Keskustan puolustusvaliokuntaryhmän tiedote 11.11.2015

Riittävästä reservistä huolehdittava eläkeiän noustessa

Lisännyt: MariMaier 11. marraskuuta, 2015

Eduskunnan puolustusvaliokunnan keskustalaiset jäsenet ovat jättäneet kirjallisen kysymyksen, jossa he ilmaisevat huolensa sotilaiden eläkeiän noston vaikutuksista Suomen puolustusjärjestelmään ja rajaturvallisuuteen poikkeusoloissa. He kysyvät puolustusministeriltä, miten hallitus aikoo huolehtia reservin vajeen paikkaamisesta eläkeiän noston jälkeen. 

– Ammattisotilaat ovat reservissä siihen asti, kunnes täyttävät 60 vuotta. Jokainen vuosi, jolla alinta vanhuuseläkeikää nostetaan nykyisestä, vähentäisi puolustusvaliokunnan saaman selvityksen mukaan ammattisotilasreserviä 300 hengellä vuodessa. Näin ollen kahden vuoden eläkeiän nosto pienentäisi reserviä eläkelakien siirtymäkausien jälkeen 600 hengellä, Keskustan puolustusvaliokuntaryhmä toteaa. 

Keskustan puolustusvaliokuntaryhmän mukaan mahdollisessa kriisitilanteessa riittävä ammattisotilasreservi mahdollistaa osaltaan joustavan ja nopean valmiuden kohottamisen ilman kielteisiä vaikutuksia muun yhteiskunnan toimintaan. 

– Muista tarpeellisista yhteiskunnallisista rakennemuutoksista huolimatta puolustuskyvystämme on huolehdittava kaikissa tilanteissa, Keskustan puolustusvaliokuntaryhmä korostaa.

  

Lisätiedot: Seppo Kääriäinen 050 511 3086, Marisanna Jarva 044 357 8828.

 

Keskustan puolustusvaliokuntaryhmä: 

Seppo Kääriäinen

Marisanna Jarva

Antti Kaikkonen

Markku Pakkanen

Mikko Savola

Pertti Hakanen

Tapani Tölli

Eerikki Viljanen

 

Jaa tämä sivu: