Kolumni Kainuun Sanomissa 23.10.2015

Liikenneyhteyksillä luodaan tulevaisuutta

Lisännyt: MariMaier 26. lokakuuta, 2015

Aluekehityksen ja yritysten sijaintipäätösten kannalta toimivilla liikenneyhteyksillä on valtava merkitys. Liikenteen ja koko talouden pyörät pystyvät pyörimään paremmin, kun tie- ja rataverkosto on kunnossa ja alueiden saavutettavuus turvattu. Liikenneasiat ovat puhututtaneet viime viikkoina ja toimiessani nyt Liikenne- ja viestintävaliokunnassa sijaisena syksyn ajan, ne ovat tulleet itsellenikin entistä läheisimmiksi. 

Hallitus on ohjannut perusväylien kunnossapitoon yhteensä lähes miljardin euron edestä kipeästi kaivattuja lisäeuroja, joilla estetään korjausvelan kasvamista. Tiehankkeita tulee koko maahan ja etenkin alemman asteisen tieverkon kunnostamiseen panostetaan. Viitostietä korjataan Kainuun alueella ja jatkossa tulee saada myös palautettua VT22:n korjaukseen tarkoitettu rahoitus edellisen hallituksen tekemän ainutlaatuisen takaisinvedon jälkeen. Huonolla asfalttipinnalla olevia maaseudun teitä tulisi myös muuttaa sorapinnalle, jotta autojen kuluminen ja vaaratilanteet vähenisivät.

Uutisoinnit VR:n ostoliikenteen leikkauksista ovat ymmärrettävästi aiheuttaneet huolta ja kritiikkiä. Kainuussa tämä tarkoittaa yhden junaparin supistamista Kajaani-Oulu –väliseltä osuudelta. VR:n johdosta kerrotaan, että uudet aikataulut tulevat tietoon tammikuussa. Nyt on pidettävä huoli siitä, että lakkautus ei tule koskemaan työmatkailijoille ja opiskelijoille tärkeää aamuvuoroa. Samalla on muistettava, että ministeriö ei tee päätöksiä junavuorojen leikkauksista vaan VR, joka toimii palvelun tuottajana. Sen monopoliasema ei tällä hetkellä tarjoa riittävästi vastinetta siihen sijoitetuille rahoille ja pitkään monopolin suojassa toimineena sen ei ole tarvinnut kiinnittää huomiota kustannustehokkuuteen. 

Liikennöinnin elinehto ovat asiakkaat. Hallituksen suunnitelma rataverkon avaamisesta kilpailulle on yksi mahdollisuus saada hintoja alemmaksi ja matkustajamäärät kasvuun. Ministeriössä selvitetään parhaillaan, miten henkilöliikenteen avaaminen kilpailulle on parasta toteuttaa. Selvää on, että koko maan kattava raideliikenneverkosto tarvitsee julkista tukea jossain muodossa jatkossakin. Pitkän tähtäimen tavoitteena pitää olla kestävä ratkaisu, joka mahdollistaa sen, että asiakkaat saavat palvelunsa joustavammin ja edullisemmin. 

Kehittämistä kaipaa maantie- ja raideliikenteen lisäksi myös lentoliikenne. Kainuussa onkin käynnissä strategiatyö Kajaanin lentoaseman kehittämiseksi. Esimerkit naapurimaistamme osoittavat, että toimivia rahoitusmalleja löytyy.  Järkevät investoinnit lentoliikenteeseen palautuvat moninkertaisina alueen hyväksi, matkustajamäärät lisääntyvät ja pienetkin lentokentät voidaan saada kannattaviksi.   

Liikenneyhteyksillä luodaan tulevaisuutta. Toimivat yhteydet ovat tärkeitä koko maan elinvoiman ja hyvinvoinnin kannalta. Tarvitsemme koko maan potentiaalin Suomen nousuun. 

Jaa tämä sivu: