Kolumni Kalevassa 2.11.2016

Liikenteen uudistuksilla elinvoimaa

Lisännyt: MariMaier 04. marraskuuta, 2016

Kilpailukyvyn vahvistamiseen ja yritystoiminnan edellytysten luomiseen koko maassa on valtion politiikalla keskeinen merkitys. Kun yritysten luottamus toimintaympäristöön kasvaa, ne uskaltavat myös investoida ja työllistää. Myös liikennepoliittisilla ratkaisulla voidaan tarjota yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tästä hyvänä esimerkkinä liikennekaari, jossa sääntelyä purkamalla edistetään palvelujen syntymistä asiakaslähtöisesti ja terveen kilpailun pohjalta.  

Tavoitteena on, että alalle syntyy entistä monimuotoisempaa yritystoimintaa ja erityisesti maaseudulle nykyistä enemmän tarjontaa.  Mm. kela-kyytien siirtyessä enemmän julkisen liikenteen pariin, on etenkin maaseudun taksinkuljettajilla tarvetta tarjota lisää esim. postipalveluita, tavarakuljetuksia tai kotipalveluita.  Liikennekaaren myötä palvelujen hinnat kohtuullistuvat kaikkien kukkarolle sopiviksi ja liikennemuotojen yhteistyöllä luodaan yrityksille sekä aika- että kustannussäästöjä.

Liikennekaari tuo myös apua alueellisten lippujärjestelmien ja aikataulutietojen yhteen toimimattomuuteen. Jatkossa erilaiset lippujärjestelmät keskustelevat toistensa kanssa niin, että matkustaja voi ostaa lippunsa ns. yhdeltä luukulta. Matka nähdään tulevaisuudessa palvelukokonaisuutena, ei niinkään välineinä. Uudistukset ovat erityisen tärkeitä Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun tai Lapin maakunnille, jossa pitkät matkat ja liikennemuotojen yhteen toimiminen ovat olleet pullonkauloina mm. matkailun kehittymisessä.

Hyvät liikenneyhteydet tarvitsevat pohjalle toimivan väyläverkon. Vaikka tällä hallituskaudella väyliä korjataankin lähes miljardilla lisäeurolla, se ei riitä paikkaamaan vuosien saatossa syntynyttä korjausvelkaa. Nykyisten väylien korjaus ja uudet tiehankkeet voidaan rahoittaa jatkossa valtion väyläyhtiön kautta, jota ovat jo edelliset hallitukset visioineet.

Väyläyhtiön myötä tien käytöstä voitaisiin periä maksut nykyisten auto- ja polt­to­ai­ne­ve­rojen sijaan oikeu­den­mu­kai­semmin eri sosiaaliryhmät huomioiden. Siellä, missä oma autoa on pitkien etäisyyksien vuoksi edelleen käytettävä ja julkista liikennettä vähemmän tarjolla, käyttömaksut olisivat alhaisempia. Työmatkojen kilometrikorvauksista ei silti olla luopumassa.

Pohjoisen sijaintimme vuoksi yritystemme menestyminen globaaleilla markkinoilla vaatii hyvän väyläverkon lisäksi ennen kaikkea kilpailukykyiset kuljetuskustannukset. Tämän vuoksi kuljetustuki on elintärkeä Pohjois-Suomen teollisuudelle. Sen jatkuvuus on ehdottomasti turvattava ja tavoitteena tulee olla sama taso naapurimaamme Ruotsin kanssa. Konkreettisilla keinoilla ja uudistuksilla koko Suomelle annetaan mahdollisuus kehittyä.

Jaa tämä sivu: