Kannanotto 27.11.2017

Keskustan Jarva: Koulutuksen saatavuus nostettava tapetille

Lisännyt: AnnaKaarina 27. marraskuuta, 2017

Keskustan paltamolainen kansanedustaja Marisanna Jarva vaatii koko Keskustan sivistysvaliokuntaryhmän kanssa, että korkeakoulutus tulee olla yhdenvertaisesti kaikkien saatavilla. Tulevassa korkeakouluvisiossa yhtenä tavoitteena on saada puolet nuorista suorittamaan korkeakoulututkinto. Muuttuvien työelämän osaamistarpeiden vuoksi tämä on tärkeää. Siksi jokaisella on oltava mahdollisuus kouluttautua niin pitkälle kuin kyvyt ja motivaatio riittävät. Keskustan edustajat esittävät siksi korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelman laatimista Opetusministeriölle.

"Suomessa koulutusmahdollisuuksiin ei saisi rajaavasti vaikuttaa sukupuoli eikä vanhempien koulutusaste, kuten ne ovat pitkään vaikuttaneet. Koulutuksen maksuttomuudesta on edelleen pidettävä kiinni. Korkeakouluverkko on myös pidettävä kattavana, jotta opiskelupaikat eivät karkaa liian kauaksi ja niillä voidaan vastata alueen yritysten työvoimatarpeeseen. Esimerkiksi Kainuussa yritykset tuottavat yhä laajemmin eri teknologiaa kehittäviä ja korkean jalostusarvon tuotteita ja palveluita, joten uudelle korkeakoulutukselle on selkeää tarvetta ", Jarva linjaa.

Korkeakoulutuksen lisäksi on myös huolehdittava toisen asteen koulutuksen riittävästä saatavuudesta ja myös erityispainotteisen koulutuksen alueellisesta kattavuudesta. Jarva on pitänyt hyvin valitettavana Opetus- ja kulttuuriministeriön kielteistä päätöstä Kajaanin lukion kuvataidelinjan jatkosta. Kuvataidelukiot loppuisivat samalla koko Pohjois-Suomesta, vaikka Kansallisen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) suositteli lausunnossaan välttämään tällaista lopputulosta. "Kajaanin kuvataidelinja on ollut laadukas, suosittu ja siltä on tullut jatkajia alan korkeakouluopintoihin. Kajaanin vahva peliala tarvitsee myös graafista osaamista ja paikallisia synergiaetuja on edelleen löydettävissä. Myönteisen jatkoluvan saaminen voi edellyttää, että kaupunki vahvistaa panostustaan kuvataidelukioon", Jarva arvioi.

Jaa tämä sivu: