Kolumni Paltamon paikallislehti Väylässä 13.2.2019

Muksuista mummoihin

Lisännyt: MarisannaJarva 13. helmikuuta, 2019

Yhteiskunnan on pidettävä huolta heikoimmastakin ja tarjottava jokaiselle hyvät eväät elämään. Tämän kauden tiukoista säästöistä huolimatta on tehty merkittäviä korotuksia mm. pienimpien vanhempainpäivärahojen, takuueläkkeiden ja opiskelijaperheiden tukiin. Tätä linjaa on myös jatkettava.

Keskustan perhepolitiikassa huomioidaan kaikki muksuista mummoihin. Haluamme nostaa pie­ni­tu­loiset lapsiper­heet pois köyhyydestä ja luoda lapsiystävällisen Suomen. Tarvitsemme yli­mää­räi­sen lap­si­li­sän köy­hil­le per­heil­le ja perhevapaauudistuksen toteutukseen 200 miljoonaa euroa lisää. Tuleva uudistus on oltava aito parannus kaikille perheille tukien ja vapaiden osalta. Perheillä tulee olla aito vapaus valita lastenhoitonsa. Lapsen pitää voida viettää aikaa molempien vanhempien kanssa.

Osa-aikaisesta työstä on tehtävä subjektiivinen oikeus ja isien ansiosidonnaisen perhevapaan osuutta tulee lisätä lyhentämättä äidin osuutta. Erityisesti alle kolmevuotiaan hoidossa on tärkeä huomioida pienten lasten perheiden vaihtelevat tilanteet. Tämän vuoksi kotihoidontuki on säilytettävä. Yhteiskunnan on mahdollistettava paremmin, että jokaisen perheen oma toive lapsiluvusta voi toteutua. Vaikeuksien kohdatessa perhekeskusten tulee auttaa perheitä kokonaisuutena, ajoissa ja joustavasti.

Ikääntyneet ovat yhteiskunnan tärkeä voimavara ja elämänkokemuksen lähde. Keskusta haluaa vanhusasiavaltuutetun rakentamaan yhä vanhusmyönteisempää yhteiskuntaa. Eläkkeelle siirtyessä tarvitaan lakisääteinen hyvinvointi- ja terveystarkastus ja myöhemmin 75 ikävuodesta lähtien ihminen kutsutaan säännöllisin väliajoin ikäkausineuvolaan.

Etenkin yli 75-vuotiaiden köyhyysriski on kasvanut. Erityisesti pienimpiä eläkkeitä eli takuueläkkeitä on korotettava. Kansaneläkkeiden ja eräiden muiden etuuksien indeksitarkastuksien jäädytyksiä ei tule enää jatkaa. Jokaiselle ikäihmiselle on taattava vähintään yksi lämmin ateria. Omaishoidon ja omaishoitajien tilannetta on edelleen parannettava.

Lähiaikoina esiin nousseet vanhustenhoidon vakavat laiminlyönnit ovat pysäyttäneet kaikki. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) on tarttunut ripeästi ongelmiin. Hoito- ja hoiva-alan toimijoiden kesken on sovittu lista toimista, joilla parannetaan heti vanhustenhoidon tilannetta ja lainvalmistelu hoitajamitoituksen saamisesta lakiin on aloitettu. On selvitettävä, tarvitaanko hoivapalvelun laiminlyöneille erityistarkastuksia, yhteisösakko ja voitonjakokielto.

Myös vanhustenhoidon kannalta eduskunnan käsittelyssä oleva sote- ja maakunta-uudistus on syytä lopultakin saada maaliin. Maakunnille tulee sekä monia velvoitteita että välineitä, joilla palvelujen laadusta voidaan huolehtia ja puuttua pikaisella aikataululla huonoon hoitoon.

Perheiden ja ikäihmisten asioista voimme jatkaa keskustelua mm. lauantaina 16.2. Paltalinnassa, kun vaalikampanjani starttaa. Tiedossa on leppoisaa yhdessäoloa rieskanleivonnan merkeissä ja puuhaa myös lapsille. Tervetuloa!

Jaa tämä sivu: