Sähköistä keskustelua

Lisännyt: MariMaier 12. helmikuuta, 2016

Sähkön siirtohinnoittelu on ollut viime viikkoina tapetilla sähköyhtiö Carunan hinnankorotusten vuoksi. Viime hallituskaudella Keskusta vastusti sähköverkkojen myyntiä ja monopolisointia. Ryhmämme onkin tehnyt aiheesta myös nyt useita kirjallisia kysymyksiä ja elinkeinoministeri Rehn valmistelee lakiesitystä, jolla rajoitetaan kohtuuttomia siirtohintojen korotuksia.

Olen saanut myös paljon yhteydenottoja erityisesti Kainuun sähkönsiirtohinnoista. Jo entisestään maan korkeimpiin kuuluvat Loisteen siirtomaksut hämmentävät kansalaisia. Monesta kainuulaisesta tuntuu epäreilulta hinnoittelu, jossa asiakas maksaa isoa perusmaksua, vaikka ei käyttäisi sähköä ollenkaan. Tämä osuu varsinkin vanhempien ihmisten kukkaroihin, jotka käyttävät sähköä vähän. Loiste perustelee suurta perusmaksua ja korkeita siirtohintoja sillä, että jakeluverkot on pidettävä käyttövalmiina.

On totta, että laki velvoittaa sähköyhtiöitä uusimaan verkkoja ja varmistamaan toimintakykynsä. Loiste onkin investoinut sähköverkon toimintavarmuuteen viimeisen 10 vuoden aikana lähes 150 miljoonaa euroa. Kainuussa investoinnit ovat parantaneet sähkövarmuutta ja sähkökatkokset ovat aiheuttaneet vähemmän haittaa kuin esimerkiksi naapurimaakunnissamme. Investoinnit ovat myös työllistäneet paljon paikallisia yrityksiä.

On kuitenkin myös ymmärrettävä kansalaisten huoli, sillä sähkölasku lohkaisee suuren osan kotitalouksien tuloista. Nykyinen malli, jossa sähköyhtiöitä velvoitetaan investoimaan ja sallitut tuottoprosentit on nostettu korkealle, voi johtaa vääristyneisiin ilmiöihin. Pääomasijoittajan näkökulmasta kannattaa investoida maksimimäärä, jotta saadaan otettua mahdollisimman paljon varmaa, markkinatilanteeseen ja monopoliliiketoimintaan nähden korkeahkoa tuottoa.

Minulle tulleissa kysymyksissä pohditaankin, investoidaanko verkkoon jopa liikaa, koska niin sanotusta säävarmasta verkosta kulut voi siirtää siirtohintoihin ja suuremmasta verkon arvosta saadaan isompi tuotto? Jätetäänkö henkilökunta, joka voisi korjata verkkoja, palkkaamatta, koska investoinnit tuottavat paremmin? Jätetäänkö ilmajohtoverkot raivaamatta, koska kalliiden maakaapeleiden kaivaminen on kannattavampaa?

Loisteen omistajina toimiville Kajaanin kaupungille ja Sotkamon kunnalle sähkönsiirto ja -myynti on vakaata ja tuottavaa toimintaa. Yhtiöstä kertyvä voitto antaa mahdollisuuden pitää näissä kunnissa veroäyrit alhaisempina. Kun EON aikoinaan vaihtoi omistajaa, muita Kainuun kuntia ei valitettavasti kysytty mukaan. Onko saavutetut tuotot siten kaikkien kainuulaisten näkökulmasta kohtuullisia, vaikka ne lain sallimia ovatkin? Loiste voi myös myydä sähköä valtakunnallisesti kilpailukykyiseen hintaan tarjoten useita asiakasetuja. Miten voimme varmistua siitä, että asiakasetuja ei rahoiteta kainuulaisten maksamista siirtomaksuista?

Sähkön verkkomaksujen hintakehitykseen voimme vaikuttaa valtakunnallisesti eduskunnan päästä. Voimme säätää siirtohintojen kertakorotuksen enimmäisprosentista ja korotusten toistumisvälistä. Mutta uusiakin keinoja tarvitaan. Yksi vaihtoehto voisi olla sähköverkkojen investointiaikojen jatkaminen. Investointipaineet yhtiöillä vähenisivät, sallittua tuottoprosenttia voitaisiin laskea ja samalla laskisi myös hinnankorotuspaine kuluttajille.

Suomessa on myös alueesta riippumaton yleinen sähkövero. Ruotsissa yleinen sähkövero on Suomen sähköveroa suurempi, mutta harvaan asutuilla alueilla päinvastoin pienempi.  Syrjäseuduilla asumista ja yrittämistä voidaan siis kannustaa myös sähkön hinnalla. Mallia on syytä selvittää meilläkin.

Sähkönsiirron perusmaksuun kuluttaja ei voi toiminnallaan vaikuttaa. Sähkön voi sen sijaan ostaa sieltä mistä haluaa ja tehdä kulutuksessa valintoja. Tutkijat ovatkin todenneet, että sähkönmyynnissä siirrytään vääjäämättä kohti paikallista, hajautettua energiatuotantoa. Tulevaisuudessa sähköä ostetaan pieniltä paikallisilta tuottajilta tai tuotetaan täysin omavaraisesti. Huoltovarmuuden kannalta tämä onkin hyvä asia.

Sähkön hintatilannetta on katsottava kuitenkin ennen kaikkea asukkaiden ja asumiskustannusten näkökulmasta. Sähkö kuuluu olennaisena osana meidän kaikkien arkeen niin keskuksissa kuin Kehys-Kainuun laitamilla. Avoin keskustelu ja rakentavat kehittämisehdotukset voivat myös vähentää kustannuksia ja lisätä asiakkaita. Onhan myös alueemme sähköyhtiön etu, että kohtuullisemmilla siirtohinnoilla monet kainuulaiset voisivat palata myös Loisteen sähkönkäyttöasiakkaiksi.

Jaa tämä sivu: