Kolumni Kalevassa 28.11.2018

Liikkuva Suomi jaksaa hyvin

Lisännyt: MarisannaJarva 28. marraskuuta, 2018

Suomalaisten liikkumisen ja huippu-urheilun tulevaisuuden varmistamiseksi on kansallisesti koottu ensimmäinen liikuntapoliittinen selonteko. Lisää toimia tarvitaan, jotta yhä useampi voi yksin tai yhdessä kokea liikkumisen iloa ja urheilun riemua pienestä pitäen.

Liikkuva koulu on toimiva malli, jota on laajennettava varhaiskasvatukseen, toiselle asteelle ja korkeakouluihin. Liikuntapaikkojen tulee olla monipuolisia sekä laadukkaita ja niiden rakentamista lisätuettava. Tasa-arvoiset liikuntamahdollisuudet turvataan esteettömillä liikuntapaikoilla. Metsässä ja luonnossa liikkuminen on maamme vahvuuksia, ja Metsähallituksen luontoreiteille onkin annettu lisärahaa.

Kuntien liikuntapaikkojen tulee olla käytössä aamusta iltaan sekä saavutettavissa alueellisesti ja erituloisilla perheillä. Koulukuljetuksessa oleville lapsille on koulupäivän jälkeen vanhempien hoidettava nyt kuljetus, jotta heidän lapsensa pääsevät liikuntapaikkoihin ja -kerhoihin. Yksi keino olisi koulupäivän jälkeiset liikuntakerhot, joista on kuljetus kotiin.

Urheiluseurat ovat keskeisiä kaikenikäisten liikkumiselle. Olemme nostaneet esiin Islannin mallia ja seuratoimintaa, jossa lähes kaikki lapset ovat mukana ammattiohjaajien kanssa, niissä voi harrastaa useampia lajeja ja liikkuminen on edullista. Jokaiselle lapselle tulisikin turvata vähintään yksi harrastus koulujen, kerhojen ja seurojen yhteistyöllä.

Liikuntakipinä on tärkeää myös Puolustusvoimille, jotta meillä on toimintakykyinen reservi jatkossakin. Liian moni mies ja nainen jättää varusmiespalveluksen suorittamatta tai kesken fyysisen kunnon vuoksi. Tähän ehdotetaan 30 kuntaa kattavaa kokeilua, jossa tarjottaisiin valtion tuella kolmen kuukauden ohjattu liikunta ennen palvelukseen astumista.

Huippu-urheilu on tärkeää suomalaisten identiteetille ja kannustavina esikuvina. Huippu-urheilun johtamisvastuu siirretään Olympiakomitealle ja urheilijoille perustetaan olympiarahasto. Sipilän hallitus on antanut lisärahaa pienituloisten nuorten urheilijoiden toimeentuloon. Urheilijoiden kehittymistä varmistavat urheiluakatemiat ja -lukiot, valmennuskeskukset ja kilpaharjoitteluun soveltuvat liikuntapaikat.

Kansainväliset suurtapahtumat ja arvokisat kuuluvat urheiluun. Suomen on tavoiteltava niiden järjestämistä vaikuttaen urheilulajiemme ja matkailun kehittymiseen. Tarvitsemmekin suurtapahtumastrategian ja -yksikön, joka on jo monissa maissa. Suurtapahtumien riskit ja hyödyt olisi jaettava tasaisemmin järjestöjen, elinkeinoelämän ja julkisen sektorin välillä.

Yhdessä kannustamme suomalaisia aktiivisempaan arkiliikuntaan ja tarjoamme hyvät mahdollisuudet huippu-urheilijoille. Tulevaisuuden terveys luodaan liikunnalla!

Jaa tämä sivu: