Kolumni Kainuun Sanomissa 12.8.2016

Kurssinkorjausta oppimiseen

Lisännyt: MariMaier 12. elokuuta, 2016

Suomalaista koulujärjestelmää arvostetaan maailmalla, eikä suotta. Oppimistulokset kansainvälisessä vertailussa ovat olleet näyttö siitä, että systeemimme on hyvä. Peruskoulumme yksi tärkeimmistä vahvuuksista on ollut, että se on pystynyt tasaamaan oppimistuloksia perhetaustasta riippumatta. 

Alkuviikosta julkaistiin kuitenkin selvitys, jonka mukaan koulujärjestelmämme ei pysty tätä kuitenkaan enää tarjoamaan ja oppilaat maassamme eriarvoistuvat. Osaamistulokset ovat tippuneet jo kymmenen vuoden ajan. Tasoeroja syntyy varsinkin itäisessä ja pohjoisessa Suomessa sekä tyttöjen ja poikien välille. 

Selvityksen tekijä professori Välijärvi perää peruskouluun mittavaa remonttia. Hän esittää mm. yksilöllisempää opetusta, suurempaa valinnaisuutta ja vuosiluokista luopumista. Kaikkia edistyksellisiä ehdotuksia kannattaa tarkastella ja kenties testata. Uudistamisen on kuitenkin tapahduttava heikompien ehdoilla ja ongelmia on ensisijaisesti ratkaistava siellä, missä ne ovat suurimmat. Myös meillä on Kainuussa oltava rohkeutta testata uusia oppimismalleja.   

Peruskoulujärjestelmän on pysyttävä muuttuvassa maailmassa mukana. Olimme kuitenkin vuosikausia maailman huipulla, joten myös vanhoista, hyväksi todetuista asioista on pidettävä kiinni. 

Vaalitaan käsin kirjoitusta. Tutkimukset ja omakin kokemus osoittavat, että käsin kirjoituksella ja oppimisella on tiivis yhteys. Kirjoittamalla käsin opitaan paremmin tuottamaan ja hallitsemaan tietoa sekä aivot ja muisti toimivat tehokkaammin. Vaikka digitalisaatio edistyy, ihmisen fysiikalle emme voi mitään ja kaikkea ei pidä korvata koneella. 

Laitetaan lapset jälleen liikkumaan – niin kotona kuin koulussakin. Liian vähäinen liikunta huonontaa koulumenestystä ja tuore väitöskirja osoittaa, että Suomessa jo päiväkotilapset liikkuvat liian vähän. Hallitusohjelman mukaisesti kouluissa tullaankin jatkossa liikkumaan vähintään tunti päivässä.

Liikunta edistää oppimista ja tehtäviin keskittymistä. Sama pätee aikuisiinkin. Itsekin olen vireämpi kun olen vähentänyt istumista ja päässyt liikkumaan enemmän. 

Tarjotaan opettajankoulutusta edelleen koko maassa. Opettajien hajautettu koulutus on taannut osaltaan sen, että päteviä luokanopettajia on saatu maassamme kaikkiin kouluihin, myös haja-asutusseuduilla. Opettajankoulutuslaitosten lakkautus Kajaanissa ja nyt myös Savonlinnassa johtaa siihen, että sijaisten ja valmiiden opettajien näille alueille vaikeutuu ja tilalle on järjestettävä täydennyskoulutusta. Koulutusten keskittämisilmiotä ei saa päästää laajenemaan ja tähän tarvitaan lakimuutoksia. Aihe on itselleni tärkeä sillä toimin tulevalla istuntokaudella sivistysvaliokunnassa keskustan valiokuntavastaavana. 

Nyt on kurssin tarkistamisen aika. Vain siten voimme jatkossakin olla ylpeitä koulujärjestelmästämme ja lasten tasa-arvoisista mahdollisuuksista oppimiseen. 

Jaa tämä sivu: