Kolumni Paltamon paikallislehdessä Väylässä 28.10.2015

Paltamo kehityksen kärkeen?

Lisännyt: MariMaier 28. lokakuuta, 2015

Suomi panostaa tulevina vuosina merkittävästi uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämiseen kestävällä tavalla. Sipilän hallitus on varannut biotalouden kärkihankkeeseen 300 miljoonaa euroa. Erityisesti metsissämme on vihreää kultaa, jolla kehitetään maakuntien elinvoimaa ja uusia työpaikkoja. Myös EU tukee työllisyydelle ja luonnolle hyvää kehittäviä toimintoja.

Myös kotiseudullamme on otettu tästä asiasta nyt koppi. Kainuun liitto julkaisi pari viikkoa sitten esiselvityksen kuitupuun jatkojalostamisesta Kainuussa. Maakunnassamme on riittävät raaka-ainevarannot omalle biosellutehtaalle ja sen perustaminen olisi kannattavaa.

Potentiaalisiksi sijoituspaikoiksi esiselvityksessä on mainittu Kajaani, Suomussalmi ja Paltamo. Tehtaalla olisi aluetaloudellisesti valtava merkitys Kainuulle, sijaitsipa se missä tahansa. Tehtaan rakentamisessa investointien kotimaisuusaste olisi noin 80 %. Toimiessaan tehdas työllistäisi suoraan noin 300 henkilöä ja välillisesti erilaissa korjuu-, ja kuljetustehtävissä noin 1500 henkilöä. Tämän lisäksi tehdas toisi elämää ja elinvoimaa myös muille aloille. Maakunnan ulkopuolelle se antaisi signaalin, että Kainuuseen kannattaa investoida ja pitää myös liikenneyhteydet hyvässä kunnossa. Myös oppilaitokset saisivat merkittävästi uusia oppilaita.

Biosellutehtaalle otollinen paikka edellyttää hyviä junarata- ja tieliikenneyhteyksiä sekä jämäkän sähköverkon. Tuotantoyksikkö vaatii vähintään 100- 120 hehtaarin alueen ison vesistön läheisyydessä. Etukäteen hyvänä paikkana tehtaalle on spekuloitu Kajaanin Renforsin Rannan vieressä olevaa tonttia, ja muiden kuntien sijoituspaikoista tuotu esiin etenkin niiden ongelmia. On muistettava, että kullakin kirjoittajalla ja puhujalla on omat tarkoitusperänsä. Kajaanista ainoaa tarjolla, ja UPM:n omistuksessa olevaa tonttia ei voi tällä hetkellä käyttää sellutehdasmarkkinointiin.

Faktat puhuvat siis puolestaan. Paltamolla on biotuotetehtaan kannalta selvä etuasema sijaintinsa puolesta. Jalostuspaikan ollessa lähellä ja keskellä puun hankinta-alueita, kantohinta olisi huomattavasti parempi metsänomistajille, kuin että puu kuljetetaan muihin maakuntiin jalostettavaksi. Esiselvityksessä esiin tulleista kohteista etenkin Ouluntien varressa oleva Paltamon Ensilä-Pynnölälahden alue on sijoituspaikkana optimaalinen ja liikenneyhteyksien osalta vaihtoehdoista erinomaisin. Muutkaan laadukkaat sijoitusvaihtoehdot eivät saa jäädä kunnassa pimentoon.

Sijoituspaikkaakin tärkeämpää on kuitenkin kainuulaisten yksimielisyys sellutehtaan tärkeydestä. Olipa paikka lopulta mikä tahansa, se toisi työtä ja hyvinvointia kaikille kainuulaisille. Kainuulaisten myönteisen suhtautumisen lisäksi myös valtion rooli on tärkeää, koska Kainuun metsistä valtio omistaa 43%. Isot metsäyhtiöt omistavat metsistämme vain alle viidenneksen, joten kiinnostus Kainuun tehdashankkeeseen on ymmärrettävän vähäistä ja voi olla jopa jarruttavaa.

Hankkeen osalta kunta pyrkii toimimaan avoimesti ja tiedottamaan maanomistajia hankkeen uusista vaiheista ja etenemisestä kattavasti. Jotta kaikille meille tärkeä hanke etenee ja Paltamo voi olla kisassa mukana, on kuntalaisten ja maanomistajien tuki sekä positiivinen suhtautuminen tärkeää. Onhan kyse parhaimmillaan pitäjän historian kulun ratkaisevasti muuttavasta hankkeesta.

Kainuun oman biotuotetehtaan saamiseksi tarvitsemme uskoa ja luottamusta omiin vahvuuksiimme. Nykyisestä tilanteesta lähtien meillä ei ole menetettävää. Olemmehan siis kaikki mukana luomassa omalle kotiseudulle mahdollisuuden siihen, että Paltamon ”kerran elämässä” -tilaisuus voi olla käsillä?

 

 

Jaa tämä sivu: