Kolumni Kainuun Sanomissa 1.3.2019

Sähkönsiirtohintoihin saatava kohtuus

Lisännyt: MarisannaJarva 01. maaliskuuta, 2019

Tänä talvena olemme päässeet tykkylumen ja myrskyjen aiheuttamissa sähkökatkoissa viime vuotta vähemmällä. Hyvä niin. Metsäinen, runsasluminen ja harvaan asuttu Kainuu on luonnonolosuhteiden vuoksi kuitenkin erityisen vaikeassa tilanteessa. Toimitusvarmaa verkkoa rakennettaessa hintaerot eri alueiden välillä kasvavat kustannusten vuoksi ja hinnat nousevat suhteessa enemmän maaseudulla, joissa on paljon pienituloisia asukkaita.

Maksammekin Kainuussa Suomen suurimpia sähkönsiirtohintoja, joiden kohtuullistaminen alueellamme on välttämätöntä. Valtion on vaikutettava monopoliyhtiöitä koskevaan lainsäädäntöön ja suojeltava kuluttajia liian kovalta hinnan nousulta sähkönsiirrossa, jossa valintaa ei toimittajien välillä voi tehdä.

Olen tällä kaudella etsinyt ratkaisuja alan asiantuntijoiden kanssa sähkönsiirtohintoja hillitsevistä keinoista ja tehnyt asiasta kirjallisen kysymyksen ja toimenpidealoitteen hallitukselle. Sipilän hallitus on jo puuttunut sähkönsiirtohintoihin asettamalla korotuskaton ja mahdollistamalla vaikeissa luonnonoloissa toimiville yhtiöille säävarman verkon rakentamiseen jatkoaikaa, jota ne ovat myös hakeneet ja saaneet.

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) asetti lisäksi keväällä selvitysmiehen hakemaan uusia keinoja sähkönsiirtohintojen alueellisten erojen pienentämiseksi. Esitysten pohjalta valmistellaan mm. harvaan asutun alueen sähkönsiirtoyhtiöille investointien tasausjakson pidentämistä ja kaikille kuluttajille mahdollisuutta hyödyntää alhaisen säh­kön­hin­nan het­kiä älyverkkojen avulla.

Yhtenä uutena ratkaisuna keskustaministeri Tiilikainen on esittänyt myös sähköveron alentamista harvaan asutuilla seuduilla. Pienempi vero näkyisi kuluttajien pienempinä sähkönsiirtolaskuina erityisesti Kainuussa ja muilla alueilla, joissa on pitkät sähkön siirtolinjat, mutta vähän asukkaita. Myös harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä antoi tukensa tälle tavoitteelle. Ruot­sis­sa vas­taa­va alueelli­nen sähkövero on jo käy­tös­sä pohjoisissa maakunnissa.

Sähköveron kevennys voitaisiin rahoittaa poistamalla energiaveron palautus yrityksiltä fossiilisen energian osalta. Tämä edistäisi samalla uusiutuvan energian käyttöä, ilmastotavoitteita ja biotalouden työpaikkojamme. Sipilän hallituskaudella aloitettuja toimia sähkönsiirtohintojen kohtuullistamiseksi on ehdottomasti jatkettava. Eri alueet ja niiden asukkaat on saatava yhteiskunnan turvaamissa palveluissa myös sähkönsiirron ja sen kustannusten osalta tasa-arvoiseen asemaan.

 

Jaa tämä sivu: