Kainuun sote-kuntayhtymän Keskustan valtuustoryhmä - Aloite 25.6.2014

Lääkäripula ratkaistava valtakunnallisesti

Lisännyt: MarisannaJarva 25. kesäkuuta, 2014

Kainuun sote-kuntayhtymä ja kunnat ovat pyrkineet hoitamaan krooniseksi muuttunutta lääkäripulaa useilla rekrytointikeinoilla muun muassa työoloja, palkkausta ja markkinointia kehittämällä. Kyse on kuitenkin Kainuun ohella koko Suomen ongelmasta. Uuden hallituksen ja erityisesti ensi keväänä aloittavan uuden eduskunnan on otettava tehtäväkseen poistaa valtakunnallinen lääkäri- ja hammaslääkäripula. Tarvittaessa lääkärit tulee velvoittaa toimimaan esimerkiksi kaksi vuotta tk-lääkärinä. Monilla muillakin aloilla on velvoitteita työskentelylle ilmaisen koulutuksen vastineena.

Suomessa on lääkäreitä koulutettuna enemmän kuin koskaan. Järjestäjämuodosta ja organisaation koosta riippumatta sairaanhoitopiirien, kuntien ja sote-kuntayhtymien ponnistelut saada lääkäreitä palvelukseensa erilaisin keinoin eivät ole kuitenkaan onnistuneet. Tilanne on sama jopa kasvukeskuksissa ja erityisesti harvaan asutuilla seuduilla. Lääkäripalveluita joudutaan merkittävissä määrin ostamaan alan yrityksiltä, mikä nostaa entisestään sotekuluja ja houkuttelee lääkäreitä sijoittumaan edelleen yksityissektorille. Lääkärikandien pakollinen puolen vuoden tk-harjoittelu jopa poistettiin, mikä vaikeuttaa edelleen tilannetta.

Niin lääkäreitä kuin muutakin henkilökuntaa on saatava tarpeen mukaisesti perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon. Sote-uudistuksessa määritellään palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta tulevaisuudessa. Siinä yhteydessä on myös lääkärien saatavuus koko Suomeen turvattava tarvittaessa lainsäädännöllisin keinoin. Kainuu ja Kainuun sote-kuntayhtymä voisi toimia tarvittaessa kokeilualueena lääkäritilanteen ratkaisukeinoja etsittäessä. Ongelma on kuitenkin saatava hoidettua koko maassa lähitulevaisuudessa kansalaisten hoitoonpääsyn ja perusoikeuksien turvaamiseksi.

Jaa tämä sivu: