Puheenvuoro eduskunnan välikysymyskeskustelussa 17.11.2015

Liikenteeseen rapautumisen sijaan ratkaisuja

Lisännyt: MariMaier 17. marraskuuta, 2015

Arvoisa Rouva Puhemies, 

Aluekehityksen ja yritysten sijaintipäätösten kannalta toimivilla liikenneyhteyksillä on valtava merkitys. Liikenteen ja koko talouden pyörät pyörivät paremmin, kun tie- ja rataverkosto on kunnossa ja alueiden saavutettavuus turvattu. 

Hallitus ohjaakin perusväylien kunnossapitoon yhteensä lähes miljardin euron edestä kipeästi kaivattuja lisäeuroja, joilla estetään korjausvelan kasvamista. Tiehankkeita tulee koko maahan ja etenkin alemman asteisen tieverkon kunnostamiseen panostetaan.

Arvoisa puhemies,

Joukkoliikenne on myös ollut Suomessa jo vuosikymmeniä näivettymistilassa. Koko järjestelmä kaipaakin kipeästi uudistamista. VR on lakkauttanut pikku hiljaa useita juna-asemia tavoitteenaan,  että maakuntakeskusten välit pystyttäisiin ajamaan tarpeeksi nopeasti. Näillä väleillä asukkaat ovat olleet pakotettuja siirtymään yksityisautoiluun ja matkustajamäärät ovat vähentyneet entisestään.

Aiemmin joukkoliikenteestä on vain lopetettu vuoroja. Nyt etsimme vaihtoehtoisia ratkaisuja ja korvaavat yhteydet maakuntien yhteyksien varmistamiseksi. Oli myös tärkeää tänään kuulla ministeri Berneriltä, että Kajaanin ja Oulun välille tulee tarvittaessa korvaava yhteys VR:n toimesta lakkautettavan junavuoron tilalle. Sipilän hallitus ei unohda siis alueita haasteellisista ajoista huolimatta. 

Arvoisa puhemies,

Liikennöinnin elinehto ovat asiakkaat. VR ei ole saanut asiakkaita kuitenkaan tarpeeksi junaliikenteeseen. VR:n monopoliasema ei tällä hetkellä tarjoa riittävästi vastinetta siihen sijoitetuille rahoille, eikä se ole myöskään kiinnittänyt ajoissa huomiota kustannustehokkuuteen. Parhaimmistakaan junayhteyksistä ei ole hyötyä, jos lippujen hinnat ovat niin korkeat, että yksityisautoilu on lähes aina halvempaa. 

Henkilöliikenteen avaaminen kilpailulle on mahdollisuus saada hintoja alemmaksi ja matkustajamäärät kasvuun. Vapauteen kuuluu myös vastuuta ja uudet toimijat raiteilla tulevat hoitamaan sekä markkinaehtoista että velvoiteliikennettä, jotta kermankuorintaa ei tule vain vilkkaimmille radoille. Valtion varoja jää näin myös jatkossa paremmin ostoliikenteeseen vähemmän kannattaville reiteille ja yhteyksien turvaamiseen koko maassa.

Tämä on kuitenkin vain yksi osa perinpohjaista joukkoliikenteen uudistusta, jonka tarkoitus on saada puolityhjät junat ja bussit täyteen. Ja toisin kuin oppositio väittää, tämän uudistuksen tarkoitus on juurikin varmistaa maakuntien yhteydet tulevaisuudessa. Kainuusta olevana tiedän, miten tärkeää maakunnille liikenneyhteydet ovat. Joukkoliikenteen näivettyminen on estettävä, mutta se ei lopu valtion ja kuntien rahoitusvastuuta kasvattamalla. 

Tarpeettomat esteet joukkoliikenteen kehittämiseksi on purettava, luotava uudenlaisia keinoja liikenteen hoitamiseksi ja päästettävä irti toimimattomiksi todetuista malleista. Kilpailun avaamisella ja purkamalla normeja mahdollistetaan myös uudenlainen kuljetusyrittäjyys, josta lopulliset hyötyjät ovat asiakas ja suomalaiset koko maassa.

Liikenneyhteyksillä luodaan tulevaisuutta. Toimivat yhteydet ovat tärkeitä koko maan elinvoiman ja hyvinvoinnin kannalta. Tätä olemme juuri varmistamassa.

Jaa tämä sivu: