13.2.2019

Kannanotto sivistysvaliokunnan keskustalaisilta: Koulutuksen oltava varallisuudesta riippumatonta

Lisännyt: MarisannaJarva 13. helmikuuta, 2019

Keskustan kansanedustajien mielestä yhdenkään nuoren kouluttautuminen ei saa olla kiinni opiskelijoiden ja heidän perheidensä varallisuudesta tai asuinpaikasta.

Toisen asteen koulutuksen maksuttomuudesta jätetyn kansalaisaloitteen käsittelyssä on olennaista, että eduskunta ei voinut ottaa aloitteessa esitettyä selvityksentekijän roolia. Lakien valmistelu on valtioneuvoston tehtävä.

Kansalaisaloitejärjestelmässä olisi varmasti yleistä kehitettävää, jotta eduskunnan ei tarvitsisi hylätä aloitteita muotoseikkojen kannalta, vaikka olisi niiden hengen kannalla. Tämä palvelisi myös aloitteiden tekijöitä.

Itse aloitteen asian, eli tasa-arvoisen koulutuksen kannalta on tärkeintä, mitä kansalaisaloitteen mietinnössä ja sen lausumissa sisällöllisesti linjataan. Vaadimme hallitukselta selvitystä siitä, kuinka paljon toisen asteen koulutuksen kustannukset ovat nousseet ja että hallituksen on ryhdyttävä tämän pohjalta toimeen ja esitettävä tarvittavia jatkotoimenpiteitä ongelmien korjaamiseksi. Tämä luo pohjaa tuleville hallitusneuvotteluille, joissa asiasta päätetään.

Järjestöjen yhdessä tekemä kansalaisaloite on ollut erittäin tärkeä. Sen myötä on herännyt aitoa keskustelua siitä, miten korkeat kustannukset vaikeuttavat tai jopa estävät lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa opiskelun.

Keskustaedustajien mielestä tärkeä asia ei saa pysähtyä tähän, vaan jatkotoimenpiteitä tarvitaan. Tärkeintä on vähentää syrjäytymistä ja taata kaikille yhtäläiset mahdollisuudet.
Keskusta on esittänyt oppivelvollisuuden takarajan nostamista nykyisestä seitsemästätoista ikävuodesta kahdeksaantoista. Tämä takaisi kaikille hyvän alun toisen asteen koulutuksen opinnoissa. Keskustan mallissa opiskelu olisi maksutonta kahdeksaantoista ikävuoteen saakka.

Tarvitaan myös muita toimia, jotka varmistavat yhtäläisten mahdollisuuksien toteutumisen. Mikäli eduskunnan suuri sali hyväksyy sivistysvaliokunnan vaatimuksen jatkoselvitysten tekemisestä, antaa se pohjaa tarkoituksenmukaiselle ja nopeallekin päätöksenteolle, jota järjestöjen on syytä seurata ja edistää.

Keskustan kansanedustajat eduskunnan sivistysvaliokunnassa ovat Tuomo Puumala, Ulla Parviainen, Marisanna Jarva, Hanna Kosonen ja Pekka Puska.

Lisätietoja:
Tuomo Puumala
Valiokunnan puheenjohtaja
p. 050 512 1891

Ulla Parviainen
Keskustalaisten valiokuntavastaava sivistysvaliokunnassa
p. 050 513 2023

Jaa tämä sivu: