Kolumni Kainuun Sanomissa 4.11.2016

Luottamalla lisää toimeliaisuutta

Lisännyt: MariMaier 04. marraskuuta, 2016

Sipilän hallituksen yksi kärkihankkeista on säännösten sujuvoittaminen ja sitä todella nyt toteutetaan. Elokuussa Keskusta julkaisi 202 norminpurkuehdotusta, jotka ovat tulleet kansalaisilta ja laitettu valmisteluun ministeriöihin. Työ listan parissa on jälleen todistanut, että Suomi on paperinpyörityksen luvattu maa. Toisin kuin usein luullaan, suuri osa byrokratiaviidakon pusikoista ei ole EU:n kasvattamia vaan omaa aikaansaannostamme. Siten pystymme ottamaan vastuuta myös niiden harventamisesta. 

Vedän hallituskauden ajan eduskuntaryhmässämme yritystoimintaa ja investointeja koskevaa norminpurkutyöryhmää. Olemme tähän mennessä tehneet puolen sataa esitystä, joista osa on jo toteutettu. Elokuussa tuli voimaan uusi laki mm. tienvarsimainoksiin liittyvästä sääntelystä. Nyt opasteet tilapäisiin tapahtumiin voi pystyttää tienvarsille ilman lupaa ja yritysten pidempiaikaisista mainoksista riittää ilmoitus ELY-keskukselle. Näin asiakkaat löytävät helpommin perille matkailuyrityksiin, tilamyymälöihin ja tapahtumiin. Tämä on odotettu muutos myös Kainuun alueen yrittäjille. 

Yhtenä isona kokonaisuutena on työn alla lupakorttien yksinkertaistaminen. Hyvää tarkoittavasta korttijärjestelmästä on vuosien saatossa tullut liian kallis ja monimutkainen. Erilaiset työturvallisuus-, katutyö-, tulityö-, piirturi- ja muut kortit maksavat yrityksille jopa kymmeniä tuhansia euroja ja muutaman vuoden välein uusittavien kurssien sisällöissä on työntekijöille paljon päällekkäisyyttä. Toimialojen sisällä korteista on tullut normeja, vaikka laki ei niitä vaadi. Kokonaisuus vaatii uudistuksen. 

Norminpurkua tarvitaan ja sitä tapahtuu myös kansalaisten arkea koskien. Esimerkiksi ajokorttikoulutuksen sääntelyä kevennetään. Ajokortin suorittaminen mahdollistetaan joustavammin, jolloin sen kustannukset perheille ja alueelliset hintaerot pienenevät. Ajo- ja teoriakoe säilytetään, mutta opetus voi tapahtua jatkossa muutenkin kuin luokkahuoneessa. 

Vuodenvaihteessa helpotetaan kuntien kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvää päätöksentekoa. Uudistus antaa siten kunnille vapaammat kädet päättää esim. vapaa-ajan asuntojen muuttamisesta vakituisiksi asunnoiksi tai rannoille rakentamisesta. ELY-keskuksen valitusoikeus rajataan vain valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäviin tapauksiin. 

Norminpurkua on kritisoitu liian pieniin yksityiskohtiin tarttumisesta, mutta tällöin arvostelu kohdistuu kansalaisiin ja yrittäjiin, joilta nämä toiveet ovat tulleet. Meille on tärkeää hakea helpotusta myös pienempiin asioihin.  Esimerkiksi metsästäjien toiveesta olen vienyt eteenpäin ehdotuksen, että sorsanmetsästyksen aloituspäivä siirrettäisiin arkipäivältä elokuun kolmannelle lauantaille. Tällä vähennetään poissaoloa työpaikoilta ja helpotetaan harrastusten ja töiden yhteensovittamista. 

Kun turhaa byrokratiaa ja perusteettomia kustannuksia aiheuttavia normeja puretaan, yritysten toimintamahdollisuudet ja kansalaisten toimeliaisuus lisääntyvät. Kysymys on luottamuksesta suomalaisten kykyyn toimia järkevästi ilman liiallista valvontaa.

 

 

Jaa tämä sivu: