Keskustan Kainuun piirihallituksen kannanotto 17.5.2015

Ihmiset kotoa töihin palkkatuella

Lisännyt: MarisannaJarva 17. toukokuuta, 2015

Keskustan Kainuun piirihallitus ei hyväksy toimintansa juuri lopettavan hallituksen linjauksia, joiden vuoksi palkkatuella työllistäminen on nyt lähes mahdotonta. Määrärahat ovat jo miltei loppuneet yritysten, järjestöjen ja kuntien auttamiseksi työllistämisessä.

Tukiprosenttien alentaminen jopa 30 prosenttiin tekee etenkin useimmille yhdistyksille työttömän palkkaamisen mahdottomaksi. Myös kunnilla on entistä  vaikeampaa työllistää. Monet vanhukset jäävät ilman yhdistysten järjestämää siivous- ja kaupassakäyntiapua. Tämä vie vanhukset ennenaikaisesti hoitokoteihin. Kuntien maksamat sosiaali- ja terveydenhuollon menot nousevat.

Yritykset, jotka eivät enää saa lisätyövoimaa palkkatuella, voivat työllistää nyt vain puolta lyhyempiä  jaksoja. Epävarmuus tuen saannista nostaa myös yritysten kynnystä työllistää lisää väkeä. Työttömyyden arvioidaankin kasvavan 50 000-100 000 hengellä. Työttömien työttömyysjaksot pitenevät jopa neljään vuoteen ennen palkkatukityöhön pääsyä. Sinä aikana työtaidot ehtivät ruostua.

Kainuussa on vuosikymmenet pidetty työttömyyttä aisoissa aktiivisella tukityöllistämisellä. Paine kuntien maksamaan toimeentulotukeen kasvaa. Kainuun Keskustan mielestä palkkatukeen käytettävä valtion rahoitus, tuen kriteerit sekä tukiprosentit on Sipilän hallituksessa arvioitava uusiksi. Suomessa ja Kainuussa ei tule enää pahentaa työttömyyttä ja lisätä yhteiskunnan kustannuksia.

-Keskustan Kainuun piirihallitus

Jaa tämä sivu: