Kolumni Kalevassa 21.10.2015

Koulutussopimuksella tulevaisuuden osaajia

Lisännyt: MariMaier 22. lokakuuta, 2015

Hyvinvointiyhteiskuntamme tulevaisuus taataan yrittämällä ja työtä tekemällä. Muuttuvassa maailmassa kuitenkin myös työelämä kehittyy varsin nopeaa vauhtia. Teknologinen kehitys tekee tarpeettomaksi tiettyjä tehtäviä, uusia ammatteja syntyy ja vanhoja häviää ja työn luonne muuttuu.

Suomalaisen yhteiskunnan vahvuutena on aina nähty korkea koulutustaso. Siitä huolimatta nuorisotyöttömyys maassamme nousee kuitenkin uhkaavasti. Teoreettisen koulutuksen ohella onkin tärkeää, että meillä on käytännön osaamista, joka valmistaa nuoria paremmin työelämään. Maailman muuttuessa myös koulutusjärjestelmäämme on päivitettävä jatkuvasti vastaamaan työelämän muuttuneisiin tarpeisiin. Meidän on kitkettävä nuorisotyöttömyyttä, valmistettava nuoria paremmin työelämään ja varmistettava sillä se, että meillä on tulevaisuudessa yhteiskunnassamme tarpeeksi ammattitaitoa ja osaajia.

Ammatillinen koulutus on yksi tie estää nuorten syrjäytymistä, mutta nykyinen koulutusmalli ei sovi kaikille nuorille. Keskeyttämisprosentti ammatillisessa koulutuksessa on liian suuri ja koulutus ei vastaa työelämän tarpeisiin riittävästi. Koulutuksen toteuttamista on korjattava siten, että se olisi nykyistä osuvampaa, käytännönläheisempää ja mikä tärkeintä, varmistamassa nuorten sijoittumisen työelämään. Yksilöiden mahdollisuuksien kannalta on tärkeää, että tarjolla on monia eri tapoja edetä työelämään.

Ammatillisen koulutuksen pitäisi painottua antamaan nuorelle nimenomaan hyvät työelämävalmiudet. Työnantajien mielestä suurimmat puutteet ovat kuitenkin juuri siinä. Moni ammattikoulusta valmistuva joudutaan usein työelämään saapuessa kouluttamaan käytännössä uudelleen ja opettamaan liian pitkään yrityksen työtapoihin ja siellä käytettäviin tekniikoihin. Ammatillinen ajantasainen perusosaaminen jää tällä hetkellä liian paljon teoreettisten opintojen jalkoihin ja myöskään nykyinen oppisopimuskoulutus ei palvele tarkoitustaan.

Sipilän hallitus onkin aikonut muuttaa oppisopimusjärjestelmää. Yksi vaihtoehto on sen muuttaminen koulutussopimukseksi. Koulutussopimus olisi nuorelle itselleen joustava ja houkutteleva väylä ammattiin ja sitä kautta työelämään. Yritykselle se olisi helppo, riskittömämpi ja myös taloudellisesti mahdollinen – toisin kuin nykyinen oppisopimusjärjestelmä.

Koulutussopimuksessa nuori, yritys ja oppilaitos tekisivät yhteisen sopimuksen, jossa jokaisella on vastuunsa: Yrittäjällä ammattitaidon syntymisestä, koululaitoksella ohjauksesta sekä arvioinnista ja nuorella itsellään oppimisesta. Palkan sijasta opiskelija saisi opintotuen ja yritykseltä pienen kannustinrahan, joka kasvaisi sitä mukaa, kun opiskelijan tiedot ja taidot lisääntyvät ja todellinen työpanos yrityksessä kasvaa.

Malli tukisi parhaiten nuorten työllisyyttä ja olisi joustava yrityksille. Tulevaisuuden osaajamme ja työnantajat tarvitsevat apua löytääkseen toisensa, ja tätä apua on meidän vihdoin tarjottava.

Jaa tämä sivu: