Kannanotto 29.1.2019

Kuljetustuki aluepoliittisesti ja kansainvälisesti tärkeä yrityksille

Lisännyt: MarisannaJarva 30. tammikuuta, 2019

Keskustan kansanedustaja Marisanna Jarva pitää tärkeänä, että TEM:n asettama kuljetustukityöryhmä on päätynyt esittämään kuljetustuen laajentamista. Kuljetustuki on tärkeä pohjoisen teollisuusyrityksille kilpailtaessa muiden maiden toimijoiden kanssa. Esimerkiksi Ruotsissa tuki on ollut kattavampi ja tasoltaan suurempi jo pitkään. 

- Valtion erillisrahoitus takaa tuen jatkumisen maakuntauudistuksessa ja varmistaa sen tasapuolisen jakautumisen. Kuljetustuen laajentaminen koskemaan isompia yrityksiä voi myös houkutella uusia yrityksiä Itä -ja Pohjois-Suomeen, Jarva toteaa.

Työryhmä pitää myös tarpeellisena, että jatkovalmistelussa selvitetään esimerkiksi uusiutuvan energian käyttöä edistävien valmisteiden, kalajalosteiden sekä kiertotaloutta edistävien tuotteiden mahdollista sisällyttämistä kuljetustuen piiriin.

- Tässä on alueellamme yksi yrityksille vauhtia antava mahdollisuus, johon pohjatyötä ruoka- ja biotalousalan kehittämisessä on jo tehty, Jarva linjaa.

Pidemmällä aikavälillä työryhmä pitää perusteltuna, että kuljetustukea kehitetään niin, että tukijärjestelmä palkitsee ympäristöystävällisemmistä kuljetustapavalinnoista.

- Porkkana pitää olla houkutteleva ja siirtymäaika tarpeeksi pitkä, jotta yrityksillä on aikaa reagoida ja kehittää toimintaansa entistä ympäristöystävällisemmäksi. Tämä ei saa kuitenkaan aiheuttaa vaikeuksia nykyisten toimijoiden kuljetuskustannuksiin, Jarva muistuttaa.


Lisätietoja: Marisanna Jarva, p. 044 3578828

Jaa tämä sivu: