Kolumni Paltamon paikallislehdessä Väylässä 30.9.2015

Kokeiluilla ja kärkihankkeilla potkua Paltamoon

Lisännyt: MariMaier 01. lokakuuta, 2015

Kärkihankkeilla ja kokeiluilla potkua Paltamoon

Maakunnassa vietetyn vilkkaan kesän jälkeen käynnistyi jälleen reissuarki, kun eduskunnan täysistunnot ja valiokuntakokoukset käynnistyivät syyskuun alussa. Ensimmäinen istuntoviikko oli kiireinen hallituksen esitysten valmistuttua budjettiriiheen ja Suomen talouden korjaamiseksi yhteiskuntasopimuksen edelleen kariuduttua. Seuraavien kuukausien aikana eduskunnassa käydään läpi vuoden 2016 talousarviota, budjettilakiesityksiä ja tulevien vuosien julkisen talouden suunnitelmaa muun lainsäädäntötyön ohessa.

Istuntokauden aluksi ministeriöt esittelivät myös kesän aikana valmistellut kärkihankkeet, joihin on varattu vuosille 2016-2018 yhteensä miljardi euroa. Kärkihankkeissa panostetaan biotalouteen, työllisyyden hoitoon sekä osaamiseen ja koulutukseen. Erilaisilla kokeiluilla ja kokeilukulttuurin edistämisellä on hankkeissa suuri rooli.

Yksi suurista mahdollisuuksista meille täällä Paltamossa tarjoutuu mm.paikallisen biotuotejalostuksen eteenpäin viemisessä ja etenkin työllisyyden hoitoa koskevien uudistusten myötä. Ministeriöissä selvitetään parhaillaan, voitaisiinko vaikeammin työllistyvien palvelut siirtää kaikkine resursseineen kuntien vastuulle. Vastuunkanto työttömyydestä on ollut tähänkin asti viime kädessä kunnilla. Monen muun tahon hoitamat palvelut ovat olleet kuitenkin liian byrokraattisia sekä kalliita ja aidot työkalut työllistämiseen ovat puuttuneet.

Meillä Paltamossa on työllisyydenhoidosta hyviä kokemuksia ja tuloksia. Uudistukset antavat meille jatkossa yhä vapaammat kädet ja mahdollisuudet paikalliseen päätöksentekoon. Työllisyysasiat voidaan jatkossa ottaa laajemmaksi osaksi kuntamme kehittämistä. Kun eri toimijoilla on yhteinen päämäärä, saadaan kasaan työttömiä parhaimmin auttavaa toimintaa ja elinvoimaa kuntaan. Rohkeille ja aktiivisille toimintamalleille on tilausta valtakunnallisesti ja me voimme olla suunnannäyttäjiä. Paltamossa onkin jo aktivoiduttu ja Puolangalle on tarjottu mahdollisuutta yhteistyöhön Työvoimayhdistyksen kanssa. Jatkossa voimme kenties tarjota työllisyydenhoidon palveluita ja koulutusta laajastikin.

Myös muihin kärkihankkeisiin liittyen on kotikunnassamme varmasti hyviä ideoita ja aihoita olemassa. Meidän on vain tuotava ne esiin. Hallitusohjelman mukaisesti kokeilukulttuurille annetaan tilaa ja toimintatapana se tarkoittaa sitä, että suunnitellaan vähemmän työpöydän ääressä ja asioita viedään enemmän tekemällä ja toimimalla eteenpäin. Entisten tapojen rinnalle on löydettävä rohkeutta kokeilla ja valita erilaisia ja luovia lähestymistapoja, myös sillä riskillä, että niissä epäonnistutaan. Jos ei tee virheitä, ei tee mitään muutakaan.

Ministeriöissä etsitään tällä hetkellä aihioita pilottikokeiluihin, joita voitaisiin toteuttaa maakunnissa, kunnissa, järjestökentällä ja yritysten keskuudessa. Nyt tarvitaan meidän kaikkien aivonystyröitä ja aktiivisuutta, jotta pääsemme mukaan pilotteihin ja saamme sitä myötä lisää potkua ja elinvoimaa paikkakunnallemme. Erilaisia rohkeita ratkaisuja voisi meille esimerkiksi löytyä matkailun tai biotalouden saralla. Voisimmeko myös toimia pilottikuntana esimerkiksi kaksoiskuntalaisuudelle ja saisimme kesäasukkaamme tiivimmin mukaan kehittämään kuntaamme?

Raikasta ja idearikasta syksyn jatkoa!

 

Jaa tämä sivu: