Kolumni Kainuun paikallislehdissä (Ylä-Kainuu, Sotkamo-lehti, Kuhmolainen) viikolla 18

Koko Suomea tarvitaan

Lisännyt: MariMaier 06. toukokuuta, 2016

Viime päivinä tapetilla ollut keskustelu hajautetusta yhteiskunnasta on mennyt valitettavasti kaupunki-maaseutu-vastakkainasetteluksi kuten usein ennenkin. Pohjoisen kasvattina tuntuu kurjalta lukea maaseutua ja maaseudun voimavaroja vähättelevää uutisointia. Keskusta on aina kannattanut hajauttamista keskittämisen sijaan – eikä turhaan.

Mielestäni ei kannata keskustella siitä, mikä osa Suomea on talouskasvulle ja kilpailukyvylle tärkeämpää. Tosiasia on, että maksimoimme maamme kilpailukyvyn vain koko Suomen aineellisten ja henkisten voimavarojen hyödyntämisellä. Pelkkä keskittäminen jättäisi paljon mahdollisuuksia käyttämättä.

Lupaavimpia aloja uusien työpaikkojen luomiseksi löytyy uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämisessä kestävällä tavalla, kuten myös Sipilän hallitus on linjannut. Myös matkailu, puhdas ruoka ja vesi sekä turvallinen elinympäristö ovat kilpailuvaltteja, joita emme vielä ole osanneet tuotteistaa riittävästi. Jo pelkästään meillä Kainuussa on tarjolla kaikkia näitä tarjoten mahdollisuuden pysyviin työpaikkoihin. Ainutlaatuisen luontomme vahvuuksiin perustuvia tekijöitä ei kansainvälinen kilpailukaan voi viedä meiltä pois.

Raaka-aineet on järkevää jalostaa lähellä niiden sijaintia. Yritykset ja työpaikat tarvitsevat kuitenkin syntyäkseen myös muut elämän edellytykset. Siksi on perusteltua turvata koko maahan eriasteinen koulutus sekä laadukkaat ja kohtuuhintaiset lähipalvelut.  Infra on pidettävä kunnossa ja digitalisoitumista edistettävä.  Digitalisaation myötä työtä voi tehdä yhä enemmän siellä, mistä kukin henkisen kotinsa löytää. Henkisesti hyvinvoiva ihminen on onnellinen, motivoitunut ja tuottava.

Vaikka keskittämisen puolestapuhujat väittävät, että kaupungistumisessa on kyse luonnonlaista ja kansalaisten tahtotilasta asua isoissa kaupungeissa, tutkimukset osoittavat muuta. Kaupunkeihin muutetaan suurelta osin vaihtoehtojen puutteessa, joko työn tai koulutuksen perässä. Maaseutuasuminen nähdään houkuttelevana ja sille olisi kysyntää. Sitran tekemässä barometrissä joka kolmas vastaaja haluaisi asua vakituisesti maaseudulla, vaikka vastaajista näin pystyy tällä hetkellä tekemään vain viidennes. Turun yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan myös suurin osa nuorista haaveilee maalla asumisesta.

Poliittisella päätöksenteolla on valtava merkitys siihen, miten hyvin koko maan potentiaali otetaan käyttöön ja ihmisten toive siitä, missä he haluavat asua, toteutuu. Hajautetussa yhteiskunnassa on roolinsa niin kasvukeskuksilla, maakuntakeskuksilla mutta myös maaseudulla. Koko Suomea tarvitaan.

 

Jaa tämä sivu: