Kolumni paikallislehdissä vappuna 2018

Koulutus turvaa tulevaisuutta

Lisännyt: MarisannaJarva 03. toukokuuta, 2018

Vappuna vietettiin työn ja opiskelijoiden juhlaa. Koulutus ja työ elävätkin toisistaan. Koko maassa avoimet työpaikat lisääntyvät vauhdilla, ja työttömien ja työn kohtaamiseksi hallitus lisää muunto- ja työvoimakoulutusta.

Uusia työpaikkoja syntyy ja vanhoja katoaa yhä enemmän. Työelämän murrokseen Keskusta esittää jokaiselle suomalaiselle osaamisturvaa, jotta uutta koulutusta voi tarvittaessa hankkia kaikissa elämäntilanteissa. Esimerkiksi korkeakouluopintoja voidaan jatkossa tarjota digitalisaation avulla missä tahansa olevalle opiskelijalle. Koulutus on oltava saavutettavissa perhetaustasta, sukupuolesta tai asuinpaikasta riippumatta ja siksi haluamme koulutuksen kansallisen saavutettavuussuunnitelman tämän varmistamiseksi.

Jo opinpolun alussa peruskoulun ja toisen asteen tulee antaa tasa-arvoinen ja vahva taitopohja, jotta kukaan ei putoa kyydistä. Keskusta on tuonut esille mallin ”pienten lasten koulusta”, jossa eteenpäin siirryttäisiin joustavasti, kun perustaidot, kuten lukeminen on saatu hallintaan. Esikoulu ja kaksi ensimmäistä luokkaa joustaisivat ajallisesti ja antaisivat tukea sitä enemmän tarvitseville.

Aiemmin opintojen tukea on vahvistettu jo ammattiopinnoissa ja nyt myös uudistettavassa lukiolaissa lisätään opinto-ohjausta, erityisopetusta sekä jälkiohjausta ylioppilastutkinnon jälkeenkin. Päätös opintotuen materiaalilisästä turvaa toisen asteen opiskelun pienituloisille. Lukioihin Keskusta on hahmotellut jatkossa ”oppikansiota”, johon oman kiinnostuksen mukaan lukiolainen voisi kerryttää näyttöä eri oppiaineissa ja rajat ylittäen erilaisilla projekteilla. Tämä voisi toimia osaamisen osoituksena myös korkeakouluihin haettaessa.

Nuorten oman suunnan tukemiseksi Keskusta esittää tulevaisuuskutsuntojen käyttöönottoa. Tulevaisuuskutsunnoissa koko ikäluokka osallistuu kutsuntapäivään, jossa osana kutsuntoja toteutettaisiin maksuton lääkärintarkastus, tarjottaisiin opinto- ja uraohjausta ja etsivän nuorisotyön palveluita sekä esiteltäisiin tarkemmin mahdollisuuksia palvella Puolustusvoimissa tai saada muuta turvallisuuskoulutusta sekä miehille että naisille.

Näillä tulevaisuuteen suuntaavilla sanoilla onnittelen kaikkia keväällä koulunsa päättäviä ja uusiin haasteisiin siirtyviä nuoria ja varttuneempia!

Jaa tämä sivu: