Kannanotto 13.11.2014

Paltamon kunnanvaltuuston kannanotto

Lisännyt: MarisannaJarva 13. marraskuuta, 2014

Paltamon kunnanvaltuuston kannanotto Kainuun ÄRM-hakemuksen valmistelua koskien

Paltamon kunnanvaltuusto edellyttää, että Kainuun Liitto ja Kainuun Etu Oy ottavat Talvivaaran tilanteesta johtuvan äkillisen rakennemuutosalueen (ÄRM) hakemuksen valmistelussa huomioon koko vaikutusalueen kunnat.  Näitä ovat vähintään kaikki Kainuun kunnat.  Pelkästään Paltamon kunnan alueella on Talvivaaran toiseksi suurin yksityinen velkoja.  Suuri joukko paltamolaisia urakoitsijoita ja työntekijöitä on jäänyt ja jäämässä vaille työtä.  Työn vähentyminen on alkanut jo syksyllä 2013.  Näillä perusteilla Paltamon tulee olla osa haettavaa ÄRM-aluetta. Koko alueen edustajien kanssa tulee pikaisesti kartoittaa hankkeet, joita voidaan ÄRM-rahoitusta hyväksikäyttäen edistää työllisyystilanteen helpottamiseksi.

Kainuun sote tulee myös ottaa mukaan valmisteluun, koska sote viime kädessä vastaa pitkäaikaisista hyvinvointiin kohdistuvista seurauksista.  Tässä yhteydessä on myös selvitettävä mitä mahdollisuuksia on rahoittaa uuden sairaalan rakentamiseen liittyviä pilottihankkeita.
Sote on lisäksi työllistänyt merkittävän määrän Talvivaarassa työskentelevien puolisoita, mikä tulee vaikuttamaan soten rekrytointiin.

Paltamossa 13.11.2014

Paltamon kunnanvaltuusto

Marisanna Jarva
kunnanvaltuuston puheenjohtaja

Jaa tämä sivu: