Eduskunnasta -kolumni, Kainuun Sanomat 20.6.2015

Normien purkuun rohkeutta

Lisännyt: MariMaier 23. kesäkuuta, 2015

Kun Jormuan grilliyrittäjältä evättiin toimilupa tälle kesälle, olivat kainuulaiset päätöksestä ihmeissään, ja syystä. Kansalaisia suututti ylenmääräinen sääntely, joka vaikeuttaa yrittäjän toimia. Onneksi asia saatiin korjattua liikenneministeriön ja kansalaispalautteen avulla. Vaaralliseksi katsotun risteyksen hoitoon on lopultakin neuvoteltava kestävä ratkaisu ja saatava selkeys asiaan muidenkin yritysten vuoksi. 

Tietyt pelisäännöt toki tarvitaan, mutta joustamattomina ja liiallisina normit ja lait ovat muuttuneet käytännöllisen toiminnan esteeksi. Turhilla rajoitteilla estetään hyvien ajatusten toimeenpano ja pahimmassa tapauksessa uusien yrityksien ja työpaikkojen syntyminen. Jos yrittäjä uskoo palvelulleen olevan kysyntää kilpailusta huolimatta tai hän haluaisi pitää vaikka talviterassia, pitäisi toimintaa pystyä testaamaan ilman soittorumbaa, lukemattomia lupahakemuksia ja näennäisiä kieltoja.

 Sekä asiakkaat että yrittäjät toivovat myös, että Suomessa  myytäisiin enemmän elintarvikkeita suoraan tiloilta ja matkailupalveluita olisi tarjolla maaseudulla. Toimijoilta ei tulisi enää edellyttää isoja toimijoita varten vaadittuja kalliita tiloja, lupia ja kustannuksia. Toimilupaehdoista tulisi poistaa epäolennaiset ehdot, jotta yrittäjä voi keskittyä varsinaiseen tekemiseen monisivuisten paperien täyttämisen sijaan. 


Sipilän ensimmäinen hallitus on ottanut selkeäksi tavoitteeksi turhan sääntelyn vähentämisen. Myös kunnilta vähennetään ylimääräisiä tehtäviä ja kuntien omaa ohjausvaltaa lisätään erityisesti elinvoimaan liittyvissä asioissa. Kunnille annetaan mahdollisuudet miettiä itse, miten lakisääteiset palvelut voisi toteuttaa järkevämmin ja kustannustehokkaammin. Tämä vahvistaa paikallista vastuunottoa ja harkintaa sekä antaa tilaa luovuudelle ja innovatiivisille kokeiluille. Kuntiin voi syntyä erilaisia ratkaisuja mutta paikalliseen päätöksentekoon luotetaan ja sääntelyn sijaan tarkastellaan tuloksia.

Byrokratiaviidakon raivaamiseen ryhdytään toden teolla. Kokoamme työryhmissä purettavia ja korjattavia normeja. Jalkaudumme kansalaistapaamisiin, joissa kuuntelemme evästyksiä turhauttavista säädöksistä. Ehdotuksia voi laittaa myös suoraan meille kansanedustajille. Jos joku aikoinaan säädetty normi on käytännössä osoittautunut ongelmalliseksi, on oltava valmiutta purkaa se. Myös uusia lakeja säädettäessä on jatkossa oltava kriittisempi niiden vaikutuksille käytännön toimintaan. Päättäjiltä tarvitaan tässä työssä rohkeutta ja määrätietoisuutta.

Hyvät ideat syntyvät usein, kun ihmiselle annetaan vastuuta ja vapautta. Oikein kohdennetulla sääntelyllä annetaan tilaa luovuudelle, yrittäjyydelle ja työnteolle. Näitä Suomi juuri nyt tarvitsee. 

Jaa tämä sivu: