Tiedote 29.8.2018

Keskustan Jarva: Pienituloisia ja pienyrittäjiä huomioiva budjetti

Lisännyt: MarisannaJarva 29. elokuuta, 2018

Keskustan kansanedustaja Marisanna Jarva pitää Sipilän hallituksen budjettiriihen päätöksiä tarpeellisina ja oikein kohdennettuina. Myös kansalaisilta tullut palaute on kuultu. Budjetissa osoitetaan lisärahaa pienituloisille, rintamaveteraaneille, poliiseille, koulutukseen ja tutkimukseen sekä luontomatkailuun. Maataloudelle osoitetaan myös tarvittava kriisipaketti.
- On hyvä, että näitä täsmätoimia voidaan viedä eteenpäin nyt, kun kasvava talous tuo liikkumavaraa. Kuntaverovähennyksen korotus tuo helpotusta pieni- ja keskituloisille suomalaisille, mikä on ollut Keskustalle tärkeimpiä tavoitteita, Jarva linjaa.

Koulutukseen tulee lisärahoitusta osaajapulaan vastaamiseksi. Poliisi saa 36 miljoonaa lisäeuroa etenkin haja-asutusalueille poliisivirkojen lisäämiseksi. Rintamaveteraaneille mahdollistetaan jatkossa samat kotona asumista tukevat palvelut kuin sotainvalideille kotipaikasta riippumatta.

- Maataloudelle osoitetaan noin 90 miljoonan euron kriisipaketti, jonka toimilla tuetaan vaikeuksissa olevia tiloja. Lisäksi on rakennettava pysyvämpiä ratkaisuja epäreilujen markkinoiden korjaamiseksi, Jarva toteaa.

Jarva pitää tärkeänä myös hallituksen päätöksiä parantaa yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturvaa sekä selvittää yritysten arvonlisäveron alarajan nosto. Suomessa ei ole kattavasti vielä selvitetty noston vaikutuksia yrityksiin, työllisyyteen ja verotuloihin.

- Olemme Keskustasta tätä esittäneet, koska yritysten alv-alarajan nostolla olisi yrityksille merkittävät positiiviset vaikutukset. Alarajan nosto parantaisi pienyrittäjien toimintaedellytyksiä ja kannustaisi yhä useampaa suomalaista itsensä työllistämiseen. On hyvä, että tämä vaalikauden esillä pitämäni tavoite nyt selvitetään päätöksiä varten, Jarva linjaa.

Hallitus esittää myös lisärahaa retkeilyreittien kunnossapitoon ja korjaukseen. Luontopalveluihin lisätään lähes kaksi miljoonaa euroa Metsähallituksen ylläpitämien pitkospuiden, opasteiden, laavujen, portaiden ja siltojen turvallisuuden sekä esteettömyyden parantamiseen.
- Tämä tukee etenkin Kainuulle, Pohjois-Pohjanmaalle ja Lapille tärkeää luontomatkailua ja näkyy toivottavasti matkailijamäärien lisääntymisenä retkeilyalueilla ja kansallispuistoissa, Jarva linjaa.

Jaa tämä sivu: