Kolumni Suomenmaassa 29.4.2016

Muutos on mahdollisuus

Lisännyt: MariMaier 29. huhtikuuta, 2016

Liikenteen rakennemuutos on puhututtanut viime viikkoina. Liikenne on erityisesti maaseudulla näivettymässä ja omakoh­tai­ses­tikin tiedän, miten hankalaa pohjoiseen on varsinkin viikon­lop­puisin päästä julkisella liikenteellä. Uudistumisen tarve on kaikkien tiedossa ja vastak­kai­na­set­telu tai noitaroviot eivät vie asiaa eteenpäin.

MUUTOKSEN pelossa on helppo unohtaa, että loppujen lopuksi olemme kaikki samassa veneessä ratkomassa ongelmia. Puolu­e­val­tuuston kokouksessa Jyväskylässä ja vetämässäni poliittisessa valiokunnassa ministeri Anne Bernerin esityksestä keskusteltiin rakentavassa hengessä.

LIIKEN­NE­KAAREN tuomat edut tulevat selkeiksi, kunhan asiaan uskaltaa ennak­ko­luu­lot­to­masti perehtyä.

Liiken­ne­kaaren tärkein tavoite on yhdistää sujuvasti kaikkia liiken­ne­muo­toja. Normeja purkamalla maaseudun pienille yrityksille ja takseille aukeaa mahdollisuus kuljettaa ihmisiä ja tavaroita samoilla kyydeillä.

LIIKEN­NEU­U­DIS­TUK­SELLA tavoitellaan uutta yritys­toi­mintaa ja työpaikkoja jähmettyneen rakenteen sijaan.

Liikenteen tulee tarjota jatkossa asia­kas­läh­töiset palvelut kansalaisille ja aiheuttaa pienemmät julkiset kustannukset. Erityisesti maaseudun asukkaille on löydettävä kohtuu­hin­taiset ja riittävän kattavat palvelut, joita ne eivät nyt ole.

KESKUSTAN jo vuonna 2013 esittelemän ”Infra Oy:n” tarkoituksena on saada tarpeellisia varoja kansal­li­so­mai­suu­temme hoitoon, jotta saamme liian huonolla hoidolla olevat tiemme kuntoon.

Lisäksi tien käytöstä voitaisiin periä maksut nykyisiä auto- ja polt­to­ai­ne­ve­roja oikeu­den­mu­kai­semmin. Yksi­tyi­sau­toilun tulisi olla kalliimpaa siellä, missä julkista liikennettä on tarjolla.

Kaikkeen uuteen on helppo suhtautua kriittisesti ja eri toimin­ta­mallit sivuuttaa toteamalla, ettei se kuitenkaan onnistu. Pieni varovaisuus on toki hyvästä.

HALLITUKSESSA ei ole vielä tehty päätöksiä liiken­neu­u­dis­tuksen tarkan sisällön ja valtion väyläyhtiön suhteen. Nyt kuunnellaan eri tahoja ja etsitään ratkaisuja.

Joku viisas on todennut, että "muutos tapahtuu vasta, kun muut­tu­mat­to­muuden pelko on suurempi kuin muutoksen tuska". Tämä on tullut tällä halli­tus­kau­della useaan kertaan mieleen.

Tarvitsemme ratkaisuja, joilla myös maaseutu säilyy elin­voi­mai­sena. Niitä etsimme nyt.

AIKANI puolu­e­val­tuuston johdossa päättyi Jyväskylän kokoukseen.

Puolu­e­val­tuuston toiminta on nyt osal­lis­tu­vampaa ja aktiivisempaa ja kentän ääni on vahvistunut, kuten oli tavoit­tee­nakin. Kiitän puheenjohtaja Jounia ja vara­pu­heen­joh­taja Mattia sekä kaikkia puolu­e­val­tuuston jäseniä hienoista vuosista ja rakentavasta toiminnasta.

Nyt on uusiutumisen aika.

Jaa tämä sivu: