Tiedote 28.3.2018

Poronhoitolain korjaukset käyntiin

Lisännyt: MarisannaJarva 28. maaliskuuta, 2018

Kansanedustaja Marisanna Jarva pitää tärkeänä, että poronhoitoalueella ilmenneisiin ristiriitoihin on tulossa ratkaisuja hallituksen toimesta. Maa- ja metsätalousministeriössä on aloitettu lakimuutoksen valmistelu porovahinkojen arvioinnin ja korvausriitojen ratkaisemisen selkeyttämiseksi. Myös pohjatyö porohoitolain laajemman uudistamisen arvioimiseksi on käynnissä. Vahvistusta näihin saatiin porokyselyn tuloksista, jotka maa- ja metsätalousministeriö on julkaissut. Avoimeen kyselyyn tuli yli 3300 vastausta porojen omistajilta, alueen asukkailta, vapaa-ajan asujilta ja maaomistajilta.

- Vaikka kysely ei ole tilastollisesti edustava, on ollut tarpeellista saada esille laajasti eri toimijoiden näkemyksiä ja kehittämistarpeita poronhoitoon liittyen. Poronhoidon kannattavuuden ja hyväksyttävyyden kannalta on tärkeää, että uudistaminen toimivan poronhoitolain saamiseksi on nyt aloitettu, Jarva toteaa.

Asukkaat ja maanomistajat olivat selkeästi tyytymättömiä nykyiseen poronhoitolakiin, sen hallintoon ja ohjaukseen. Suurimpina ongelmina koettiin porojen laiduntaminen liian lähellä asutusta, porojen aiheuttamat liikennevahingot sekä ympäristön kestokyky, kuten laidunten kuluminen ja ilmastonmuutos. Poronomistajat olivat tyytyväisempiä lainsäädäntöön, mutta odottavat myös parannuksia poronhoidon haasteisiin, joista suurimpia ovat petoeläinvahingot, laidunalueiden väheneminen ja rakentavan yhteistyön puute.

- Maanomistajat ja asukkaat toivovat päättäjiltä keinoja porottomien ja poronomistajien välisten ristiriitojen ennaltaehkäisyyn. Poronomistajat taas odottavat, että kestävää ja kannattavaa porotaloutta pystytään kehittämään, Jarva avaa.

Kaikki vastaajaryhmät kokivat, että poronhoidon suurimmat mahdollisuudet liittyvät matkailuun, pohjoisten haja-asutusalueiden elinvoimaisuuteen sekä poron jatkojalostukseen. Kyselyyn tuli yli tuhat kehitysehdotusta, joista suurin osa liittyi porojen aitaamiseen ja laidunnusoikeuden rajaamiseen, poronhoitorajan siirtämiseen pohjoisemmaksi sekä korvauksiin, tukiin ja painopisteen siirtämiseen sivutoimisesta päätoimiseen poronhoitoon.

- On tarpeen, että arvioimislautakunnan muutos toteutetaan nopealla aikataululla jo tällä hallituskaudella. Tarvitsemme myös jo käynnissä oleviin tutkimuksiin pohjautuvan laajemman poronhoitolain uudistuksen. Porotalouden, maaseudun muun yritystoiminnan ja asukkaiden rinnakkaiselo on saatava sujuvaksi. Kaikki mahtuvat alueelle, kun pelisäännöt saadaan toimimaan, Jarva linjaa.

Jaa tämä sivu: