Kolumni Kainuun Sanomissa 16.12.2016

Pienituloisten opiskelijoiden tulotaso nousee asumistuella

Lisännyt: MariMaier 16. joulukuuta, 2016

Pienituloisten opiskelijoiden tulotaso nousee asumistuella

Opiskelijat ovat maamme pienituloisin väestöryhmä. Tiistaina hallitus päätti siirtää opiskelijat yleisen asumistuen piiriin. Muutoksella opiskelijat nostetaan vihdoin tasavertaiseen asemaan muiden väestöryhmien kanssa. Siirtyminen yleiseen asumistukeen on historiallinen uudistus opiskelijoiden sosiaaliturvaan, jota myös opiskelijajärjestöt ovat pitkään toivoneet, ja se nostaa useimpien ja erityisesti pienituloisten opiskelijoiden käteen jäävää rahamäärää.

Tämä on päätös, jollaista Sipilän hallitukselta on usein peräänkuulutettu. Siksi onkin ollut varsin hämmentävää seurata, miten tästä hyvästä muutoksesta on saatu aikaan vain negatiivista uutisointia keskittymällä tuen menettäjiin, jotka korkeamman tulotasonsa vuoksi eivät ole muutoksen jälkeen asumistukeen oikeutettu. Etuudet pienenevät parempiosaisilta ja paranevat pienituloisille, sillä asumisen tuki kohdistuu myös opiskelijoilla jatkossa sitä eniten tarvitseville.

Opintotuen asumislisää on voinut tuloista riippumatta saada joko 80 prosenttia vuokrasta tai enintään 201,60 euroa.  Erityisesti yksin asuville opiskelijoille, jotka joutuvat muuttamaan kalliisiin asuntoihin kauaksi kotoa, on tämä tuki ollut riittämätön. Yleiseen asumistukeen siirtymisen myötä enimmäistuki kuukautta kohti voi olla jopa 404,40€ ja kokovuotisena tukena tämä tukee opintojen tekemistä myös kesäisin, kuten on toivottu.

Muutoksessa monien opiskelijoiden tukitaso nousee opintotuen yhteen osaan eli opintorahaan tehtävästä leikkauksesta huolimatta. 120 000 opiskelijalle asumistuki on tulevaisuudessa suurempi tai saman suuruinen kuin ennen. Tuki poistuu arviolta noin 40 000 opiskelijalla, jolla joko omat tai puolison tulot ovat niin korkeita, ettei asumistukeen ole oikeutta. Asumistuen ehtojen mukaan yhteisessä asunnossa kuluista vastataan yhdessä.

Koska perheelliset opiskelijat ovat jo aiemmin olleet yleisen asumistuen piirissä ja opintorahan leikkaus vaikuttaa erityisesti heihin, on perheellisten tulotasosta pidettävä huolta huoltajakorotuksella. Keskusta on esittänyt, että opintotukeen on valmisteltava huoltajakorotus ensi kevään budjettiriiheen mennessä. Myös sivistysvaliokunta edellytti lausumassaan hallitukselta huoltajakorotuksen käyttöönottoa. Ehdotukselle on tullut laajasti tukea myös perussuomalaisilta ja oppositiosta. Asiasta odotetaan opetus- ja kulttuuriministerin esitystä.

Olen vetänyt eduskuntaryhmässämme opintotukiuudistusryhmää. Keskusta näkee opintotuen opiskelijan sosiaaliturvana, ei opiskelijan palkkana. Siksi yleiseen asumistukeen siirtyminen on oikeudenmukainen ratkaisu. Tukea saavat enemmän ne, joilla on siihen suurempi tarve.

Suomessa on jatkossakin jokaisella lähtökohdista riippumatta mahdollisuus kouluttautua niin pitkälle kuin ahkeruus ja lahjakkuus vain riittävät. Koulutus on nyt ja jatkossakin ilmaista ja sitä tulee olla saatavilla koko maassa. Nämä ovat maamme koulutuksellisen tasa-arvon ja sivistyksen kulmakiviä.

Jaa tämä sivu: