Kolumni Paltamon paikallislehdessä Väylässä 10.5.2017

Puoliväliriihessä satsauksia osaamiseen, työllisyyteen ja huolenpitoon

Lisännyt: MariMaier 12. toukokuuta, 2017

Kun kaksi vuotta sitten starttasimme nykyiseen hallituskauteen, valtion talous oli pahimmassa jamassa sitten sotien jälkeen. Päättäjinä jouduimme tekemään useita vaikeita päätöksiä. Siksi nyt hallituskauden ollessa puolessa välissä onkin hienoa huomata, että tehty työ tuottaa tulosta. Suomen talous kasvaa ja yhä useampi on saanut työpaikan.    

Hallituksen puoliväliriihessä tärkein päämäärä oli tämän positiivisen käänteen voimistaminen. Säästöpäätökset on nyt tehty ja katse on suunnattu tulevaan. Riihessä tärkeyslistan kärkeen nousivat odotetusti työllisyyden parantamiseen tähtäävät lisätoimet. Tavoitteena on parantaa työllisyyttä entisestään ja saada talous ennusteita vahvempaan kasvuun. Suurimmat euromääräiset satsaukset tehtiin osaamiseen, kasvuun ja työllisyyteen sekä huolenpitoon vähempiosaisten tilanteen parantamiseksi.   

Maaliskuun alusta lähtien kaikkein pienituloisimpien 2- ja 3-henkisten perheiden lasten varhaiskasvatusmaksut ovat alentuneet ja yhä useamman perheen lapset ovat päässeet maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin. Tulorajoja nostetaan nyt entisestään ja yhä suurempi osa perheistä pääsee alempaan maksuluokkaan. 6700 uutta perhettä vapautuu kokonaan päivähoitomaksuista. Suurituloisten maksut säilyvät entisellään. On oikein, että niukat käytettävissä olevat rahat ohjataan ennemmin pieni- ja keskituloisten hyväksi kuin kaikille tulotasosta riippumatta.    

Lisäksi ensi vuoden alusta perheen toisen lapsen varhaiskasvatusmaksu tulee olemaan vain 50 % nuorimman lapsen maksusta. Tämä muutos on erittäin merkittävä ja lisää perheiden käteen jääviä tuloja jopa 116 euroa kuukaudessa ja tekee työhön lähtemisestä kannattavampaa.   

Toinen tärkeä toimi kannustinloukkujen purkamisessa kohdistettiin ulosottoon joutuneiden auttamiseen. Jatkossa ulosoton alkamisen ajankohtaa voi työllistymisen jälkeen lykätä ja kerätä puskuria ennen kuin ulosotto palkasta alkaa. Konkurssin tehneelle yrittäjälle turvataan myös lailla uusi alku henkilökohtainen konkurssi mahdollistamalla ja estetään siten loputon ulosottokierre.   

Nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen osoitettiin lisärahaa tukemaan heikompien alueiden koulujen erityisopetusta ja opetusryhmien pienentämiseen. Päihdeäitien hoitoon satsataan ja lisärahoitusta kohdennetaan myös pitkäaikaisesti sairaiden ja vammaisten eläkkeensaajien tukiin.   

Henkilökohtaisesti olen erityisen iloinen huoltajakorotuksen palauttamisesta opintotukeen. Tämä oli päätös, johon pääsin itse läheisesti vaikuttamaan. Viime vuonna tehtiin muutoksia opiskelijoiden tukijärjestelmään ja erityisesti pienituloisilla opiskelijoilla valtiolta tuleva tuki tulee kasvamaan ensi elokuusta lähtien. Vastasin Keskustan eduskuntaryhmässä opintotukiuudistuksen valmistelusta ja pidimme huoltajakorotuksen käyttöönottoa ensisijaisen tärkeänä. Esitimme tuolloin, että huoltajakorotus valmistellaan kevään budjettiriiheen mennessä ja samaa edellytimme myös sivistysvaliokunnassa. On hienoa, että myös muut puolueet kannattivat tätä esitystä ja nyt tämä ns. lapsikorotus tulee osaksi opintotukea Suomessa muiden Pohjoismaiden tapaan. Se on tärkeä tulolisä lapsiperheille ja viesti opiskelijoille yhteiskunnan halusta tukea perheen perustamista.

 

Jaa tämä sivu: