Kannanotto 17.2.2017

Naisten voimavarat maanpuolustuksessa käyttöön laajemmin

Lisännyt: MariMaier 16. helmikuuta, 2017

Kansanedustajat Marisanna Jarva (kesk.) ja Mika Kari (sd.) ovat huolissaan siitä, että tällä hetkellä valmiudet maanpuolustukseen ja kriisiajan oloihin annetaan vain pienelle osaa naisista. Toimintaympäristön muutos korostaa yhteiskunnan kriisinsietokykyä ja siksi on varmistettava, ettei naisten voimavaroja jätetä yhteiskunnassamme käyttämättä. Edustajat puhuivat aiheesta torstaina 16.2. järjestämässään ”Koko kansa valmiina kriiseihin?” –tilaisuudessa Eduskunnan Kansalaisinfossa.  

-          Maamme kokonaisturvallisuuden näkökulmasta naiset ovat täysin alihyödynnetty voimavara. Suomi on erittäin varakas maa, jos meillä on vara jättää näin iso osa naisista kouluttamatta maanpuolustuksellisiin tehtäviin. Naisten osallistuminen tarvitsee uudistusta, hallintovaliokunnan jäsen ja puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mika Kari linjaa.

Hallituksen tänään julkaisemassa puolustusselonteossa todetaan, että maanpuolustus on koko kansan asia ja suomalaisten korkea maanpuolustustahto on puolustuskykymme perusta. Tutkimusten mukaan suomalaiset ja erityisesti naiset kokevat kuitenkin turvallisuustaitonsa kriisioloissa puutteellisiksi. 

-      Jokaisella on velvollisuus puolustaa maata ja suurella osaa on tahto tähän. Valtio ei siitä huolimatta tarjoa maanpuolustuskoulutusta kaikille. Nämä seikat ovat ristiriidassa keskenään, Jarva ja Kari toteavat yhteisesti.

Ratkaisuksi on viime aikoina ehdotettu useaan otteeseen kutsuntojen laajentamista koskemaan myös naisia. Kumpikaan edustajista ei kuitenkaan näe tätä riittävänä keinona, sillä pelkät kutsunnat eivät lisää valmiutta. Sen sijaan myös sivistysvaliokunnassa toimiva Jarva tarjoaisi yleisiä turvallisuustaitoja kaikille nuorille jo osana koulujen opetustarjontaa. Nyt paikallinen vaihtelu on tässä hyvin kirjavaa. 

-          Toisen asteen kouluissa voitaisiin tarjota kaikille nuorille jonkinlainen perusvalmiuskurssi osana opetusta. Tämä voitaisiin toteuttaa yhteistyössä vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen kanssa, joille tulee turvata resurssit myös jatkokouluttaa maanpuolustustaitoja kaikille halukkaille oman kiinnostuksen, koulutuksen ja työtehtävien pohjalta, reservin luutnantti Jarva ehdottaa.

Jaa tämä sivu: