Tiedote 11.12.2017

Kirjallinen kysymys teiden talvikunnossapidosta

Lisännyt: AnnaKaarina 13. joulukuuta, 2017

Teiden talvikunnossapito järkeistettävä

 
Keskustan kansanedustaja Marisanna Jarva on jättänyt kirjallisen kysymyksen hallitukselle koskien teiden talvikunnossapitoa. Säät vaihtelevat suuresti eri puolilla maata, samoin myös teiden kunnossapidon taso. Teiden tulee olla ajettavassa kunnossa myös talvella eikä liikkuminen saa olla hengenvaarallista.  

-Palautetta tulee paljon niin tien käyttäjiltä kuin urakoitsijoiltakin talvikunnossapidon nykytason ja järjestämisen ongelmista. Käymieni keskustelujen pohjalta riittäviä määrärahojakin tärkeämpää on tienhoidon uudelleen organisointi.

Erityinen ongelma ovat alueurakat, jotka ovat niin suuria, etteivät pienemmät urakointiyritykset voi edes jättää tarjouspyyntöä kilpailutuksessa, vaan niihin voivat osallistua vain kansallisen tason yritykset. Pienyrittäjät tekevät kuitenkin käytännön työn pienempinä aliurakointeina, mutta saavat liian pienen siivun väliportaan napatessa osan tulosta. Tulolla ei pysty kattamaan koneiden huoltoa ja uusimista.
-Pienten yritysten toiminta on suurkilpailutuksilla muotoutumassa mahdottomaksi. Kustannukset voivat tienhoidossa vaihdella myös paljon eri vuosina, mutta pitkissä sopimuksissa kiinteäksi sovittu hinta voi käytännössä tuoda tappiota useana vuonna peräkkäin. Tähän ei ole yrittäjillä varaa. Yksi toisensa jälkeen lopettaakin kannattamattoman aliurakoinnin, Jarva harmittelee.
 
Kansanedustaja Marisanna Jarva ehdottaa, että sote –ja maakuntauudistuksen yhteydessä myös tiestön hoitoa koskeva tehtävä siirtyisi maakunnille.
- Päätöksenteko olisi lähempänä ja paikalliset olosuhteet tulisi paremmin huomioitua. Alueurakoiden pilkkomisella ja tienhoidon käskytysketjun lyhentämisellä olisi mahdollista saada teiden talvikunnossapito nykyistä järkevämmäksi.
 
Lisätietoja: Marisanna Jarva, puh: 044-3578828

Alkuperäinen kirjallinen kysymys

Jaa tämä sivu: