Kannanotto 20.1.2019

Kainuun Nytkis-toimikunta: Kainuun erikoissairaanhoidon palvelut turvattava

Lisännyt: MarisannaJarva 30. tammikuuta, 2019

Kainuun naisjärjestöjä edustava alueellinen Nytkis-toimikunta vaatii, että rintasyöpäleikkaukset on säilytettävä Kainuussa.

Pohjoisen Suomen erva-alueen leikkauksiin esitettävän työnjaon myötä on Kainuun keskussairaalaan suunniteltu siirrettävän muista Pohjois-Suomen keskussairaaloista tekonivelleikkauksia ja Kainuusta Ouluun rintasyöpäleikkaukset. Pitkien matkojen ja sairaaloiden työnjakoa koskevan asetuksen vaatimien leikkausmäärien vuoksi Pohjois-Suomessa on erityisen haastavaa saada tavoite toteutettua, koska olosuhteet ovat erilaiset kuin tiheämmin ja runsaammin asutetuissa maan osissa.

Sairaaloiden välisessä työnjaossa tulee selvittää, että onko toteutuvasta mallista syntyvät kustannukset aiempaa pienemmät ja toisaalta, säilyvätkö hyvät saavutetut hoitotulokset. Nyt suunnitellussa mallissa, jossa potilaita siirretään sairaalasta toiseen, ei kuljetusten vuoksi säästöjä välttämättä synny, vaan kokonaiskustannukset kasvavat.

Erikoissairaanhoidon työnjakoa koskevaa asetusta tulee tarkistaa Pohjois-Suomessa ja siinä vaadittuja leikkausmääriä kohtuullistaa suhteessa pitkiin matkoihin ja asukasmääriin sekä huomioida myös hyvät hoitotulokset, hoidon kehitystyö ja laaja-alaisen osaamisen hyödyntäminen, joita Kainuun keskussairaalassa on gynekologien toimesta toteutettu. Kainuussa on Suomen parhaimmat hoitotulokset rintasyöpähoidon osalta.

Kainuulaisilla rintasyöpään sairastuneilla naisilla on oikeus parhaaseen mahdolliseen hoitoon ja katkeamattomaan hoitoketjuun. Rintasyöpäpotilaiden osalta on varmistettava koko hoitoketjun osien ja osaajien säilyminen Kainuussa. Potilailla on oltava sama hoitava lääkäri rintasyövän toteamisesta ja leikkauksesta aina sen jälkihoidon loppuun asti (viisi vuotta).

Kaikkien kainuulaisten kannalta olennaista on Kainuun keskussairaalan säilyminen päivystävänä sairaalana ja synnytysten pysyminen omassa maakunnassa. Mikäli gynekologiseen hoitoon liittyvät leikkaukset loppuvat Kainuusta, on tämä riski myös synnytystoiminnan jatkolle. Synnytystoimintaan tarvitaan välttämättä toistaiseksi voimassaoleva tai pitkäkestoinen poikkeuslupa, sillä nykyinen poikkeuslupa päättyy 31.12.2020.

Kainuun naisjärjestöjä edustava alueellinen Nytkis-toimikunta vaatii, että Kainuun keskussairaalan aseman on säilyttävä jatkossakin vahvana ja sen on oltava asiakkaille laadukas hoitopaikka osana koko erva-aluetta. Niin lääkäreiden kuin hoitohenkilökunnan näkökulmasta Kainuun keskussairaalan pitää olla haluttu työ – ja koulutuspaikka, jotta osaajien tarpeeseen voidaan vastata tulevaisuudessa.

Jaa tämä sivu: