Kolumni 26.5.2015

Rohkea ja toisiamme tukeva maakunta

Lisännyt: MarisannaJarva 26. toukokuuta, 2015

Uuden hallituksen ohjelma ja kokoonpano on muotoutumassa. Miten luomme työpaikkoja ja maa saadaan uuteen nousuun, on ajankohtainen puheenaihe myös täällä maakunnassa. Biotalous on Suomen selviytymissuunnitelmassa keskeisessä osassa, mikä on Kainuun näkökulmasta erittäin hyvä asia. Etenkin metsätalous ja sahateollisuus ovat täällä isoja työllistäjiä. Niiden elinehtona ovat riittävät ja hyödynnettävissä olevat puuvarat, joten metsätalouden toiminta- ja hakkuumahdollisuuksia ei tule nykyisestään rajoittaa.

Alan kehittymiseen tarvitaan valtion apua, mutta ennen kaikkea omaa tahtoa. Biotuotetehdasta ei saada Kainuuseen, jos itse emme sen tuloon usko. Uusia innovaatioita ei synny, jos emme niitä kokeile. Kainuun sote-mallin kokeilu onnistui ja muualta haetaan nyt meistä mallia. Sama on tehtävissä myös muilla aloilla. Olennaista on uskoa itseensä, tukea toisia ja ennen kaikkea asettaa konkreettisia tavoitteita. Jos tiedämme, minne olemme menossa, tukea löytyy myös valtiolta ja maailmalta.

Kainuussa on puunrakennuksessa ja -jalostamisessa monia erinomaisia tekijöitä. CrossLamin CLT-tehdas Kuhmossa on ainoa laatuaan koko Suomessa ja Alppisalvos Hyrynsalmella edustaa perinteistä puurakentamisen osaamista. Tarvitsemme alalle myös lisää osaajia. On tärkeää, millaisen kuvan nuorille annamme alasta ja sen tulevaisuudesta maakunnassamme.

Koulutusta tarvitaan sinne, missä on ja minne halutaan lisää osaamista ja tulevaisuuden työpaikkoja. Hyvänä esimerkkinä tästä on Vuokatti, jossa tarjotaan ainoana maakunnassa matkailualan koulutusta toisella asteella, eikä Sotkamon koulutusyksikkö kilpaile opiskelijoista Kajaanin kanssa. Koulutuksen erikoistumisella on tuettu tietyn alan kehittymistä tietyllä alueella. Toimisiko malli myös Kuhmossa puurakentamisen osalta?

Ammattikoulutuksessa tulee opiskellessa myös saada enemmän käytännön osaamista ja yhteys työnantajiin luontevasti. Oppisopimuskoulutuksessa tietotaito siirtyy tehokkaasti, mutta yrittäjille on nuoren oppiin otto ollut liian kallista ja aikaa vievää. Tulevalla hallituskaudella on helpotettava koulutuksen ja työnantajien yhteistyötä, jotta nuoret työllistyvät paremmin ja yritykset saavat osaavampia uusia työntekijöitä. Vain osaamiseen panostaen ja työllistämistä helpottaen Kainuun ja Suomen uusi kasvu on mahdollinen.

Marisanna Jarva
Keskustan puoluevaltuuston 1.vpj
kansanedustaja, Paltamo

Jaa tämä sivu: