Poronhoitoon selkeät pelisäännöt

Lisännyt: MarisannaJarva 12. huhtikuuta, 2019

Poronhoito on yksi aiheista, joista on otettu kuluneen eduskuntakauden aikana usein yhteyttä. Pihoilla kulkevat, istutukset tallovat, lihakarjan rehut syövät ja uimarannoilla oleskelevat porot kuumentavat tunteita - ihan ymmärrettävästi. Poronhoito ei saa tuottaa vahinkoja kansalaisille ja heidän omaisuudelleen eikä haittaa toisille elinkeinoille. Nykyinen poronhoitolain tulkinta ei valitettavasti ole riittävän selkeä sen suhteen, missä ja miten porot saavat liikkua ja miten ongelmatilanteissa toimitaan.

Olen vienyt asiaa eteenpäin. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) toteuttikin tällä kaudella muutoksen poronhoitolakiin selkeyttäen porovahinkojen arviointia ja korvausriitojen ratkaisemista sekä muuttaen arviointilautakunnan kokoonpanoa. On selvää, että tämä ei kuitenkaan riitä. Siksi on käynnistetty myös pohjatyö poronhoitolain laajemmaksi uudistamiseksi. Vahvistusta näihin saatiin maa- ja metsätalousministeriön toteuttamasta porokyselystä porojen omistajille, alueen asukkaille, vapaa-ajan asujille ja maanomistajille, joilta saatiin yli 3300 vastausta.

Keskustan puoluekokous linjasi viime kesänä Sotkamossa, että ensi kaudella on aloitettava poronhoitolain kokonaisuudistus. Eri elinkeinojen ja toimijoiden on kyettävä elämään sujuvasti rinnakkain. Ristiriitatilanteiden sovittelu on tärkeää. Nykyjärjestelmä on kuitenkin toimimaton. Puoluekokous totesikin, että poronhoitolaki on vanha ja sen kokonaisuudistus on ratkaistava seuraavassa hallitusohjelmassa.

Uudistuksen on perustuttava viimeisimpään tutkittuun tietoon. Muun muassa valmistuva jäkälätutkimus vahvistaa, miten poroilla on riittävästi ravintoa vapaaseen laiduntamiseen. Jo nyt ruokintaan ja tarhaukseen joudutaan turvautumaan talvisin, eikä menojen jälkeen tuloa jää usein riittävästi. Myös mahdollisuus petojen poistamiseen vaikuttaa siihen, voivatko porot elää luonnonmukaisesti metsissämme.

Tarvitsemme tutkimuksiin pohjautuvan poronhoitolain kokonaisuudistuksen ja selkeät pelisäännöt. Todennäköisesti eteläisellä poronhoitoalueella ongelmat poistuvat ja poroelinkeinolla on tulevaisuutta kuitenkin vain porojen ympärivuotisella tarhauksella.

Marisanna Jarva,
kansanedustaja, kesk.

Jaa tämä sivu: