Kolumni Tervareitissä 6.3.2018

Pelso ansaitsee jatkon

Lisännyt: MarisannaJarva 10. huhtikuuta, 2018

Koko alueellemme ja ennen kaikkea Vaalalle on ehdottoman tärkeää säilyttää ja uudistaa Pelson vankila. Pelso on suoraan ja välillisesti iso työnantaja ja verotulon lähde. Sen toiminta on esimerkillistä vankeinhoidossa ja yksi kunnan elinvoiman lähde. Keskustan eduskuntaryhmä on yksimielisesti Pelson tukena ja pääministeri Juha Sipilä on todennut, ettei vankiloita ole syytä keskittää.

Pelson henkilöstön toimesta tehdyt laskelmat näyttävät hyvin erilaisilta kuin Rikosseuraamuslaitoksen (RISE) raportissa. RISE:n suunnitelma siirtyä yhteen Ouluun rakennettavaan vankilaan ei perustu kaikilta osin päteviin laskelmiin eikä siinä huomioida kaikkia sijoittamispäätökseen vaikuttavia seikkoja. Suunnitelman mukaan Pelsolle olisi rakennettava ja peruskorjattava paljon tiloja, joista monet ovat käyttökelpoisia nykyisellään. Toinen virhe on Ouluun tehtävän uuden vankilan kustannukset, jotka on laskettu alakanttiin. Ennen päätöksiä on selvitettävä myös poliisin ja vankilan toimitilojen yhdistäminen Oulussa, jossa poliisin henkilöstöä on joutunut siirtymään korvaaviin tiloihin sisäilmaongelmien vuoksi. Laskelmat vaativat vielä paljon tarkennuksia ennen kuin niiden perusteella voidaan tehdä ratkaisuja.

Yhdessä rintamassa muiden Oulun vaalipiirin kansanedustajien kanssa olemme vaatineet Pelson säilymistä niin taloudellisten kuin toiminnallisten perusteiden vuoksi. Pelso on yksi harvoista vankiloista Suomessa, jossa toimitaan ns. green care -periaatteen mukaan. Vangit saavat hoitaa lehmiä ja lampaita ottaen vastuuta eläimistä. Useat tutkimukset tukevat erityisryhmien kuntoutumista eläimiä hoitaen. Tämän lisäksi työtoiminnassa vangeilla on mahdollisuus työskennellä maata viljellen tai metsänhoitotöissä. Tavanomaisempaa vankilatoimintaa on myös puuteollisuudessa, korjaamolla tai vankilan tukitoiminnoissa kuten varusvarastolla ja keittiössä. Näiden alojen työntekijöitä tarvitaan jatkossakin, joten työkokemus hyödyttää siviilielämässä.

Pelso toimii myös suomalaisten alkuperäisrotujen geenipankkina. Pelson vankilalla on yhteensä 120-päinen pohjoissuomenkarja eli lähes puolet tästä maamme erikoisrodusta. Lisäksi tilalla on 500 yksilön puhdas suomenlammaskatras värimuunnoksineen. Valtio on syystä ja onneksi sitoutunut alkuperäiskarjan säilyttämiseen. Kansallisen geenipankin toiminnan turvaaminen maa- ja metsätalousministeriön toimesta onkin selvitettävä.

Pelson vankilassa ei ole toiminnallista ongelmaa eikä rekrytointivaikeuksia. Laskelmat vankiloista ja muista tarvittavista toiminnan muutoksista on selvitettävä tarkemmin. Meidän ei tule korjata sitä mikä ei ole rikki, vaan tehtävä aluetalouden ja hyvän vankeinhoidon osalta paras ratkaisu.

Jaa tämä sivu: