Kolumni Kainuun Sanomissa 22.6.2018

Koulutuksen tulevaisuutta

Lisännyt: MarisannaJarva 23. kesäkuuta, 2018

Keväällä on tapahtunut paljon asioita koulutuksen saralla. Ensi kaudellakin koulutus tulee olemaan keskeinen kehittämiskohde. Eduskunta hyväksyi juuri uudet varhaiskasvatus- ja lukiolait. Kiitelty lukiolaki antaa mm. jokaiselle mahdollisuuden kurkistaa korkeakouluopintoihin, mitä Kainuussa on kehitelty jo pitkälle. Tulevaisuudessa Keskusta haluaisi, että lukioissa olisi ”oppikansio”, johon oman kiinnostuksen mukaan lukiolainen voisi kerryttää näyttöä eri oppiaineissa ja erilaisilla projekteilla. Myös virkamiesruotsi tulisi olla mahdollista suorittaa jo lukiossa.

Uusi varhaiskasvatuslaki on tehty lapsen etu edellä. Lakiin on nyt kirjattu, että lasta on suojeltava kiusaamiselta, väkivallalta ja häirinnältä. Varhaiskasvatuksen laatuun panostetaan osaamis- ja koulutustasoa nostamalla. Jatkossakin tarvitaan varhaiskasvatuksen opettajia, sosionomeja, lastenhoitajia, perhepäivähoitajia sekä muuta henkilöstöä. Nykyisellä koulutuksella ja pätevyydellä olevat voivat jatkaa entisissä tehtävissään. Sivistysvaliokunnassa painotimme varhaiskasvatuksen henkilöstön mahdollisuuksia edetä urallaan turvaamalla jokaiselle tarvittava täydennys- ja jatkokoulutus pitkän, v. 2030 asti kestävän siirtymäajan aikana.

Omalta osaltani vaikutin siihen, että etenkin alan korkeakoulutuksen saatavuutta painotettiin. Eduskunta edellyttikin hallituksen huolehtivan varhaiskasvatuksen opettajien tasalaatuisesta, riittävästä sekä alueellisesti ja kielellisesti tasapainoisesta koulutustarjonnasta. Monilla alueilla, kuten Kainuussa, tarjottava varhaiskasvatuksen opettajien täydennyskoulutus on sinänsä tarpeellinen, mutta vain väliaikainen ratkaisu jatkuvaan osaajatarpeeseen. Jotta koulutustaso ja koulutuksen saatavuus ei eriydy enempää, on tutkintokoulutusta lisättävä koko maassa.

Keskusta hyväksyi Sotkamon puoluekokouksessa uuden periaateohjelman. Sen mukaisesti haluamme turvata kaikille mahdollisuuden koulutukseen riippumatta lompakon paksuudesta tai kodin postinumerosta. Kesän korvalla Keskusta julkaisi myös koulutuspoliittisen visionsa. Tarvitsemme jo opinpolun alussa “pienten lasten koulun”, josta eteenpäin siirryttäisiin joustavasti, kun perustaidot, kuten lukeminen on saatu hallintaan. Jokaisella tulee olla oppioikeus toisen asteen koulutukseen, jotta kukaan ei putoa kyydistä. Jokaisessa maakunnassa on oltava korkeakoulu, koska sen merkitys alueen elinvoimalle on tärkeä. Työelämän murrokseen esitämme jokaiselle osaamisturvaa, jotta uutta koulutusta voi tarvittaessa hankkia kaikissa elämäntilanteissa. Digitalisaation avulla koulutusta on jatkossa tarjolla yhä enemmän paikasta riippumatta.

Hyvää kesää Kainarin lukijoille!

Jaa tämä sivu: