Kannanotto 27.9.2018

Nollatoleranssi häirinnälle armeijassa – yhteistupia harkittava

Lisännyt: MarisannaJarva 27. syyskuuta, 2018

Keskustan kansanedustajat Marisanna Jarva ja Mikko Savola kiinnittävät huomiota armeijassa esiintyneisiin häirintätapauksiin ja epäasialliseen kohteluun. Molemmat edustajat ovat eduskunnan puolustusvaliokunnan jäseniä.

Vastajulkaistu tietokirja Häiriö! Nainen intissä (kirj. Kaisa-Maria Tölli) nostaa esille tapauksia varusmiespalvelusta suorittaneiden naisten epäasiallisesta kohtelusta. Tapaukset on keskustalaisten mukaan käytävä läpi.

Keskustan Jarva ja Savola tuomitsevat vahvasti kaiken epäasiallisen kohtelun varusmiespalvelusta suorittavia kohtaan. Varusmiespalvelusta suorittavat naiset ovat vapaaehtoisesti valinneet varusmiespalveluksen suorittamisen ja heidän panoksensa on merkittävä kansallisen turvallisuuden ja isänmaan puolustuksen vahvistamisessa. Maanpuolustus kuuluu kaikille.

Ongelmaan on keskustalaisten mukaan puututtava konkreettisilla ratkaisuesityksillä. Kaikilla varusmiespalvelusta suorittavilla, naisilla ja miehillä, on oltava yhtäläiset mahdollisuudet suorittaa palvelus ja edetä urallaan sukupuolesta riippumatta.

Ryhmähengen vahvistaminen ja sodan ajan joukkojen yhteinen tahto ja kyky toimia kriisioloissa on avainkysymys vahvan puolustuksen rakentamisessa. Toistensa tuntevat ja toisiinsa luottavat sotilaat muodostavat toimintakykyisen joukon. Varusmiespalvelusta suorittaneiden naisten eristäminen omiin tupiin ja palveluksen hankaloittaminen rapauttaa yhteishenkeä ja heikentää ryhmähengen vahvistamista.

Marisanna Jarva ja Mikko Savola ehdottavat kokeilua siirtymisestä erillistuvista yhteistupiin, mikä vahvistaisi yhteishenkeä ja vähentäisi kiusaamista ja häirintää. Maasto-olosuhteissa ja laivapalveluksessa ollaan jo samoissa tiloissa. Yksityisyys säilytetään tilajärjestelyillä ja yhteistuvissa majoittuminen olisi vapaaehtoista. Muiden maiden kokemusten ja tutkimusten mukaan yhteistuvat vähentävät epäasiallista kohtelua.

Lisätietoja: Marisanna Jarva, 044 3578828, Mikko Savola, 040 5758498

Jaa tämä sivu: