Kannanotto 12.5.2017

Sähkönsiirtohintojen nousuun puututaan vihdoin

Lisännyt: MariMaier 15. toukokuuta, 2017

Keskustan kainuulainen kansanedustaja Marisanna Jarva iloitsee, että hallitus on aloittanut toimet sähkönsiirtohintojen kohtuullistamiseksi. Sähkömarkkinalakiin kohdistuva muutos jätettiin torstaina eduskunnalle. Esityksen mukaan sähkönsiirtomaksuihin tulisi vuotuinen 15 prosentin korotuskatto, jolla puututaan Carunan tapaisiin ylisuuriin kertakorotuksiin. Lisäksi erityisesti haja-asutusalueilla toimivat sähkönsiirtoyhtiöt voivat saada helpotusta investointiensa takarajoihin.

-        Tällä hetkellä sähkömarkkinalaki vaatii tiettyjen laatuvaatimusten saavuttamista vuoteen 2028 mennessä. Nyt perusteita jatkoajan saamiseksi väljennetään ja siten paineet hintojen korottamiseksi vähenevät. Koska Suomessa sähkön toimitusvarmuus on jo hyvä, on eduskunnassa on syytä pohtia, voitaisiinko investointiaikoja suoralta kädeltä pidentää, Jarva toteaa.

Jarvan mielestä nyt tehty esitys on hyvä alku mutta asiassa tarvitaan edelleen lisää toimia. Jarva on aiemmin tehnyt kirjallisen kysymyksen sähkönsiirtohintojen alueellisista eroista. Hän on myös tehnyt hallitukselle toimenpidealoitteen sähkömarkkinalain uudistamiseksi siten, että monopoliasemassa olevien sähkönjakeluyhtiöiden hinnoittelu ja tuotto kohtuullistetaan, sähkönsiirtohintojen jatkuva nousu estetään ja eri alueiden asukkaat asetetaan tasa-arvoisempaan asemaan. Nykyään erot siirtohinnoissa ovat eri maakunnissa Jarvan mielestä suhteettoman suuria.

-        Hallituksen on syytä selvittää, voidaanko sähkönsiirtohinnan perusmaksulle asettaa katto ja onko monopoliasemassa oleville sähkönsiirtoyhtiöille sallittu tuottoprosentti kohtuullinen. Myös alueellisen sähköveron käyttöönotto on tutkittava Ruotsissa pohjoisten maakuntien mallin mukaisesti. Nyt on tehty helpoimmat muutokset ja toimia sähkönsiirron tasa-arvoisempien kustannusten saavuttamiseksi tulee jatkaa, Jarva linjaa.

Jaa tämä sivu: