaketilla madalletaan kynnystä ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen palkkatukea, starttirahaa tai muuta kannustinta käyttämällä.

Innovaatiosetelillä pienet ja keskisuuret yritykset voivat hankkia omiin tarpeisiinsa parasta mahdollista ulkopuolista asiantuntemusta ja tukea. Seteliä voi käyttää muun muassa yhteistyöprojektiin korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen kanssa. Esimerkiksi Kajaanin Ammattikorkeakoulu voi tarjota jatkossa niin Paltamon kuin koko maakunnan pienyrityksille kehittämispalveluitaan ja yhteistyötä entistä laajemmin.

Hyvät ystävät,

myös itsensä työllistäminen helpottuu, kun yrittäjäksi ryhtyvälle työttömälle voidaan jatkossa myöntää vuodeksi peruspäivärahan suuruinen starttiraha. Toivon myös, että ansiosidonnaisen päivärahan osalta päästään samaan ratkaisuun jatkossa ja asiasta päättävät työmarkkinajärjestöt tulevat muuttamaan kantansa.

Koska itsensä työllistäjien määrä lisääntyy koko ajan, myös sosiaaliturvamme tulee mukautua tähän muutokseen. Tällä hetkellä suomalainen sosiaaliturva rakentuu edelleen suurelta osin sille oletukselle, että ihminen on joko kokoaikainen palkansaaja tai yrittäjä. Erityisesti freelancerit ja vastaavat epävarmoilla keikkatöillä itsensä työllistävät ovat valitettavasti joutuneet jo vuosikausien ajan eri viranomaisten ristiriitaisten tulkintojen uhriksi.

Jotta jatkossa näin ei tapahdu, hallitus on selkeyttämässä työttömyysturvaa koskevia ohjeita ja viranomaistyötä. Tätä varten on nimetty selvitysmiehet, jotka tekevät esitykset työttömyysturvan selkeyttämisestä palkkatyön ja perinteisen yrittäjyyden välimaastossa. Myös yrittäjän puolison sosiaaliturvaan on tulossa parannuksia hallituksen toimesta.

Itsensä työllistämistä helpottaisi myös arvonlisäverovelvollisuuden alarajan nosto. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus julkaisi pari viikkoa sitten tutkimuksen, jonka mukaan nykyinen 10 000 euron alaraja estää pienten yritysten kasvua. Rajan ylittämisen pelossa yritykset rajoittavat nyt selvästi myyntiään. Ennen istuntotauon alkua tein asiasta hallitukselle kirjalliselle kysymyksen ja ehdotin rajan nostamista. Nosto olisi tarpeellista jo siksi, että useimmissa muissa Euroopan Unionin maissa raja on korkeampi ja jäämme koko ajan muista maista kauemmaksi menettäen kilpailukykyämme tässäkin suhteessa

Hyvät kuulijat,

niin tavallisen kansalaisen arkea sekä yrityksen perustamista ja toimintaa on hankaloittamassa monenlaista normia ja sääntöä. Vaikka usein kuvitellaan, että suuri osa niistä on EU:n sanelemia, valtaosa on tosiasiassa täysin omaa aikaansaannostamme. Turhista normeista onkin vihdoin päästävä eroon.

Olen vetänyt eduskuntaryhmässämme nyt vuoden ajan yritystoiminnan ja investointien normienpurkua koskevaa työryhmää, ja tähän mennessä olemme laittaneet ministeriöihin yli 40 purkuehdotusta. Osa ehdotuksistamme on myös jo toteutettu. Tienvarsimainontaa on helpotettu sekä esimerkiksi maatilojen suoramyyntiä ja kesäkahvilatoiminnan aloittamista yksinkertaistettu. Erityisesti täällä meillä harvaan asutuilla seuduilla näistä on iloittu. Matkailijat löytävät jatkossa paremmin perille ja palveluvalikoiman helpompi laajentaminen mahdollistaa monille pienyrittäjille lisätulojen hankkimisen.

Olemme ottaneet työn alle myös lupakortit, jotka aiheuttavat niin työnantajille kuin työntekijöille paljon vaivaa. Alun pitäen erilaisten ammatti- ja lupakorttien tarkoituksena on ollut varmistaa ja helpottaa työturvallisuuslainsäädännön noudattamista mutta lopputulos onkin erilainen kuin toivottu. Järjestelmästä on vuosien varrella muodostunut kuitenkin lukemattomine kortteineen ja koulutuksineen sekava, kallis ja turhaa työtä aiheuttava kokonaisuus. Työntekijöiltä vaaditaan lupakortteja, joista iso osa ei tuo työhön lisäarvoa, mutta aiheuttavat lisäkustannuksia. Tähän on saatava muutos. Tätä varten olemme valmistelleet esitystä syyskaudella eteenpäin vietäväksi.

Hyvä yleisö,

kuten alussa jo mainitsin, yrityksillä on valtava merkitys kuntien elinvoiman ylläpitäjänä. Tämä korostuu tulevaisuudessa entisestään, kun kuntien rooli tulee muuttumaan. Tulevan sote- ja maakuntauudistuksen myötä kuntien ylimääräisiä tehtäviä karsitaan ja ne voivat jatkossa keskittyä ydintehtävien hoitoon ja kunnan elinvoiman kehittämiseen. Kunnille annetaan mahdollisuuksia miettiä itse, miten lakisääteiset palvelut voitaisiin toteuttaa järkevämmin ja kustannustehokkaammin. Tämä voidaan toteuttaa yhdessä paikallisten yrittäjien kanssa ja siten vahvistaa paikallista vastuunottoa ja harkintaa sekä yrittäjien roolia kunnassa.

Myös soteuudistukseen sisältyvä valinnanvapaus tulee vahvistamaan yrittäjien ja yritysten roolia paikallisina palveluntuottajina. Keskeisenä ehtona mallissa on, että sote-palveluita ei anneta vain isojen yritysten käsiin, vaan että myös pienille yrityksille ja järjestöille tarjotaan todelliset mahdollisuudet toimia sote-palveluiden tuottajina. Tämä luo mahdollisuuden niin olemassa oleville kuin myös uusille alan yrityksille.
Hyvät ystävät,

toivotan teille iloista messupäivää, aurinkoisia Paltamo-päiviä sekä rentouttavaa kesää. Näillä sanoilla totean Paltamon Yrittäjämessut avatuiksi!

 

Jaa tämä sivu: